position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Муниципий Кишинёв
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Кишинёв Юридические Лица1    2    3    4    5     6    7    8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19
20    21    22    23   24    25     26    27    28     29    30   31    32    33    34    35     36    37
38    39    40    41    42    43    44   45     46    47    48    49    50    51   52    53    54    55

Название

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

"калеа ферата дин молдова" интреприндереа де стат, 2012Секретариат сервичиул економие си финанте 834747КишинёвПиркалаб влаику
 Секретариат сервичиул пасагери 834635КишинёвПиркалаб влаику
 Секретариат сервичиул ресурсе умане 834826КишинёвПиркалаб влаику
 Сектиа тарифе марфури 834409КишинёвПиркалаб влаику
 Секторул скрисори си рекламатии 834390КишинёвПиркалаб влаику
 Сервичиул асигураре ку енергие електрика 834353КишинёвПиркалаб влаику
 Сервичиул семнализари си телекомуникатии 834490КишинёвПиркалаб влаику
 Сервичиул техник 834619КишинёвПиркалаб влаику
 Вичедиректор генерал 834415КишинёвПиркалаб влаику
"калеа феричирии-тхе ваё оф блессинг" фундатиа интернатионала дин рм, 2050Антикамера 327358СтаучениГратиести
   327473СтаучениГратиести
 Пресединте 327463СтаучениГратиести
"каледус-тек" с.р.л., 2068Комун 430940КишинёвКостин мирон
"калибус-ком" с.р.л., 2001  270848КишинёвАлександру чел бун
"калиграф" с.р.л., 2001Сектиа комерт 543110Кишинёв31 аугуст 1989
"калиграма" магазин, 2012  233424КишинёвСфатул тарии
"калина" с.р.л., 2001Антикамера 549359КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Контабилитате / сектиа комерт 548578КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Филиала (арбо.21)Сектиа комерт603728КишинёвАрборилор
  Сектиа комерт603729КишинёвАрборилор
"калинскии владимир" и.и., 2028Комун 738694КишинёвСпринченоаиа
"калипурниа" с.р.л., 2039Контабил сеф 928737ТрусениПрекупа
 Сектиа комерт 590606ТрусениПрекупа
"каливад-транс" с.р.л., 2020Контабилитатеа 459282КишинёвДоина
 Директор 468729КишинёвДоина
 Манагер 436079КишинёвДоина
"калмад" фармачиа дин к.чиореску (510), 2089Комун 456130ЧиорескуАлександру чел бун
"калмар" с.р.л., 2068  499833КишинёвМоскова
"калматуи г.а." и.и., 2072Диспечерат 573639КишинёвГренобле
"калмет-налкас" с.р.л. клиника привата, 2068Медик сеф 498784КишинёвРуссо алеку
   923012КишинёвРуссо алеку
 Пост 499595КишинёвРуссо алеку
 Пост / факс 924244КишинёвРуссо алеку
 Амбуланта (копа.1)Асистента медикала ургента, консултатиа медичилор, примул ажутор медикал (инжектии, екг)1413КишинёвКопачени
"калвиоптик" с.р.л., 2044Диспечерат 475818КишинёвДраган мариа
   478713КишинёвДраган мариа
 Администратиа (петр.204)Администратори926090КишинёвПетрикани
 Диспечерат (иули.75)Такси ла команда1410КишинёвАлба-иулиа
"камас-ком" ал с.р.л. "елисав-ком" пиата де продусе алиментаре, 2001Антикамера 277338КишинёвАлбисоара
   543146КишинёвАлбисоара
"камбии-иавор" с.р.л. салон, 2020Сектиа комерт 310307КишинёвДоина
"камбии-иавор" с.р.л., 2020Комун 459264КишинёвДоина
"камкристком" с.р.л., 2002  664164КишинёвПадурии
"камелиа" а с.р.л. "гантала", 2075  482037КишинёвМирчеа чел батрин
"камелиа" барул с.а. "каритате-ком", 2062  760885КишинёвДачиа
 Оффиче (дачи.49/1)Сеф777644КишинёвДачиа
"камелиа" с.а. ретеа де магазине, 2068Сектиа комерт 403723КишинёвМоскова
   444188КишинёвМоскова
 Чентрул сервикеКомун403730КишинёвМоскова
  Комун403731КишинёвМоскова
 Магазин (батр.3)Сектиа комерт339298КишинёвМирчеа чел батрин
"камелиа" с.а., 2068Контабилитате 403740КишинёвМоскова
 Сектиа комерчиала 403723КишинёвМоскова
   403746КишинёвМоскова
   403747КишинёвМоскова
 Сектиа комерчиала / факс 430446КишинёвМоскова
 Сектиа журидика 403744КишинёвМоскова
 Сектиа логистика 403720КишинёвМоскова
 Такси ла команда 1420КишинёвМоскова
 Винзари ангро 403718КишинёвМоскова
   442242КишинёвМоскова
"камелот" ал с.р.л. "молдовану", 2023Картофон 407011КишинёвВолунтарилор
"камелот" с.р.л., 2005Ререрва 296679КишинёвАлбисоара
"камертон" с.а., 2060Антикамера 555569КишинёвПадурии
 Комун 637653КишинёвПадурии
 Директор 921378КишинёвПадурии
"камиб" организатиа нонгувернаментала, 2012Антикамера 210454КишинёвСчиусев алексеи
   210887КишинёвСчиусев алексеи
   229725КишинёвСчиусев алексеи
"камикан ком" с.р.л., 2071Комун 510783КишинёвКостин николае
   927161КишинёвКостин николае
"камиси" кафе-бар ал с.р.л. "топ-ком", 2044  476890КишинёвДраган мариа
"камита-ауто" с.р.л., 2001  520076КишинёвДечебал
"камонир" с.р.л., 2054  455794ГратиестиКреанга ион
 Сала де черемонии (хсте. 2/р)Комун455807ГратиестиСтефан чел маре си сфинт
"камоси" с.р.л., 2068Комун 490265КишинёвКостин мирон
"кампанела" с.р.л., 2032Сектиа комерт 551015КишинёвСармизегетуса
"кампари" с.р.л., 2020Комун 469876КишинёвКалеа орхеиулуи
 Филиала (варл.63/12)Фармачист925824КишинёвМитрополит варлаам
"кампари" с.р.л., 2044Комун 425413КишинёвМирчеа чел батрин
"кампофрио" с.р.л., 2009  228488КишинёвКогалничеану михаил
 Директор/контабил 228323КишинёвКогалничеану михаил
"кан-рекордс" с.р.л. база ангро, 2012Контабилитатеа 270043КишинёвАрменеаска
 Манагер 275357КишинёвАрменеаска
 Сектиа комерт 270747КишинёвАрменеаска
"канали иури" и.и., 2023Комун 411272КишинёвВадул луи вода
"канд-вас" с.р.л. аутопаркаре, 2025Директор 281918КишинёвТестемитеану николае
 Паза 286269КишинёвТестемитеану николае
"канерг груп" с.р.л., 2004Комун 296216КишинёвВитеазул михаи
"каникула" и.м. молдо-биелоруса, 2019Антикамера 727722КишинёвГренобле
   727730КишинёвГренобле
"каниди-ком" с.р.л., 2001Комун 549170КишинёвМитрополит варлаам
"каниндспорт" с.р.л., 2009Манагер 225076КишинёвАлександри василе
   275260КишинёвАлександри василе
 Сектиа продучере (зели. 7/1)Комун505051КишинёвЗелински николаи
  Директор/директор аджункт502213КишинёвЗелински николаи
"канжа" салонул де фрумусете ал с.р.л. "браг", 2012Комун 225837КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
   229655КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
"каноник тур" с.р.л., 2001Антикамера 272728КишинёвНегруззи константин
"канпос-коп" с.р.л., 2068Контабилитатеа 329618КишинёвФлорилор
"канпос-коп" с.р.л., 2068Контабилитатеа 329618КишинёвФлорилор
"кантина" кафе-бар ал с.р.л. "алекс-неосим", 2002Комун / паралел 567827КишинёвМунчести
"кап - кап" магазин ал с.р.л. "полистар", 2023Комун 422348КишинёвУзинелор
   422349КишинёвУзинелор
"кап-кап" магазин-салон ал с.р.л. "дуо-его", 2045Контабилитатеа 329880КишинёвМоскова
   924870КишинёвМоскова
 Директор 924869КишинёвМоскова
 Факс 324811КишинёвМоскова
 Сала винзари 329888КишинёвМоскова
   329898КишинёвМоскова
 Депозит (садо.42/5)Комун350031КишинёвСадовеану михаил
  Комун408516КишинёвСадовеану михаил
"капакли сергеи" и.и., 2002Комун 638444КишинёвГрадина ботаника
"капатина-принт" с.р.л, 2005  223451КишинёвРарес петру
   228385КишинёвРарес петру
"капикрист" с.р.л., 2001Активитатеа комерчиала 260093КишинёвМитрополит варлаам
"капитал естате" с.р.л., 2012Администратор 243145КишинёвПиркалаб влаику
 Директор 201925КишинёвПиркалаб влаику
 Директор финанчиар 201924КишинёвПиркалаб влаику
"капитал интераутотранс" с.р.л., 2023Комун 472761КишинёвУзинелор
"капитал" с.р.л., 2068Антикамера 441162КишинёвРискану думитру
   442110КишинёвРискану думитру
   442523КишинёвРискану думитру
"капитала" зиарул примариеи муничипиулуи Кишинёв публикатиа периодика, 2009Контабилитатеа 229813КишинёвМатеевичи алексеи
 Директор 229812КишинёвМатеевичи алексеи
 Редактор сеф 229819КишинёвМатеевичи алексеи
 Редактор сеф аджункт 229811КишинёвМатеевичи алексеи
 Секретар респонсабил 229824КишинёвМатеевичи алексеи
 Сектиа журналистика 229817КишинёвМатеевичи алексеи
   229821КишинёвМатеевичи алексеи
"капиталком" с.р.л., 2064Антикамера 595817КишинёвКреанга ион
"капитан-стил" с.р.л., 2002Комун 924754КишинёвКалеа басарабиеи
"капитан-стил" с.р.л., 2043Сектиа комерт 927006КишинёвБотев христо
"капитолес-лукс" рестаурант, , 2012Контабилитатеа 220018КишинёвМитрополит варлаам
 Директор 220019КишинёвМитрополит варлаам
 Продучереа 220017КишинёвМитрополит варлаам
 Сала / бар 220016КишинёвМитрополит варлаам
 Сектиа кофетарие 221621КишинёвМитрополит варлаам
"капитолес-лукс" с.р.л., 2012Букатариа 228734КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
 Комун 227405КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
 Патисерие 228735КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
"капманлукс" с.р.л., 2023Комун 422540КишинёвУзинелор
"капра нера аливе" [капра нера алаив] с.р.л., 2009  211692КишинёвПускин александр
"каприангело" с.р.л., 2008Сектиа комерт 749944КишинёвКока еуген
"капричиу" кафе-бар с.р.л."калет-плус", 2012Комун 279506КишинёвАлександри василе
"каприлиус-кон" с.р.л., 2001  545428КишинёвАлександру чел бун
   545512КишинёвАлександру чел бун
"каприпхил" с.р.л., 2029  414197КишинёвМунчести
   414207КишинёвМунчести
"капсулит груп" с.р.л., 2012#манагери / домичилиу 227197КишинёвЕминеску михаи
 Факс 244666КишинёвЕминеску михаи
 Манагер 10053КишинёвЕминеску михаи
   21805КишинёвЕминеску михаи
 Манагери 222666КишинёвЕминеску михаи
"капсулит-груп" с.р.л., 2029Комун 524148КишинёвМунчести
"кар-декор" с.р.л., 2004  241252КишинёвМитрополит дософтеи
 Контабилитатеа (исма. 44) 275311КишинёвМитрополит дософтеи
"кар-риер 2000" с.р.л., 2023Антикамера 407852КишинёвУзинелор
 Контабилитатеа 476934КишинёвУзинелор
 Директор 476171КишинёвУзинелор
 Директор финанчиар 478463КишинёвУзинелор
"кара-карино" господариа таранеаска, 2091Комун 412525СингераТинеретулуи
"каракас дентал" с.р.л., 2012Контабилитатеа / факс 222699КишинёвПиркалаб влаику
 Сектиа комерт 220568КишинёвПиркалаб влаику
   234063КишинёвПиркалаб влаику
"каракас дентал" с.р.л., 2028Лаборатор дентар 286118КишинёвАсаки георгхе
 Речептие 721984КишинёвАсаки георгхе
 Речептие / факс 225119КишинёвАсаки георгхе
 Сервичиул маркетинг 288152КишинёвАсаки георгхе
"карагон-ком" с.р.л., 2004Комун 593848КишинёвБукуриеи
"карагон-ком" с.р.л., 2069Комун / факс 582677КишинёвКреанга ион
 Сектиа комерт 719047КишинёвКреанга ион
 Сектиа комерт ангро 595341КишинёвКреанга ион
"карагон-ком" с.р.л., 2071Комун 512366КишинёвАлба-иулиа
"карагоз" с.р.л., 2055  928711ВатраПиетрариеи
"карахасани вин" с.а., 2005Антикамера 229418КишинёвВлахута александру
"караман лучиа михаил" патент, 2062Комун 929927КишинёвДачиа
"караман вера" и.и., 2001  271305КишинёвНегруззи константин
"карапуз" ал с.р.л. "крукс груп", 2072Сектиа комерт 506771КишинёвИндепендентеи
"карапуз" ал с.р.л. "екситон-фин", 2068  438746КишинёвРуссо алеку
"карат-транс" с.р.л.2002Комун 503169КишинёвБуребиста
   503462КишинёвБуребиста
   503714КишинёвБуребиста
"караус е.д." с.р.л., 2068Комун, факс 450730КишинёвКиев
 Контабилитатеа 310917КишинёвКиев
 Сектиа комерт 438042КишинёвКиев
 Депозит (петр.23/1)Комун929813КишинёвПетрикани
 Филиала (иеси.14/3)Сектиа комерт719042КишинёвКалеа иесилор
"караван" ал с.р.л. "еленик-лукс", 2012Администратиа 222405КишинёвЕминеску михаи
"каравана де аур" с.р.л. ломбард, 2044Комун 422763КишинёвРуссо алеку
"каравела културии" асочиатиа еуро-молдова арт проиектул натионал суб патронажул пресединтелуи рм, 2001  539739КишинёвДечебал
 Факс 539738КишинёвДечебал
"кард бокс продуктион" с.р.л., 2028Комун 924312КишинёвПиетрарилор
   924313КишинёвПиетрарилор
   924314КишинёвПиетрарилор
"кардиакс плус" с.р.л., 2002  637647КишинёвКалеа басарабиеи
   637648КишинёвКалеа басарабиеи
 Контабилитатеа / факс 637646КишинёвКалеа басарабиеи
"кардинал-прим" с.р.л., 2023Комун 474088КишинёвМестерул маноле
"кардини" ал с.р.л. "прокарол-лукс", 2068  497877КишинёвМоскова
"кардини" ал с.р.л. "прокарол-лукс", 2068Комун 497877КишинёвМоскова
"карелова" и.и., 2001Сектиа комерт 276432КишинёвМитрополит варлаам
"карго-плус" с.р.л., 2044Комун 838189КишинёвКолумна
"карго-тест" с.р.л., 2002  502207КишинёвМунчести
 Контабилитатеа 573792КишинёвМунчести
 Експерти 521548КишинёвМунчести
 Манагер 520486КишинёвМунчести
"карго-трафик" с.р.л., 2032Контабилитатеа 503961КишинёвГрадина ботаника
 Директор 503960КишинёвГрадина ботаника
 Факс 521037КишинёвГрадина ботаника
"каргоинтерприм" компаниа де експедитии си транспорт с.р.л., 2015Комун 506405КишинёвДечебал
   632935КишинёвДечебал
 Факс 632936КишинёвДечебал
"кариба-агро" с.р.л., 2023Антикамера 279396КишинёвУзинелор
 Комун 279391КишинёвУзинелор
   279392КишинёвУзинелор
 Контабилитатеа 260952КишинёвУзинелор
 Факс 279397КишинёвУзинелор
 Манагер 260538КишинёвУзинелор
   260539КишинёвУзинелор
   260951КишинёвУзинелор
 Депозит (бику.5/1)Комун558246КишинёвВалеа бикулуи
 Филиала (баса.42)Комун530896КишинёвКалеа басарабиеи
"кариера кобуска" с.а. фабрика де бетон филиала Кишинёв , 2023Антикамера 421503КишинёвЛунка бикулуи
 Контабилитатеа 421416КишинёвЛунка бикулуи
"карион" с.р.л., 2043Комун 568839КишинёвТраиан
   568922КишинёвТраиан
 Директор аджункт 564799КишинёвТраиан
 Директор, факс 506384КишинёвТраиан
"каритас-молдова" мисиунеа религиоаса католика, 2005Антикамера 293156КишинёвСфинтул андреи
 Контабилитатеа / департаментул проиекте 295833КишинёвСфинтул андреи
 Депозит 292405КишинёвСфинтул андреи
 Манагер проиекте 293883КишинёвСфинтул андреи
 Чентул сочиал медикал (злив.24)Комун327224СтаучениЛивезилор
"каритате" пенсионат пентру пенсионарии сингуратичи а и.м. "пиата чентрала", 2001Комун 272259КишинёвТигина
"карлукс" асочиатиа обстеаска, 2043  506381КишинёвБотев христо
"кармар-груп" с.р.л., 2069  716179КишинёвКалеа иесилор
"кармез" с.а. ретеауа магазинелор де мезелури, 2000Филиала "тернекс ком" (моск.9/1)Сектиа комерт310207КишинёвМоскова
 Филиала (булг.0)Сектиа комерт211450КишинёвБулгара
 Филиала (бусу.25)Сектиа комерт556009КишинёвБусуиочести
 Филиала (креа.68)Сектиа комерт592503КишинёвКреанга ион
 Филиала (куза.24)Сектиа комерт664497КишинёвКуза-вода
 Филиала (дачи.38/8)Сектиа комерт925559КишинёвДачиа
 Филиала (гиб.5)Сектиа комерт594323КишинёвГибу онисифор
 Филиала (иеси.11)Сектиа комерт592504КишинёвКалеа иесилор
 Филиала (иули.196/1)Сектиа комерт594299КишинёвАлба-иулиа
 Филиала (лати.2)Сектиа комерт921367КишинёвГинта латина
 Филиала (мунк.121)Сектиа комерт571473КишинёвМунчести
  Сектиа комерт789656КишинёвМунчести
  Сеф552071КишинёвМунчести
 Филиала (сарм.30)Сектиа комерт571724КишинёвСармизегетуса
 Филиала (соко.10)Сектиа комерт459576КишинёвСоколени
 Филиала (стеф.73)Сектиа комерт278669КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Филиала (траи.23)Сектиа комерт573480КишинёвТраиан
 Филиала (виер.13)Сектиа комерт929021КишинёвВиеру игор
 Филиала (виер.8)Сектиа комерт922342КишинёвВиеру игор
 Филиала 1 (батр.10)Сектиа комерт344658КишинёвМирчеа чел батрин
"кармез" с.а., 2002Антикамера 550441КишинёвМунчести
 Кантина 789646КишинёвМунчести
 Комитетул синдикал 554370КишинёвМунчести
 Комун 789651КишинёвМунчести
 Експерт принчипал 789642КишинёвМунчести
 Пунктул медикал 789603КишинёвМунчести
 Сервичиул журидик 521189КишинёвМунчести
 Сервичиул персонал 559922КишинёвМунчести
 Сервичиул санитар ветеринар 789673КишинёвМунчести
 Вичепресединте пе конструктии капитале 521191КишинёвМунчести
 Вичепресединте пе проблеме сочиале си дрепт 571453КишинёвМунчести
 Департаментул економико-финанчиар си контабилитатеБироул актионаре си приватизаре551300КишинёвМунчести
  Контабилитатеа десфачере554687КишинёвМунчести
  Сеф559152КишинёвМунчести
  Сервичиул контабилитате551120КишинёвМунчести
  Сервичиул финанте554331КишинёвМунчести
 Департаментул маркетинг си винзариКомерт жудете528178КишинёвМунчести
  Контабил комерт жудете571455КишинёвМунчести
  Сектиа апровизионаре567615КишинёвМунчести
  Сектиа десфачере (речептионареа комензилор)551093КишинёвМунчести
  Сектиа десфачере (речептионареа комензилор)559172КишинёвМунчести
  Сектиа десфачере (речептионареа комензилор)567616КишинёвМунчести
  Сектиа десфачере (речептионареа комензилор)571456КишинёвМунчести
  Сеф559169КишинёвМунчести
  Сервичиул маркетинг551568КишинёвМунчести
 Департаментул продучере си експорт-импортДиспечерат550490КишинёвМунчести
  Сектиа консерве789644КишинёвМунчести
  Сектиа експорт-импорт571452КишинёвМунчести
  Сектиа материе прима521103КишинёвМунчести
  Сектиа мезелури559090КишинёвМунчести
  Сектиа мезелури - медик ветеринар789655КишинёвМунчести
  Сектиа продучере си пастраре789693КишинёвМунчести
  Сеф553395КишинёвМунчести
  Сервичиул реализаре559172КишинёвМунчести
  Технолог принчипал789620КишинёвМунчести
 Департаментул техникЕнергетичианул принчипал554215КишинёвМунчести
  Меканик принчипал550433КишинёвМунчести
  Сектиа компресоаре520190КишинёвМунчести
  Сектиа дезволтаре перспектива789675КишинёвМунчести
  Сектиа електричиени550235КишинёвМунчести
  Сектиа метрологие789636КишинёвМунчести
  Сектиа протектиа мунчии789627КишинёвМунчести
  Сектиа транспорт ауто789622КишинёвМумунчести
"кармез" с.а., 2002Департаментул техникСектиа транспорт ауто789622КишинёвМунчести
  Сервичиул проиектаре789690КишинёвМунчести
  Сервичиул секуритате си паза789611КишинёвМунчести
  Статиа де телефоане664304КишинёвМунчести
"кармез" с.а., 2032Интендент 502007КишинёвСармизегетуса
   503081КишинёвСармизегетуса
"каролина булат" и.и., 2043Сектиа комерт 560646КишинёвБотев христо
"каролина" а с.р.л. "фип", 2071Комун 515055КишинёвКостин николае
"каролина" с.р.л. база де комерт, 2059Администратиа 294620КишинёвПетрикани
 Сектиа ленжерие де пат 927420КишинёвПетрикани
"карпатика консултинг" с.р.л., 2001Комун 540241КишинёвИсмаил
 Факс 540240КишинёвИсмаил
"карпени" с.р.л., 2001Контабилитате 549391Кишинёв31 аугуст 1989
"карпени-фавор" с.р.л. ф.п.к, 2002Комун 551861КишинёвМунчести
   571194КишинёвМунчести
"карриер трансиколд" [кариер] а с.р.л. "термомега" репрезентанта офичиала ин рм, 2023  421267КишинёвУзинелор
   920288КишинёвУзинелор
"картал монд" с.р.л., 2005  243051КишинёвПускин александр
"картал" кафенеа с.р.л."картал монд", 2005Комун / контабилитатеа 228107КишинёвПускин александр
"картал-монд" с.р.л., 2005Кантина 211804КишинёвРенастерии
 Комун 211800КишинёвРенастерии
 Директор 211801КишинёвРенастерии
 Сала 1 - 40 локури 211802КишинёвРенастерии
 Сала 2 - 80 локури 211803КишинёвРенастерии
"картдидакт" с.р.л. едитура, 2070Комун 281430КишинёвХынчешть
 Депозит (абун.111)Контабилитатеа241062КишинёвАлександру чел бун
"картеа академика" либрарие, 2012Комун 223355КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"картеа Кишинёв" с.а., 2002Контабилитате 557040КишинёвМунчести
 "мугурел" (счиу.100)Комун238409КишинёвСчиусев алексеи
 12 "сперанта" (спри.6/1)Комун725857КишинёвСпринченоаиа
 14 "и.креанга" (креа.72)Комун747320КишинёвКреанга ион
 15 "чиочирлиа" (ноте) (емин.50)Комун226222КишинёвЕминеску михаи
 17 "аурора" (пуск.22)Комун233661КишинёвПускин александр
 19 "миорита" (моск.1/1)Комун444342КишинёвМоскова
 24 "хипократ" (чибо.8/а)Карте медикала238395КишинёвЧиботари мариа
 26 "либрарие" ( батр.10)Сеф338867КишинёвМирчеа чел батрин
 4 "андриес" (титу.12)Комун552366КишинёвТитулеску николае
 6 "стиинта" с.а. (пуск.15)Комун225326КишинёвПускин александр
 8 "едитии де абонамент" (емин.50)Сеф225501КишинёвЕминеску михаи
"картеа молдовеи" интреприндереа де стат, 2004Антикамера 295881КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Контабил сеф 295917КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Директор 295935КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Редактиа диктионаре 295847КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Редактиа литература класика 295786КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"картеа" с.а., 2000"либрис"Антикамера277872КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Комун270589КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 "михаил еминеску" (стеф.180)Комун295922КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 "паче" (дачи.44)Комун773711КишинёвДачиа
"картеа" с.а., 2004Контабилитатеа 235248КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Депозит 235250КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Ингинер програмист 235249КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Сектиа комерчиала / факс 235251КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Сектиа ресурсе умане 235258КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"картеа-Кишинёв" с.а., 2002Антикамера 522909КишинёвМунчести
 Сектиа комерт 554368КишинёвМунчести
"картел систем" с.р.л., 2005Факс 225720КишинёвРенастерии
 Сервичиул клиентела 222622КишинёвРенастерии
"картфорт" с.р.л., 2068Комун 496230КишинёвМоскова
"картиер" с.р.л., 2012Колаборатори 240195КишинёвБукурести
 Контабилитатеа 240587КишинёвБукурести
 Либрариа 241000КишинёвБукурести
"картниче" с.р.л., 2043Сектиа комерт 660654КишинёвИндепендентеи
"картнорд" с.р.л., 2008Антикамера 582343КишинёвЛупу василе
 Директор комерчиал 754404КишинёвЛупу василе
 Факс 582589КишинёвЛупу василе
 Сектиа комерт 582809КишинёвЛупу василе
   925023КишинёвЛупу василе
 Сектиа продучере (колу.170)Комун593684КишинёвКолумна
  Комун746367КишинёвКолумна
  Комун747403КишинёвКолумна
  Комун747476КишинёвКолумна
  Комун750502КишинёвКолумна
"картус" ал министерулуи афачерилор интерне ал рм, 2028Сектиа комерт 735842КишинёвМитрополит гурие гросу
"картус" интреприндереа де стат, 2028Антикамера 225575КишинёвМитрополит гурие гросу
   281510КишинёвМитрополит гурие гросу
"карута" кафенеа бистро ал с.р.л. "потпуриу", 2001Комун 277114КишинёвИсмаил
 Директор 277134КишинёвИсмаил
"каса алба" брутарие ал с.р.л. "пкф сарм", 2072Комун 568348КишинёвКуза-вода
"каса блинка" ал с.р.л. "асабин &амп; ко", 2044Бар 603911КишинёвРуссо алеку
 Контабилитатеа 603909КишинёвРуссо алеку
 Директор 603910КишинёвРуссо алеку
"каса буна" с.р.л., 2002Антикамера 636379КишинёвЧетатеа алба
   638859КишинёвЧетатеа алба
   639202КишинёвЧетатеа алба
"каса картии" ал едитурии "картиер", 2044Сектиа комерт 346461КишинёвМирчеа чел батрин
 "варул схакеспеаре" (счиу.113, ап.5)Сектиа комерт232122КишинёвСчиусев алексеи
 Либрариа дин чентру (стеф.126)Сектиа комерт214203КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Либрариа дин хол (буку.68)Сектиа комерт241000КишинёвБукурести
 Либрариа ноуа (пуск.9, ап.1)Сектиа комерт223783КишинёвПускин александр
"каса комуникарии модерне" с.р.л., 2012Комун 930866КишинёвАлександри василе
"каса кристеа" и.и. ателиер местесугареск, 2012  222251КишинёвМитрополит варлаам
   542519КишинёвМитрополит варлаам
"каса де аур" с.р.л. каса де аманет, 2005  260094КишинёвКосмонаутилор
"каса де комерт кинеза" ал и.м. "хвбб ханделс" с.р.л., 2008  719967КишинёвГиочеилор
 Факс 748894КишинёвГиочеилор
"каса де комерт дип" и.с. ал департаментулуи институтиилор пенитенчиаре, 2001Администратор 503181КишинёвМунчести
 Контабилитате / мерчеолог 636961КишинёвМунчести
 Факс 503567КишинёвМунчести
"каса де комерт дип" и.с. база де продусе алиментаре а департаментулуи институтиилор пенитенчиаре, 2001Комун 924926КишинёвБернардаззи алессандро
"каса де комерт одескабели-молдова" и.м., 2001Антикамера 540336КишинёвАлександру чел бун
"каса де комерт одескабели-молдова" и.м., 2001Антикамера 540336КишинёвАлександру чел бун
   542273КишинёвАлександру чел бун
 Контабилитатеа 273003КишинёвАлександру чел бун
 Факс 542515КишинёвАлександру чел бун
 Сектиа комерт 272727КишинёвАлександру чел бун
"каса де комерт одескабели-молдова" и.м., 2023Антикамера 421141КишинёвВарнита
 Контабил сеф 923003КишинёвВарнита
 Директор 921336КишинёвВарнита
   922273КишинёвВарнита
 Сала комерт 922515КишинёвВарнита
   922727КишинёвВарнита
"каса де комерт вита" с.р.л., 2064Контабилитатеа 238131КишинёвКреанга ион
   238137КишинёвКреанга ион
 Депозит (меса. 16)Комун592931КишинёвМесагер
  Комун592934КишинёвМесагер
"каса де елита" с.р.л. агентие де имобил, 2001#комун / домичилиу 275004КишинёвИсмаил
 Комун 547878КишинёвИсмаил
"каса де вис" с.р.л., 2004Сектиа комерт 296283КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"каса долче" и.м., 2012Комун 202838КишинёвАрменеаска
 Сектиа продучере 204757КишинёвАрменеаска
"каса едитурии експерт" с.р.л., 2001Спечиалисти 277609КишинёвСтефан чел маре си сфинт
   277612КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"каса емануел" фундатиа, 2003Комун 584726ДурлестиМилеску-спатарул николае
"каса фарм" с.р.л., 2001  545992КишинёвМитрополит варлаам
"каса фарм" с.р.л., 2069  747460КишинёвКалеа иесилор
"каса гаврокхе" (гаврос) чентрул де реабилитаре сочиала а копиилор, 2068Манагер 433140КишинёвДимо николае
 Персонал / едукатори - 24/24 438688КишинёвДимо николае
 Сала поливалента 438350КишинёвДимо николае
"каса либертатии молдова" чентрул де черчетаре си протектие а дрептурилор фундаментале, 2008Пресединте 592511КишинёвАлександреску григоре
"каса лимбии романе" чентру де култура си асистента дидактика, 2009Антикамера 234698КишинёвКогалничеану михаил
   238703КишинёвКогалничеану михаил
 Контабилитатеа 232583КишинёвКогалничеану михаил
"каса луминоаса" с.р.л., 2001Комун 541361КишинёвИсмаил
 Филиала (орхе.59)Комун465302КишинёвКалеа орхеиулуи
  Сектиа таиереа стиклеи310220КишинёвКалеа орхеиулуи
"каса луминоаса" с.р.л., 2071Антикамера 601632КишинёвАлба-иулиа
 Депозит (д27а.5)Комун584034Дурлести27 аугуст 1991
"каса медиа" с.р.л., 2004Комун 222519КишинёвСтефан чел маре си сфинт
   222691КишинёвСтефан чел маре си сфинт
   223205КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"каса мобилеи си луминии", чентру комерчиал ал "супратен" с.а. ("дом мебели и света"), 2059  268041КишинёвПетрикани
 Факс 294986КишинёвПетрикани
"каса мобилеи" с.а., 2005Антикамера 245488КишинёвПускин александр
 Контабилитатеа 212310КишинёвПускин александр
 Десигнер 242305КишинёвПускин александр
 Директор 224156КишинёвПускин александр
 Паза (ин тимп де ноапте) 245488КишинёвПускин александр
 Сектиа мобила моале 221643КишинёвПускин александр
 База де продучере (узин.207)Факс476206КишинёвУзинелор
  Манагер476216КишинёвУзинелор
  Паза476209КишинёвУзинелор
  Сервичиу ресурсе умане474709КишинёвУзинелор
"каса модерна" ал с.р.л. "плимед-вг", 2008Факс 501221КишинёвГиочеилор
 Сектиа де комерт 501200КишинёвГиочеилор
   501201КишинёвГиочеилор
   501202КишинёвГиочеилор
   501204КишинёвГиочеилор
   501207КишинёвГиочеилор
"каса модерна" ал с.р.л. "виком", 2005Сала де комерт 227056КишинёвПускин александр
   245056КишинёвПускин александр
 Сала де комерт / паралел 242635КишинёвПускин александр
"каса мото" с.р.л., 2069Комун 593349КишинёвКалеа иесилор
"каса ноастра Кишинёв" публикатиа периодика, 2068Антикамера 404232КишинёвРуссо алеку
 Сектиа реклама 440941КишинёвРуссо алеку
"каса ноастра" с.р.л. салон де мобила, 2026Комун 529618ГалатаОтопени
   529623ГалатаОтопени
"каса ноастра-Кишинёв" асочиатиа обстеаска, 2001  270947КишинёвТигина
 Линиа фиербинте 221999КишинёвТигина
"каса нунтии-норок" с.а., 2051Контабилитатеа 511946КишинёвСучевита
 Директор 511945КишинёвСучевита
 Продучереа 511950КишинёвСучевита
 Сала де банкхет 513029КишинёвСучевита
"каса планета" с.р.л., 2001Комун 260793Кишинёв31 аугуст 1989
   260794Кишинёв31 аугуст 1989
"каса привата" с.р.л., 2009Диспечерат 202970КишинёвКогалничеану михаил
 Риелтер 214171КишинёвКогалничеану михаил
   228630КишинёвКогалничеану михаил
 Сектиа информатив-аналитика 229446КишинёвКогалничеану михаил
"каса провидентеи" чентрул сочиал-пасторал, 2071Антикамера 581969КишинёвМусатинилор
   581971КишинёвМусатинилор
"каса провидентеи" фундатиа де бинефачере, 2071  501694КишинёвМусатинилор
   501695КишинёвМусатинилор
   501696КишинёвМусатинилор
   581970КишинёвМусатинилор
   588636КишинёвМусатинилор
"каса романа" с.р.л., 2012  210245КишинёвМикле вероника
   210315КишинёвМикле вероника
 Комун 228281КишинёвМикле вероника
"каса сперантеи" чентрул комунитар де ресочиализаре а копиилор сурзи, 2025  280997КишинёвВирнав константин
"каса-конструкт" с.р.л., 2032  535988КишинёвСармизегетуса
"каса-фарм" с.р.л., 2009  725776КишинёвАсаки георгхе
"каса-фарм" с.р.л., 2028Антикамера 482383КишинёвБуковинеи
 Контабилитате 408524КишинёвБуковинеи
 Депозит 408572КишинёвБуковинеи
 Фармачие 929173КишинёвБуковинеи
 Сектиа винзари 489700КишинёвБуковинеи
"касалот" с.р.л., 2069Антикамера 501839КишинёвНекулче ион
 Факс 719407КишинёвНекулче ион
"касанди" с.р.л., 2002Антикамера, факс 664312КишинёвВалеа бикулуи
 Директор 664310КишинёвВавалеа бикулуи
"касанди" с.р.л., 2002Директор 664310КишинёвВалеа бикулуи
 Сектиа комерт 928567КишинёвВалеа бикулуи
"каскадвин" с.р.л. фабрика де винури, 2019Антикамера 285520КишинёвУнгуреану петру
 Контабилитатеа 285608КишинёвУнгуреану петру
 Директор (кжуб.1) 289014КишинёвУнгуреану петру
 Маркетинг 561870КишинёвУнгуреану петру
 Ста телефоника 285559КишинёвУнгуреану петру
"касиа груп" с.р.л., 2059Контабилитатеа 465108КишинёвПетрикани
   467063КишинёвПетрикани
 Директор 310190КишинёвПетрикани
 Сектиа реализаре 310191КишинёвПетрикани
"кассапанка" с.р.л., 2001Контабилитате 212229КишинёвКолумна
 Десаинер / десигн 222892КишинёвКолумна
 Сектиа продучере (фере.4)Комун541553КишинёвФередеулуи
"каст-ком" с.р.л., 2060Комун 573481КишинёвИндепендентеи
 Офичиу (титу.1)Антикамера637671КишинёвТитулеску николае
  Комун566086КишинёвТитулеску николае
  Комун / факс637966КишинёвТитулеску николае
  Манагер928935КишинёвТитулеску николае
"кастамбела традинг ко" с.р.л. репрезентанта ин молдова, 2032Антикамера 523962КишинёвСармизегетуса
   558546КишинёвСармизегетуса
   637747КишинёвСармизегетуса
"кастан" барул ал с.р.л."к.л.п. груп", 2008Комун 747749КишинёвБелински виссарион
"кастинарикс" с.р.л., 2023  411215КишинёвМестерул маноле
   411216КишинёвМестерул маноле
   470726КишинёвМестерул маноле
"касута ноастра" рестаурантул ф.п.к. "жанета" с.р.л., 2069  749606КишинёвКалеа иесилор
 Факс 740666КишинёвКалеа иесилор
"кат" барул и.и. "ф.ганенко", 2001Комун 274543КишинёвГагарин иурии
"катализ-прим" с.р.л. депозит фармачиутик, 2075  489229КишинёвМирчеа чел батрин
   489240КишинёвМирчеа чел батрин
"катариус прим" с.р.л. клубул спортив дин дурлести, 2003  285434Дурлести"мичиурин"
"катер" с.р.л., 2032  558094КишинёвБуребиста
"катерпилар" с.р.л., 2002  925551КишинёвПадурии
   925553КишинёвПадурии
"катлабуга-консауто" и.и., 2004  745737КишинёвБукуриеи
"катлидок" с.р.л. клиника ветеринара, 2044Комун / паралел 930384КишинёвМирчеа чел батрин
"катлидок" с.р.л. фармачие ветеринара, 2044Фармачист / паралел 930384КишинёвМирчеа чел батрин
"катол лукс" с.р.л., 2032Антикамера, факс 571308КишинёвБуребиста
 Манагер 523351КишинёвБуребиста
   636608КишинёвБуребиста
"катон-катрук" и.и., 2062Контабилитате 661269КишинёвДачиа
 Директор 661211КишинёвДачиа
   772461КишинёвДачиа
 Сектиа комерт 554333КишинёвБуребиста
 Сектиа де комерт 774918КишинёвДачиа
"катранис-ком" с.р.л., 2075Сектиа комерт 925784КишинёвМирчеа чел батрин
 Филиала (миро.7)Комун438310КишинёвКостин мирон
"катраниук" и.и., 2044Парфумерие си косметика, марфури кимиче (детергенти) 425074КишинёвГинта латина
 Продусе алиментаре 339582КишинёвГинта латина
"катрик викториа" и.и. фармачие ветеринара, 2012Комун 542752КишинёвМитрополит варлаам
"каурис груп" с.р.л., 2002  503260КишинёвБуребиста
"кавказскаиа пленита" ал с.р.л. "алферал", 2068Директор / факс 433214КишинёвКиев
 Сала 433212КишинёвКиев
"каверис-плус" с.р.л., 2021Антикамера 281593КишинёвДрумул виилор
 Факс 738432КишинёвДрумул виилор
"кави ексклузив" с.р.л., 2028Комун 288696КишинёвХынчешть
   928002КишинёвХынчешть
"кавио" салон де мобила а с.р.л. "ровиго", 2011Експорт си логистика 288203Кодру2 радаутану сергиу
   288204Кодру2 радаутану сергиу
 Манагер 282998Кодру2 радаутану сергиу
 Сектиа комерт 283707Кодру2 радаутану сергиу
"казак" и.и., 2044Контабилитатеа 922038КишинёвМирчеа чел батрин
"казаку &амп; ко" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ, 2046Комун 417276Вадул луи водаСтефан чел маре си сфинт
"казаку едуард" и.и. салон де фрумусете, 2015  632636КишинёвДечебал
"казантип" с.р.л., 2069Активитатеа комерчиала 593764КишинёвКалеа иесилор
"ккф молдова-копил" комунитате фамилие, 2009Администратиа 241728КишинёвМатеевичи алексеи
 Факс 232528КишинёвМатеевичи алексеи
"чеас пик" експресс-кафе а с.р.л."тфан-груп", 2005Администратиа 226666КишинёвИерусалим
 Комун 222220КишинёвИерусалим
"чебакот" с.р.л., 2009Антикамера 276572КишинёвМатеевичи алексеи
   276573КишинёвМатеевичи алексеи
"чебан андреи" и.и. сауна, 2001Комун 277151КишинёвГагарин иурии
"чебан виталии" и.и., 2021  929792КишинёвДрумул виилор
"чебану-сп" и.и., 2043  766862КишинёвИндепендентеи
"чебопрес груп" с.р.л., 2012Комун (ет.2) 225319КишинёвКолумна
"чеботари мариа сервиче" и.и., 2044Комун 450432КишинёвЗаднипру петру
"чек-спектру" с.р.л., 2012  212582КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
   213373КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
"чеккони интернатионал" [чекони интернасинал] с.р.л., 2062  637222КишинёвДачиа
   928250КишинёвДачиа
   928315КишинёвДачиа
   928640КишинёвДачиа
   928911КишинёвДачиа
 Факс 637373КишинёвДачиа
"чекина" и.и., 2069Активитатеа комерчиала 593692КишинёвКалеа иесилор
"чедрон-г.и.с." [чедрон-гис] с.р.л., 2023Контабилитатеа 478070КишинёвВарнита
 Директор 477121КишинёвВарнита
 Директор аджункт 477789КишинёвВарнита
"чедсиа-сервиче" с.р.л. чентрул де сервичии интеграте, 2068Комун 404608КишинёвМоскова
"чеголтар" с.р.л., 2038Антикамера 273782КишинёвРенастерии
 Антикамера / факс 273582КишинёвРенастерии
 Комун 211890КишинёвРенастерии
   211891КишинёвРенастерии
"челеритас" с.р.л., 2023  476207КишинёвВолунтарилор
"челина" с.р.л., 2005Директор 220005КишинёвРарес петру
 Марфури дин маса пластика, каучиук 220004КишинёвРарес петру
 Филиала (дачи.49/6) черере арАнтикамера636180КишинёвДачиа
  Антикамера636190КишинёвДачиа
"челиус-де" с.р.л., 2001Комун 225252КишинёвАлександру чел бун
"челиус-де" с.р.л., 2001Комун 225252КишинёвАлександру чел бун
 Сектиа продучере (бику.9)Комун930956КишинёвВалеа бикулуи
"челпан и" и.и., 2005Комун 930405КишинёвФередеулуи
"челси" с.р.л., 2050  327466СтаучениПачии
"чема" с.а. молдо-чехо-американа, 2011  793992КодруКостиужени - ккос
 Контабил сеф 793945КодруКостиужени - ккос
 Контабилитатеа 793816КодруКостиужени - ккос
 Директор 773570КодруКостиужени - ккос
 Винификатор принчипал 793822КодруКостиужени - ккос
"чемиртан валериу" патент, 2060Комун 533359КишинёвДечебал
   534328КишинёвДечебал
"чемрек" с.р.л., 2002  552692КишинёвМунчести
 Магазин ин "пиата калеа басарабиеи" - бутик 95 (баса.2)Комун542246КишинёвКалеа басарабиеи
"ченар" бар-билиард ал директиеи де фурнизаре а продуселор петролиере "ченар", 2005Комун 222773КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
"ченар" директиа де фурнизаре а продуселор петролиере /дфпп/, 2012Антикамера 541057КишинёвКолумна
   541073КишинёвКолумна
"ченоауто" с.р.л. аутосервиче, 2023Комун 922104КишинёвОтоваска
"чентрала електрика ку термофикаре 2 дин Кишинёв" с.а., 2023Антикамера 476061КишинёвМестерул маноле
 Факс 472125КишинёвМестерул маноле
"чентрасиг" с.р.л. брокер де асигураре-реасигураре, 2001Комун 930504КишинёвНегруззи константин
"чентрауто &амп; ко" с.р.л. чентрул де инструире си речикларе а персоналулуи ин домениу транспортулуи ауто, 2069Антикамера 295123КишинёвКалеа иесилор
 Контабилитатеа 295114КишинёвКалеа иесилор
"чентриндмонтаж" с.а., 2002Антикамера 550156КишинёвМунчести
 Контабилитатеа 523608КишинёвМунчести
 Директор 550133КишинёвМунчести
 Директор аджункт 523858КишинёвМунчести
 Паза 556193КишинёвМунчести
 Сектиа апровизионаре 520037КишинёвМунчести
 Сектиа продучере 523979КишинёвМунчести
 Секторул де монтаре си семифабрикареМеканик-сеф527431КишинёвМунчести
  Секторул 3520037КишинёвМунчести
  Секторул 4, 5551423КишинёвМунчести
  Сеф520020КишинёвМунчести
"чентрофарм" с.а. филиала, 2011Фармачист 927784КодруКостиужени - ккос
"чентрофарм" с.а. филиала, 2025  930098КишинёвКасу георгхе
"чентрофарм" с.а. филиала, 2038  927767КишинёвДачиа
"чентрофарм" с.а. филиала, 2072  929944КишинёвИндепендентеи
"чентрофарм" с.а., фармачие (204), 2062Контабилитатеа 763955КишинёвДачиа
   921564КишинёвДачиа
 Сектиа форме гата 765455КишинёвДачиа
 Сектиа продучере 665061КишинёвДачиа
   764955КишинёвДачиа
 Сектиа стокури си маркетинг 765466КишинёвДачиа
 Сеф 765444КишинёвДачиа
"чентру де черамика си сантехника" а и.м. "керамин Кишинёв" с.р.л., 2023Администратиа 405141КишинёвУзинелор
 Факс 405142КишинёвУзинелор
   405152КишинёвУзинелор
 Сервичиул маркетинг 405140КишинёвУзинелор
   405177КишинёвУзинелор
"чентру де реабилитаре психосочиала а песоанелор депенденте де дрогури си хив инфектате" ал сочиетатии интерконфесионала а медичилор крестини "емануил", 2025Комун 923295КишинёвИнкулет ион
"чентру хонда" ал с.р.л."нифестком", 2032  523459КишинёвПадурии
   523790КишинёвПадурии
   632793КишинёвПадурии
   632794КишинёвПадурии
 Комун/факс 520649КишинёвПадурии
 Директор техник 638979КишинёвПадурии
"чентру ретеле магистрале" /крм/ филиала с.а. "молдтелеком", 2009Антикамера 501362КишинёвДрумул виилор
 Контабилитате, економие си финанте 282606КишинёвДрумул виилор
 Директор - перевозник флорин 501401КишинёвДрумул виилор
 Директор-техник 501398КишинёвДрумул виилор
 Сервичиул евидента техника 286981КишинёвДрумул виилор
   286983КишинёвДрумул виилор
 Сервичиул ресурсе умане 286748КишинёвДрумул виилор
 Сервичиул ретеле фибра оптика 288010КишинёвДрумул виилор
 Сектиа експериментала линии магистрале де фибра оптикаСпечиалисти288008КишинёвДрумул виилор
  Спечиалисти288017КишинёвДрумул виилор
 Сектиа трансмисиуни дигитале (стеф.12/б)Диспечерат (пентру пермисиуне де а се ефектуа лукрари пе магистрала)548484КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Сервичиул транспорт ауто (схин.66)Комун288020КишинёвХынчешть
"чентрул аеронаутик де инструире" интреприндереа де стат, 2026Администратор 525437КишинёвАеропорт ор.
 Антикамера 526393КишинёвАеропорт ор.
 Канчелариа 524154КишинёвАеропорт ор.
 Ингинер сервичиул техник 526265КишинёвАеропорт ор.
 Репрезентант ал администратиеи 526113КишинёвАеропорт ор.
"чентрул азерилор дин муничипиул Кишинёв "араз" асочиатиа обстеаска, 2068Комун 441752КишинёвФлорилор
"чентрул комерчиал" филиала "дмтк" ал с.а."молдтелеком", 2001Антикамера 276015КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Директор комерчиал - лудмила михаи доник 276113КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Бироул супорт клиенти корпоративи (стеф.12)Респонсабил де бироу - куснир александру261212КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Спечиалист261213КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Спечиалист279227КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Спечиалист коордонатор261211КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Чентрул комерчиал(стеф.12)Информатиа деспре тарифеле факс276053КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Пунктул де конворбири - 24/24276955КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Реализареа картелелор - 24/24276955КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Речептионареа телеграмелор - 24/24276053КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Респонсабил пентру офичиу - зилник 08.00-20.00279494КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул факс - речептие 24/24549155КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Чентрул де апел /калл чентер/ сервичиул информатии (стеф.12/б)Факс549077КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Информатиа ку плата - прогноза нумерологика1515КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Информатиа ку плата а ореи ексакте1500КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Информатиа гратис пе дате комплете1188КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сеф - в.урсакхи542559КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сеф аджункт542554КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сеф де тура542562КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул "аллодин" информатии ку плата - стириле зилеи1515КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул "аллодин" информатии ку плата а хороскопулуи генерал, де бусинесс, де драгосте, фрумусетии1515КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул "аллодин" информатии ку плата а прогнозеи метео1515КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул "феличитари" - тариф - 6,00 леи/апел (инклуд тва)1530КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Сервичиул информатив ал компаниеи "молдтелеком"1180КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Спечиалист коректареа базеи де дате223030КишинёвСтефан чел маре си сфинт
  Спечиалист коректареа базеи де дате260125КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F