position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Муниципий Кишинёв
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Кишинёв Юридические Лица1    2    3    4    5     6    7    8    9    10    11    12    13    14    15     16    17    18    19
20    21    22    23    24    25     26    27    28     29    30    31    32    33    34    35     36    37
38    39    40    41    42    43    44    45     46    47    48    49    50    51    52    53    54    55

Название

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

"читро импекс" с.р.л., 2069 Сектиа комерт   746936 Кишинёв Калеа иесилор
  Магазин (лупу.89) Сектиа комерт 595748 Кишинёв Лупу василе
"читроен" аутосалон ал с.а. "ратибор" ал холдингулуи "даак-хермес" с.а., 2059 Консултант пе винзари   205853 Кишинёв Петрикани
      205854 Кишинёв Петрикани
  Контабилитатеа / паралел   205857 Кишинёв Петрикани
  Директор   205856 Кишинёв Петрикани
  Салон / сховроом   205855 Кишинёв Петрикани
"читё мода" с.р.л., 2012 Комун   601059 Кишинёв Букурести
      601061 Кишинёв Букурести
      601063 Кишинёв Букурести
      603295 Кишинёв Букурести
      603296 Кишинёв Букурести
"читё" клуб а с.р.л. "трилукс", 2012     232237 Кишинёв 31 аугуст 1989
"читё" [сити] ал с.р.л. "оприокс-прим", 2023 Такси ла команда   1430 Кишинёв Волунтарилор
"чиугур" с.р.л., 2028 Лукрари ин конструктии   739057 Кишинёв Академиеи
"чиупраи" с.р.л., 2023 Антикамера   921536 Кишинёв Узинелор
      922192 Кишинёв Узинелор
"чивилконструкт" с.р.л., 2032 Комун   552296 Кишинёв Падурии
"чивис" чентрул де анализа си инвестигатии сочиологиче, 2005 Антикамера   212796 Кишинёв Ренастерии
"чивитас" с.р.л. комплексул едиториал, 2004 Комун   233314 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
"кланико" рестаурантул с.р.л. "про-модератиа", 2050     326523 Стаучени Матеевичи алексеи
"клариса-т" с.р.л. салон де фрумусете, 2038     553044 Кишинёв Зелински николаи
"кларисс" с.р.л., 2060     770414 Кишинёв Куза-вода
"класа ведетелор" с.р.л., 2043     777891 Кишинёв Ботев христо
"класик груп плус" с.р.л., 2045     321906 Кишинёв Костин мирон
"класик оптик" с.р.л., 2015     632727 Кишинёв Дечебал
"класик" клуб де билиард ал с.р.л. "ернелекс-прим", 2038     560439 Кишинёв Дечебал
"класик" салонул де фрумусете, 2012     232101 Кишинёв Пускин александр
"класикдент" с.р.л., 2028 Комун / домичилиу   726691 Кишинёв Асаки георгхе
"класс" ал и.и. "рапеско викториа", 2068 Комун   321519 Кишинёв Москова
"класс" ал с.р.л. "алимхол", 2012     227774 Кишинёв Александри василе
"клаус - д" де продучере си комерт, 2081 Антикамера   414900 Бубуиеки Сфинта мариа
"клавикула" с.р.л. чентрул де реабилитаре, 2051 Бар   716264 Кишинёв Карагиале ион лука
  Директор   741825 Кишинёв Карагиале ион лука
  Сауна   741905 Кишинёв Карагиале ион лука
"клаксон" с.р.л., 2032 Антикамера   520028 Кишинёв Буребиста
      522209 Кишинёв Буребиста
      534299 Кишинёв Буребиста
  Депозит (иеси.39, ап.8) Комун 597963 Кишинёв Калеа иесилор
  Инсталареа семнализарии (моси. 31) Комун 224040 Кишинёв Калеа мосилор
    Комун 227757 Кишинёв Калеа мосилор
"клепа" бар ал с.к. "клепа токусор" с.р.л., 2019 Комун   225048 Кишинёв Гренобле
"клг" барул и.и "каспареан", 2060     561158 Кишинёв Индепендентеи
"клим груп" с.р.л., 2070     280685 Кишинёв Лермонтов михаил
"клима георге" и.и., 2055     928745 Ватра Пиетрариеи
"клима" с.р.л., 2023     471767 Кишинёв Узинелор
"климатсистем" с.р.л., 2064     582982 Кишинёв Креанга ион
      582983 Кишинёв Креанга ион
      582984 Кишинёв Креанга ион
      593032 Кишинёв Креанга ион
  Комун / факс   741764 Кишинёв Креанга ион
  Сектиа комерт   595707 Кишинёв Креанга ион
      595807 Кишинёв Креанга ион
"климавент" с.р.л., 2012 Комун   260481 Кишинёв Букурести
"клиника професорулуи д.счербатиук" с.р.л. 2004     237376 Кишинёв Митрополит петру мовила
"клипа минунатиеи" ал с.р.л. "салари лиубов", 2001 Сектиа комерт   260294 Кишинёв Тигина
"клипа минунатиеи" с.р.л., 2001     277165 Кишинёв Булгара
"клипа сидерала" фондул де каритате пентру копии, 2068 Антикамера   430430 Кишинёв Димо николае
      434606 Кишинёв Димо николае
"клипа сидерала" ревиста фондулуи де каритате пентру копии, 2012 Комун   223354 Кишинёв Пиркалаб влаику
"кливасима" с.р.л., 2043 Антикамера   562208 Кишинёв Дачиа
  Контабилитатеа   568237 Кишинёв Дачиа
  Директор   563610 Кишинёв Дачиа
"кмк-сервиче" с.р.л., 2012 Комун   929103 Кишинёв Микле вероника
"кме-санкос" с.р.л. клиника де медичина естетика, 2068 Контабилитате   321322 Кишинёв Москова
  Информатиа   323175 Кишинёв Москова
      323176 Кишинёв Москова
      441253 Кишинёв Москова
      497410 Кишинёв Москова
"кми" с.р.л., 2001 Комун   541175 Кишинёв Алееа гарии
"коада вера" и.и., 2062 Сектиа комерт   778949 Кишинёв Дачиа
"коаксиал-груп" с.р.л., 2005 Антикамера   272406 Кишинёв Пускин александр
"коб-сн" с.р.л., 2025 Комун   288450 Кишинёв Сорочеану иполит
"кобалт" с.р.л., 2059 Сектиа комерт   468851 Кишинёв Путнеи
"кобзару-конс" с.р.л., 2023 Комун   925515 Кишинёв Местерул маноле
"кока пирван" бироул индивидуал де авокати, 2001     545885 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
"кока-кола имбутилиере Кишинёв" с.р.л., 2044 Факс   472489 Кишинёв Индустриала
  Речептиа   470701 Кишинёв Индустриала
      470777 Кишинёв Индустриала
      471037 Кишинёв Индустриала
      471040 Кишинёв Индустриала
      472023 Кишинёв Индустриала
      472266 Кишинёв Индустриала
      473526 Кишинёв Индустриала
"кокостиркул" градинита руса-молдовенеаска 40, 2043 Пунктул медикал   762922 Кишинёв Дачиа
"коктеил-ком" с.р.л., 2059 Комун   437050 Кишинёв Хиподромулуи
  Контабилитатеа   435544 Кишинёв Хиподромулуи
"кодекс" с.а. чентрул де продучере си имплиментаре, 2004 Антикамера   295904 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
"кодита ауто" с.р.л., 2002 Комун   503471 Кишинёв Падурии
  Факс   503472 Кишинёв Падурии
"кодреанка" бар ал и.и. "кодреанка-флентеа", 2071 Комун   929791 Кишинёв Костин николае
"кодреанка" клубул де дансури спортиве, 2069 Антикамера   229735 Кишинёв Креанга ион
  Комун   229738 Кишинёв Креанга ион
      241310 Кишинёв Креанга ион
  Контабилитатеа   229737 Кишинёв Креанга ион
  Филиала (дече.99) Комун 762844 Кишинёв Дечебал
  Филиала (мови.20) Комун 235243 Кишинёв Митрополит петру мовила
"кодреанка" с.р.л., 2059 Лукрари ин конструктии   293245 Кишинёв Петрикани
"кодрении" барул с.а. "кодрении-ком", 2028 Комун   733273 Кишинёв Хынчешть
  Контабилитатеа   723507 Кишинёв Хынчешть
"кодрении" барул с.а. "кодрении-ком", 2028 Контабилитатеа   723507 Кишинёв Хынчешть
"кодру макари" и.и. с.кондрита, 2083 Комун   797637 Кондрита Кондрита/сатул/
"кодру" рестаурантул комплексулуи хотелиер, 2012 Контабил-сеф аджункт   208119 Кишинёв 31 аугуст 1989
  Директор   208114 Кишинёв 31 аугуст 1989
  Сала   208129 Кишинёв 31 аугуст 1989
  Сеф продучере   237944 Кишинёв 31 аугуст 1989
"кодру" с.р.л., фабрика де текстиле си марокинарие, 2001 Контабилитатеа   276776 Кишинёв Гагарин иурии
  Сектиа продучере   279852 Кишинёв Гагарин иурии
"кодру-маркет" с.р.л. кафенеа, 2029 Комун / паралел   524046 Кишинёв Мунчести
"кодру-маркет" с.р.л. сауна, 2029     524046 Кишинёв Мунчести
"кодру-ст" с.р.л., 2012 Антикамера   212239 Кишинёв Букурести
      227366 Кишинёв Букурести
  Контабилитатеа   220979 Кишинёв Букурести
  Факс   228908 Кишинёв Букурести
"кодрул" фкп, 2004 Антикамера   232530 Кишинёв Чиорба тома
      234709 Кишинёв Чиорба тома
      234740 Кишинёв Чиорба тома
      237901 Кишинёв Чиорба тома
  Контабилитатеа   237935 Кишинёв Чиорба тома
  Директор аджункт   237898 Кишинёв Чиорба тома
  Сектиа журидика   232637 Кишинёв Чиорба тома
"кофетар попеску" и.и., 2072 Комун   660789 Кишинёв Валеа кручии
      927437 Кишинёв Валеа кручии
  Патисерие (буре.93) Комун 567773 Кишинёв Буребиста
"коффее беанс" [кофе бинс] кафенеа, 2012 Комун   235633 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
"когилник" с.р.л., 2023     411194 Кишинёв Узинелор
"коиф" с.р.л., 2023     545113 Кишинёв Халтеи
"кожокару андреи" и.и. агентие де имобил, 2009     729860 Кишинёв Александри василе
  Офичиу (буку.23/а) Комун 927540 Кишинёв Букурести
"кожокару вероника" и.и., 2062 Комун   923917 Кишинёв Дачиа
"кожухари-г.в.с." и.и., 2019     289170 Кишинёв Гренобле
      569966 Кишинёв Гренобле
"кожусна" де фирма а фабричии де вин дин к.кожусна, 2001     540107 Кишинёв Тигина
"колабораре си партенериат" чентрул, 2044     927555 Кишинёв Заднипру петру
"колачел" с.р.л., 2001     272788 Кишинёв Митрополит варлаам
      278884 Кишинёв Митрополит варлаам
      278885 Кишинёв Митрополит варлаам
"колаж" с.р.л., 2045     329090 Кишинёв Студентилор
      404686 Кишинёв Студентилор
"коласс" с.а. (елеваторстрои), 2023 Антикамера   475391 Кишинёв Узинелор
  Кантина   476229 Кишинёв Узинелор
  Контабилитатеа   475284 Кишинёв Узинелор
  Директор аджункт   475312 Кишинёв Узинелор
  Директор генерал   477243 Кишинёв Узинелор
  Ингинер сеф   477086 Кишинёв Узинелор
  Сектиа де продучере   473212 Кишинёв Узинелор
  Сервичиул ресурсе умане   422209 Кишинёв Узинелор
"колдим" с.р.л. аутопаркаре, 2075 Комун   480481 Кишинёв Мирчеа чел батрин
"коленд" с.р.л., 2012     223066 Кишинёв Счиусев алексеи
"колер" ал с.р.л. "ландиаукс", 2060 Сектиа комерт   505043 Кишинёв Дачиа
  Сектиа комерт / факс   505044 Кишинёв Дачиа
"колибри" ал с.р.л. "унгар", 2024 #комун   922362 Кишинёв Калеа мосилор
"колибри" ал с.р.л. "унгар", 2038 Комун   557215 Кишинёв Трандафирилор
  Мерчеолог   558080 Кишинёв Трандафирилор
"колибри" ал с.р.л."унгар", 2045 Контабил-сеф   321142 Кишинёв Москова
  Контабилитате   329370 Кишинёв Москова
      329652 Кишинёв Москова
  Директор комерчиал / секретар референт / манагер принчипал   323783 Кишинёв Москова
  Сектиа комерт   324644 Кишинёв Москова
      329619 Кишинёв Москова
  Сектиа патисерие (мада.87/7) Комун 436669 Кишинёв Мадан георгхе
    Оператор 464170 Кишинёв Мадан георгхе
    Паза 436817 Кишинёв Мадан георгхе
    Сектиа продучере 924398 Кишинёв Мадан георгхе
"колиевикс" с.р.л., 2009 Антикамера   737830 Кишинёв Александри василе
      737974 Кишинёв Александри василе
"колина пинулуи" [сосновии бор] ал с.р.л. "партером", 2072 Комун   927721 Кишинёв Валеа кручии
"колинда" чентрул де креатие си култура, 2012     232705 Кишинёв Букурести
"колинс" с.р.л. буфет, 2029 Антикамера   524494 Кишинёв Бачиоии нои
  Буфет   524074 Кишинёв Бачиоии нои
"колисеум"("колизеи") ал с.р.л. "марибор", 2005 Контабил-сеф / факс   292801 Кишинёв Рарес петру
  Директор   292802 Кишинёв Рарес петру
  Ливрареа ла команда   292827 Кишинёв Рарес петру
  Сала   292800 Кишинёв Рарес петру
  Сала 1 30 локури, се пермите фуматул 22225 Кишинёв Рарес петру
"колизеи" барул с.р.л. "колаж", 2044 Комун   346425 Кишинёв Мирчеа чел батрин
"колизеии веки" с.р.л., 2001 Администратор   270620 Кишинёв Тигина
  Антикамера   277126 Кишинёв Тигина
  Комун   260259 Кишинёв Тигина
      277124 Кишинёв Тигина
  Контабилитатеа   270579 Кишинёв Тигина
  Директор   270582 Кишинёв Тигина
"колмасан-конс" с.р.л., 2001 Комун   928469 Кишинёв Албисоара
"коло" с.р.л. диско-клуб, 2044 Администратор   426199 Кишинёв Мирчеа чел батрин
"колоана инфинитулуи"с.р.л. , 2001 Комун   543215 Кишинёв Фиерарилор
"колоана мобила меканизата де монтаж 1" с.а., 2069 Антикамера   749622 Кишинёв Балкани
  Контабилитатеа   748705 Кишинёв Балкани
  Диспечерат   748700 Кишинёв Балкани
  Факс   749625 Кишинёв Балкани
  Ингинер-сеф   749622 Кишинёв Балкани
  Паза   749633 Кишинёв Балкани
  Сеф   749620 Кишинёв Балкани
"колобок" кафе-бар ал и.и. "давитеан-давид", 2001 Комун   929571 Кишинёв Митрополит варлаам
"коломееа-арт" с.р.л., 2069     582298 Кишинёв Калеа иесилор
"колорит" с.р.л. ателиер де креатие, 2028     288730 Кишинёв Асаки георгхе
"колотеиа" с.р.л., 2023     421178 Кишинёв Узинелор
"колумна" чинема, 2038 Кабина де проиектие   557519 Кишинёв Трандафирилор
  Директор   522167 Кишинёв Трандафирилор
"колумна" личеул приват роман реал-уманист, 2051 Антикамера   742852 Кишинёв Алба-иулиа
  Директор   592237 Кишинёв Алба-иулиа
"колумна" личеул приват роман реал-уманист, 2051 Директор   592237 Кишинёв Алба-иулиа
"колун андриан" и.и., 2023 Комун   930690 Кишинёв Индустриала
"колун ангела" бироу нотариал,2001     545814 Кишинёв Негруззи константин
"колусвин" с.р.л. фабрика де винури си дивинури, 2029     414073 Кишинёв Мунчести
  Директор   414108 Кишинёв Мунчести
  Директор аджункт   414117 Кишинёв Мунчести
  Енергетичиан-сеф   414143 Кишинёв Мунчести
  Лаборатор   414352 Кишинёв Мунчести
  Манагер   414137 Кишинёв Мунчести
  Паза   414086 Кишинёв Мунчести
  Сервичиул персонал   414143 Кишинёв Мунчести
"комагрометал" с.р.л., 2089 Комун   456138 Чиореску Молдова
"комалимсер" с.р.л., 2032 Антикамера   523773 Кишинёв Буребиста
  Депозит (волу.15) Сектиа комерт 422602 Кишинёв Волунтарилор
  Офичиу (мано.18) Комун 471508 Кишинёв Местерул маноле
"командор-1" бар ал с.р.л. "именситате", 2064 Администратиа   755546 Кишинёв Креанга ион
  Комун   740802 Кишинёв Креанга ион
      742945 Кишинёв Креанга ион
"командор-2" барул с.р.л. "к.л.п. груп", 2008     744620 Кишинёв Белински виссарион
"комаристо" с.р.л., 2005     243670 Кишинёв Митрополит г. банулеску-бодони
"комарс-лукс" с.р.л., 2059     294099 Кишинёв Петрикани
"комаксол" с.р.л., 2012     201933 Кишинёв Митрополит варлаам
      214253 Кишинёв Митрополит варлаам
"комбат" ал и.и. "стрикалова оксана", 2028 Сектиа комерт   740460 Кишинёв Лупу василе
"комбат-сервиче" с.р.л. организатиа де паза, 2069 Директор   716214 Кишинёв Иаблочикин генадие
"комберта" с.р.л, 2001 Комун   260245 Кишинёв Толстои лев
      260253 Кишинёв Толстои лев
"комбинатул артиколе дин картон" с.а. молдо-елветиана, 2023 Антикамера   471621 Кишинёв Транснистриа
  Контабилитатеа   471643 Кишинёв Транснистриа
  Журистул   471183 Кишинёв Транснистриа
  Сектиа апровизионаре   472531 Кишинёв Транснистриа
  Сектиа реализаре   470528 Кишинёв Транснистриа
  Сервичиул персонал   472531 Кишинёв Транснистриа
"комбинатул ауто 4 Кишинёв" с.а., 2002 Антикамера (тел. де легатура)   521067 Кишинёв Падурии
      521144 Кишинёв Падурии
  Контабил-сеф   559160 Кишинёв Падурии
  Контабилитатеа   558604 Кишинёв Падурии
  Депозитул чентрал   555586 Кишинёв Падурии
  Диспечерат   520196 Кишинёв Падурии
  Пунктул де контрол техник   521152 Кишинёв Падурии
  Сектиа експлоатаре   520196 Кишинёв Падурии
"комбинатул ауто 5" филиала., 2023 Диспечерат   421293 Кишинёв Варнита
  Ингинерул-сеф   421294 Кишинёв Варнита
  Манагер   421291 Кишинёв Варнита
"комбинатул ауто 5" с.а., 2055 Антикамера, факс   615751 Ватра Пиетрариеи
  Контабилитатеа   615771 Ватра Пиетрариеи
  Директор   596088 Ватра Пиетрариеи
  Диспечерат   615238 Ватра Пиетрариеи
  Журист   596538 Ватра Пиетрариеи
  Паза   615158 Ватра Пиетрариеи
  Сектиа деконтари   615348 Ватра Пиетрариеи
  Сервичиул ресурсе умане   596538 Ватра Пиетрариеи
  Тречереа   615074 Ватра Пиетрариеи
  Колоана ауто 1 (узин.16) Комун 470431 Кишинёв Узинелор
"комбинатул ауто 7 Кишинёв" с.а., 2023 Контабилитатеа   477376 Кишинёв Отоваска
  Директор   471797 Кишинёв Отоваска
"комбинатул полиграфик дин Кишинёв" и.с., 2004 Антикамера   240416 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Антикамера / факс   240595 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Контабил сеф   241307 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Директор економие   243097 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Ингинер сеф / енергетичиан сеф   243260 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Магазинул спечиализат / импримаре офсет   295651 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Паза - 24/24   295905 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Паза дин стр.тома чиорба - 24/24   243381 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа апровизионаре   241789 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа форме   295467 Кишинёв Митрополит петру мовила
      295650 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа легаторие   244786 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа маркетинг си комерт   243092 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа папетарие   243059 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа пастраре си примире а хиртиеи   245570 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сектиа продучере   243205 Кишинёв Митрополит петру мовила
  Сервичиул ресурсе умане   242576 Кишинёв Митрополит петру мовила
"комбинатул сервичии фунераре" интреприндереа муничипала, 2001 Антикамера   271555 Кишинёв Матеевичи алексеи
  Бироул помпе фунебре / акордареа сервичиилор де инхумаре   273600 Кишинёв Матеевичи алексеи
"комбиз" с.р.л., 2008 Директор   748516 Кишинёв Неага стефан
"комбо" с.р.л., 2004 Сектиа комерт   756684 Кишинёв Букуриеи
"комбусгаз" с.р.л., 2060 Антикамера   663928 Кишинёв Траиан
"комбустибил солид" с.а., 2012     225186 Кишинёв Александри василе
  Директор / факс   225176 Кишинёв Александри василе
"комкон-викториа" с.а., 2023 Контабилитатеа   276169 Кишинёв Халтеи
  Сектиа техника де продучере, сектиа апровизионаре   549981 Кишинёв Халтеи
  Сеф   276147 Кишинёв Халтеи
  Сервичиул ресурсе умане   549975 Кишинёв Халтеи
"комекотех" с.р.л., 2001 Антикамера   500522 Кишинёв Ианку аврам
      543652 Кишинёв Ианку аврам
  Факс   549532 Кишинёв Ианку аврам
  Сектиа продучере (мано.7) Комун 407364 Кишинёв Местерул маноле
"комедё стреет" [комеди стрит] ал с.к. "схов глуме" [соу] с.р.л., 2004 Комун   233112 Кишинёв Лазо сергеи
"комелект-ексим" с.р.л., 2071 Антикамера   589410 Кишинёв Алба-иулиа
"комелектро" с.р.л., 2001 Комун   542540 Кишинёв Исмаил
  Депозит (исма.23) Комун 271253 Кишинёв Исмаил
"комелифо" с.р.л., 2001 Комун   542351 Кишинёв Исмаил
"комелпро" с.р.л., 2004 Антикамера   593255 Кишинёв Прунулуи
  Директор   582442 Кишинёв Прунулуи
  Паза   593256 Кишинёв Прунулуи
"комен" асочиатиа обстеаска, 2012 Антикамера   922641 Кишинёв Колумна
"комерсант плус" с.р.л. публикатиа периодика, 2012 Редактор сеф   233313 Кишинёв Пускин александр
  Сектиа реклама / маркетинг   233331 Кишинёв Пускин александр
  Севичиул реклама   233318 Кишинёв Пупускин александр
"комерсант плус" с.р.л. публикатиа периодика, 2012 Севичиул реклама   233318 Кишинёв Пускин александр
"комерт-купон" с.р.л., 2043 Антикамера   660229 Кишинёв Индепендентеи
"комерт-газ" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ликифиат, 2024 Комун   279906 Кишинёв Калеа мосилор
"комерт-газ" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ликифиат, 2044     928730 Кишинёв Местерул маноле
"комекс-иг" с.р.л., 2032     571468 Кишинёв Сармизегетуса
"комида-лукс" с.р.л., 2075 Сектиа комерт   411829 Кишинёв Мирчеа чел батрин
"комидавакс" с.р.л., 2012 Антикамера   235745 Кишинёв 31 аугуст 1989
      235746 Кишинёв 31 аугуст 1989
  Антикамера - бир. 101   235747 Кишинёв 31 аугуст 1989
  Сектиа продучере (кчим.30) Комун 921088 Кодру Чимпулуи
    Комун 923393 Кодру Чимпулуи
    Комун 927239 Кодру Чимпулуи
"коминги" с.р.л. павилионул де карне 2, 2001 Павилионул де карне 2   542130 Кишинёв Митрополит варлаам
"комисариатул де политие ал секторулуи чентру" ал комисариатулуи генерал де политие муничипиул Кишинёв, 2001 Канчелариа   270773 Кишинёв Булгара
  Комисар   271572 Кишинёв Булгара
  Комисар аджункт сервичиул анкхета   270545 Кишинёв Булгара
  Комисар аджункт сервичиул оператив   270045 Кишинёв Булгара
  Комисар аджункт сервичиул ордине публика   271150 Кишинёв Булгара
  Комисар аджункт сервичиул ресурсе умане си едукатие   272012 Кишинёв Булгара
  Телефон де инкредере - 24/24   271029 Кишинёв Булгара
  Унитатеа де гарда - 24/24   272257 Кишинёв Булгара
  Унитатеа де гарда/факс - 24/24   270184 Кишинёв Булгара
  1 (31ау.105) Унитатеа де гарда 225077 Кишинёв 31 аугуст 1989
  2 (схин.62/а) Унитатеа де гарда 728373 Кишинёв Хынчешть
  3 (негр.6) Унитатеа де гарда 271257 Кишинёв Негруззи константин
  4 (гага.3) Унитатеа де гарда 270556 Кишинёв Гагарин иурии
  5 (вирн.1) Унитатеа де гарда 727441 Кишинёв Вирнав константин
  6 (схин.143) Унитатеа де гарда 723796 Кишинёв Хынчешть
  7 (доку.4) Унитатеа де гарда 723400 Кишинёв Докучеаев василии
  8 "аутогара" (варл.58) Унитатеа де гарда 542205 Кишинёв Митрополит варлаам
  8 "пиата чентрала" (варл.63) Унитатеа де гарда 542166 Кишинёв Митрополит варлаам
  9 ор.кодру (ккос.14) Сеф 560508 Кодру Костиужени - ккос
    Унитатеа де гарда 560509 Кодру Костиужени - ккос
"комисариатул де политие секторул буиукани" ал комисариатулуи генерал де политие муничипиул Кишинёв, 2069 Антикамера   740255 Кишинёв Калеа иесилор
  Канчелариа   743427 Кишинёв Калеа иесилор
  Контабилитатеа   743442 Кишинёв Калеа иесилор
  Факс   746854 Кишинёв Калеа иесилор
  Сервичиул ресурсе умане   744314 Кишинёв Калеа иесилор
  Телефон де инкредере   740429 Кишинёв Калеа иесилор
  Унитатеа де гарда   740238 Кишинёв Калеа иесилор
  1 (31ау.106) Унитатеа де гарда 237269 Кишинёв 31 аугуст 1989
  2 (иеси.49) Унитатеа де гарда 597044 Кишинёв Калеа иесилор
  3 (лупу.4) Унитатеа де гарда 748844 Кишинёв Лупу василе
  4 (креа.82/1) Унитатеа де гарда 743448 Кишинёв Креанга ион
  5 (кост.55/1) Унитатеа де гарда 749919 Кишинёв Костин николае
  6 (кост.48) Унитатеа де гарда 513411 Кишинёв Костин николае
  Комуна трусени (27ау.30) Унитатеа де гарда 590360 Трусени 27 аугуст 1991
  Ор. дурлести (дабу.3) Унитатеа де гарда 586427 Дурлести Александру чел бун
  Ор. ватра (всте.5) Унитатеа де гарда 615952 Ватра Штефан Водэ
  Сатул гидигичи (гсте.39) Унитатеа де гарда 710302 Гидигики Стефан чел маре си сфинт
"комисариатул генерал де политие ал муничипиул Кишинёв" а министерулуи афачерилор интерне ал рм, 2001 Антикамера   254701 Кишинёв Тигина
  Комисар   542061 Кишинёв Тигина
  Комисар аджункт ордине публика   542220 Кишинёв Тигина
  Комисар аджункт политиа криминала   273652 Кишинёв Тигина
  Комисар аджункт ресурсе умане   540343 Кишинёв Тигина
  Комисар аджункт урмариреа пенала   542090 Кишинёв Тигина
  Телефон де инкредере (ин казури де коруптие дин партеа колабораторилор де политие)   279595 Кишинёв Тигина
  Унитатеа де гарда - 24/24   902 Кишинёв Тигина
      255577 Кишинёв Тигина
      542063 Кишинёв Тигина
  Унитатеа де гарда/факс - 24/24   273542 Кишинёв Тигина
"комитент" с.а. агентиа де инрегистраре, 2001 Антикамера   229574 Кишинёв Негруззи константин
  Контабилитатеа   277694 Кишинёв Негруззи константин
"комлар" с.р.л., 2023 Комун   479692 Кишинёв Узинелор
"коммакс" с.р.л. павилионул де карне 1, 2001 Павилионул де карне 1   277846 Кишинёв Митрополит варлаам
      541923 Кишинёв Митрополит варлаам
"комо" с.р.л., 2005 Комун   227449 Кишинёв Космонаутилор
      245466 Кишинёв Космонаутилор
"комомедфарм" с.р.л., 2032     636461 Кишинёв Зелински николаи
      636462 Кишинёв Зелински николаи
"компак-инфо" с.р.л., 2015     530599 Кишинёв Сармизегетуса
"компакт-импекс" с.р.л., 2028     282315 Кишинёв Сихаструлуи
      282413 Кишинёв Сихаструлуи
"компал" с.р.л., 2012     228009 Кишинёв Колумна
  Комун (колу.106)   202421 Кишинёв Колумна
"компаниа електрика" с.а., 2002 Антикамера   505047 Кишинёв Плаиулуи
  Контабил-сеф   572008 Кишинёв Плаиулуи
  Директор генерал   572006 Кишинёв Плаиулуи
  Сектиа де продучере   557268 Кишинёв Плаиулуи
  База де продучере (мунк.280/3) Антикамера 637800 Кишинёв Мунчести
"компаниа-декарт" [компаниа-декарт] с.р.л., 2071 Антикамера   245580 Кишинёв Алба-иулиа
      593877 Кишинёв Алба-иулиа
      927500 Кишинёв Алба-иулиа
  Факс   225742 Кишинёв Алба-иулиа
"компас-прим" с.р.л., 2044 Комун   404888 Кишинёв Заднипру петру
      404889 Кишинёв Заднипру петру
      480888 Кишинёв Заднипру петру
  Факс   404890 Кишинёв Заднипру петру
"компасиуне" асочиатиа де бинефачере, 2015 Антикамера   503831 Кишинёв Зелински николаи
"компасс" с.р.л., 2032     535498 Кишинёв Титулеску николае
      539541 Кишинёв Титулеску николае
      539542 Кишинёв Титулеску николае
  Факс   521964 Кишинёв Титулеску николае
"комплеконс" с.р.л., 2023 Комун   929457 Кишинёв Индустриала
"комплект" с.р.л., 2029     529262 Кишинёв Мунчести
"комплетгаз" с.р.л., 2005 Антикамера   578019 Кишинёв Албисоара
  Контабилитатеа   578102 Кишинёв Албисоара
      578137 Кишинёв Албисоара
  Сектиа комерчиала   578098 Кишинёв Албисоара
      578101 Кишинёв Албисоара
"комплетгаз" с.р.л., 2005 Сектиа комерчиала   578101 Кишинёв Албисоара
"комплекс-пп" с.р.л., 2044 Директор   471295 Кишинёв Саргидава
"комподент" с.р.л., 2002 Комун   639699 Кишинёв Димитриу лиуба
"компромис" бар-билиард с.р.л."молдавеле-ком", 2072     564383 Кишинёв Индепендентеи
"компромис" с.р.л., 2004     212909 Кишинёв Когалничеану михаил
      229896 Кишинёв Когалничеану михаил
      229897 Кишинёв Когалничеану михаил
"компсистем" с.р.л., 2001     273717 Кишинёв Колумна
      273727 Кишинёв Колумна
      542762 Кишинёв Колумна
"комптехмикро" с.р.л., 2012     222039 Кишинёв Александри василе
"компутер десигн" с.р.л., 2001 Сектиа комерт   546883 Кишинёв Александру чел бун
"комсервиче" с.р.л. де конструктии си монтаж, 2051 Контабилитатеа   213541 Кишинёв Сучевита
  Директор   747688 Кишинёв Сучевита
"комсомолискаиа правда-басарабиа" с.р.л., 2012 Антикамера   224512 Кишинёв Пиркалаб влаику
      229662 Кишинёв Пиркалаб влаику
  Факс   221274 Кишинёв Пиркалаб влаику
"комтел" салонул с.р.л."бирлик &амп; ко", 2012 Сектиа комерт   540498 Кишинёв Арменеаска
"комунист" публикатиа периодика, зиар, 2001 Комун   212001 Кишинёв Букурести
"комунитатеа студентилор крестини" асочиатиа обстеаска, 2012     272854 Кишинёв Арменеаска
"комвисир-лукс" с.р.л., 2008 Комерчиализареа текстилелор   928649 Кишинёв Варнита
"кон-турисм" с.р.л., 2012 Манагер   222817 Кишинёв Сфатул тарии
      222819 Кишинёв Сфатул тарии
"конарвис" с.р.л. база де комерт, 2059 Комун   312157 Кишинёв Петрикани
  Депозит / магазионера Комун 920907 Кишинёв Узинелор
"конатер сб" с.р.л., 2060 Комун   537301 Кишинёв Индепендентеи
"конбаргис" с.р.л., 2015 Анвелопе си акумулатоаре "континентал"   521031 Кишинёв Сармизегетуса
"конбрио" с.р.л., 2055 Контабилитатеа   615469 Ватра Штефан Водэ
  Директор   615892 Ватра Штефан Водэ
  Сектиа комерт   615444 Ватра Штефан Водэ
"кончепт" с.р.л. фирма де аудит, 2068 #факс / паралел   438108 Кишинёв Костин мирон
  Антикамера   438610 Кишинёв Костин мирон
      448664 Кишинёв Костин мирон
  Контабилитатеа   490465 Кишинёв Костин мирон
"кончерт-бис" с.р.л., 2028 Организатор   202502 Кишинёв Хынчешть
      739713 Кишинёв Хынчешть
"конком ртка" с.а. (ретеле термиче, канализаре, апедукте) де конструктии си репаратии комунале, 2059 Антикамера   294050 Кишинёв Петрикани
      312053 Кишинёв Петрикани
  Директор генерал   312064 Кишинёв Петрикани
  Директор генерал ексекутив   312070 Кишинёв Петрикани
  Директор техник   312148 Кишинёв Петрикани
  Меканик-сеф   312146 Кишинёв Петрикани
"конкорд" ал и.и. "петраки-еуген", 2044 Комун / паралел   921447 Кишинёв Садовеану михаил
"конкордиа проиекте сочиале" асочиатиа обстеаска пентру копии вулнерабили, 2004 Антикамера   234991 Кишинёв Коробчеану анатол
      234992 Кишинёв Коробчеану анатол
      234993 Кишинёв Коробчеану анатол
  Асистента сочиала / медикала   235557 Кишинёв Коробчеану анатол
  Коордонатор регионал   232230 Кишинёв Коробчеану анатол
"конкордиа" барул с.р.л. "геонат-ком". 2024 Комун   498313 Кишинёв Дога андреи
"кондалине" с.р.л., 2028     928799 Кишинёв Академиеи
"кондевис" с.р.л., 2009 Антикамера - бир. 3   728929 Кишинёв Александри василе
"конди декор" магазин-салон ал с.р.л."кондимпекс", 2043 Комун   506400 Кишинёв Теилор
  Директор / факс   506401 Кишинёв Теилор
"кондипрод-ком" с.р.л., 2023 Антикамера   421190 Кишинёв Варнита
"кондивив - импекс" с.р.л., 2005     260107 Кишинёв Фередеулуи
      260108 Кишинёв Фередеулуи
  Факс   260119 Кишинёв Фередеулуи
  Сектиа винзари   260092 Кишинёв Фередеулуи
      260095 Кишинёв Фередеулуи
"кондрита" интоварасиреа помикола, 2083 Комун   797626 Кондрита Кондрита/сатул/
"кондуктгаз-апа" с.р.л., 2044     410248 Кишинёв Узинелор
"конект" ал с.р.л."мобичел", 2012 Администратиа / информатиа   222111 Кишинёв Букурести
"конфабрек" с.а., 2071 Контабилитатеа   581304 Кишинёв Алба-иулиа
  Паза   581302 Кишинёв Алба-иулиа
  Сектиа продучере   581301 Кишинёв Алба-иулиа
      581303 Кишинёв Алба-иулиа
"конфал" с.а., 2059 Комун   460003 Кишинёв Лупан андреи
"конфидентиал-аудит" с.р.л., 2001     260973 Кишинёв Кантемир димитрие
      543647 Кишинёв Кантемир димитрие
"конформитате тв" с.р.л., 2001     241054 Кишинёв Александру чел бун
      241449 Кишинёв Александру чел бун
"конфорт" буфет с.р.л. "сергеи белов", 2051     508063 Кишинёв Алдеа-теодоровичи доина си ион
"конфорт" с.р.л. магазин-салон, 2069     752798 Кишинёв Месагер
"конфорт" с.р.л., 2069 Антикамера   741836 Кишинёв Месагер
  Антикамера / факс   747614 Кишинёв Месагер
  Директор аджункт   592922 Кишинёв Месагер
  Директор апровизионаре, ливраре   741329 Кишинёв Месагер
  Директор комерчиал   593346 Кишинёв Месагер
  Сектиа капитонаре си асамбларе   593520 Кишинёв Месагер
  Сектиа комерт   758454 Кишинёв Месагер
  Сектиа комерт / магазин-салон   752798 Кишинёв Месагер
  Сектиа ресурсе умане   592645 Кишинёв Месагер
  Сервичиул реализаре   741708 Кишинёв Месагер
"конфорт-а.м." с.а., 2023 Антикамера   472316 Кишинёв Варнита
  Факс   473891 Кишинёв Варнита
"конгломерат" с.р.л., 2068 Комун   438377 Кишинёв Димо николае
"коника" с.р.л., 2023     472734 Кишинёв Узинелор
      479581 Кишинёв Узинелор
"конлуксарт" с.р.л., 2005 Антикамера   227266 Кишинёв Пускин александр
      227763 Кишинёв Пускин александр
  Факс   228236 Кишинёв Пускин александр
  Сектиа продучере (мунк. 799) Антикамера 525258 Кишинёв Пускин александр
    Комун 529965 Кишинёв Пускин александр
"конметал-ком" с.р.л., 2023 Антикамера   421484 Кишинёв Узинелор
  Комун   421488 Кишинёв Узинелор
      421491 Кишинёв Узинелор
      421501 Кишинёв Узинелор
      421502 Кишинёв Узинелор
      470559 Кишинёв Узинелор
  Магазионера   421405 Кишинёв Узузинелор
"конметал-ком" с.р.л., 2023 Магазионера   421405 Кишинёв Узинелор
      472526 Кишинёв Узинелор
  Манагер   422332 Кишинёв Узинелор
  Сектиа продучере   422435 Кишинёв Узинелор
"конмобипласт" с.р.л., 2059 Комун   436118 Кишинёв Сфинта мариа
"конмобремсервиче" с.р.л. сочиататеа комерчиала, 2001 Антикамера   273039 Кишинёв Исмаил
      273133 Кишинёв Исмаил
  Контабилитатеа   273111 Кишинёв Исмаил
  Директор   273737 Кишинёв Исмаил
  Сектиа продучере   272305 Кишинёв Исмаил
"кононгприм" с.р.л. кафе-бар, 2038 Комун   568060 Кишинёв Дечебал
"конпадикс" с.р.л., 2069 Сантиер   922682 Кишинёв Месагер
"конпласт-десигн" с.р.л. фирма де продучере си комерт, 2012 Директор   223528 Кишинёв Букурести
  Сектиа комерт   223526 Кишинёв Букурести
  Офичиу (моск.11/1) Комун 497804 Кишинёв Москова
  Сектиа продучере (сиха.58) Контабил- сеф 282845 Кишинёв Сихаструлуи
    Сектиа комерт 282213 Кишинёв Сихаструлуи
    Сеф сектиа продучере 282100 Кишинёв Сихаструлуи
"конрат" с.а. бар, 2060 Комун   569429 Кишинёв Дачиа
"конрат" с.а., 2015     539725 Кишинёв Дечебал
"конреп" с.р.л., 2002 Контабилитате   522739 Кишинёв Мунчести
  Сектиа винзари   532618 Кишинёв Мунчести
      532618 Кишинёв Мунчести
  Сектиа винзари / тел. мобил   40117 Кишинёв Мунчести
  Сектиа винзари /тел. мобил   40117 Кишинёв Мунчести
"конс-паркаж" с.р.л., 2023 Антикамера   272440 Кишинёв Исмаил
      541382 Кишинёв Исмаил
  Офичиу (миро.25) Антикамера 438416 Кишинёв Костин мирон
  Офичиу (сарм.26) Антикамера 522040 Кишинёв Сармизегетуса
  Офичиу (зели.11) Антикамера 553024 Кишинёв Зелински николаи
"консам" с.а.(домостроителинии кмб, кдск-2), 2023 Антикамера   421831 Кишинёв Индустриала
  Контабил-сеф   421834 Кишинёв Индустриала
  Директор техник   421833 Кишинёв Индустриала
  Сектиа продучере   407688 Кишинёв Индустриала
  Филиала (узин.171) Антикамера 472767 Кишинёв Узинелор
  Сантиер (балк.0) Комун 925428 Кишинёв Асаки георгхе
"консауто-плус" с.р.л, 2003 Комун   516503 Дурлести Владимиреску тудор
"консауто-плус" с.р.л. база де одихна, 2046     417531 Вадул луи вода Паркул нистреан
"консдеталии" с.р.л., 2023     422700 Кишинёв Узинелор
"консело" ал с.р.л. "грифотал &амп; гл", 2012 Антикамера   225964 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
  Сектиа винзари   214149 Кишинёв Стефан чел маре си сфинт
"конселок" с.р.л., 2002 Лукрари ин конструктии   558734 Кишинёв Буребиста
  Сантиер (варс.0)   636501 Кишинёв Буребиста
"консерв-е" статиунеа технологико-експериментала де прочесаре а фруктелор си легумелор" интреприндере де стат, 2032 Директор   838523 Кишинёв Сармизегетуса
  Економист   838535 Кишинёв Сармизегетуса
  Лабораторул де прелукраре а лаптелуи си карнии   553363 Кишинёв Сармизегетуса
  Паза   523551 Кишинёв Сармизегетуса
  Сектиа маркркетинг / факс   838524 Кишинёв Сармизегетуса
  Сервичиул ресурсе умане   557230 Кишинёв Сармизегетуса
"консинд" с.а., 2059 Антикамера   462100 Кишинёв Сфинта мариа
  Контабил-сеф   462081 Кишинёв Сфинта мариа
  Сектиа де бетон си мортар   462078 Кишинёв Сфинта мариа
  Вичепресединте   462088 Кишинёв Сфинта мариа
"консиндал" с.а. (промстрои#2), 2012 Антикамера   223261 Кишинёв Александру чел бун
  Сектиа де продучере си планификаре   226596 Кишинёв Александру чел бун
  База де продучере (инду. 14) Антикамера 478295 Кишинёв Индустриала
    Контабилитатеа, сектиа продучере 478297 Кишинёв Индустриала
    Директор комерчиал 478296 Кишинёв Индустриала
    Меканик-сеф 472585 Кишинёв Индустриала
"консистем &амп; ко" с.р.л., 2012 Администратиа   227315 Кишинёв Александри василе
      279012 Кишинёв Александри василе
  Офичиу (бжор.14) Администратиа 288620 Кишинёв Бужорилор
"консит про" с.р.л., 2009 Антикамера   286148 Кишинёв Фрумоаса
  Комун   721447 Кишинёв Фрумоаса
"конслес груп" с.р.л., 2032     636509 Кишинёв Сармизегетуса
"консочивил" с.а. (гражданстрои), 2001 Антикамера   272661 Кишинёв Букурести
  Контабилитатеа   272739 Кишинёв Букурести
  Директор   224200 Кишинёв Букурести
  Директор техник   212265 Кишинёв Букурести
  Сектиа кадре   272708 Кишинёв Букурести
  Сектиа продучере   271375 Кишинёв Букурести
  Сектиа техника секуритатии, журист   225498 Кишинёв Букурести
  Филиала де продучере си асигураре ку утилаж технологик (инду. 10) Антикамера 475353 Кишинёв Индустриала
    Ателиер де мозаика 474351 Кишинёв Индустриала
    Контабилитатеа 471094 Кишинёв Индустриала
    Директор 470588 Кишинёв Индустриала
    Директор 475212 Кишинёв Индустриала
    Маистри 477307 Кишинёв Индустриала
    Маистри 477357 Кишинёв Индустриала
"консокомвал" с.р.л., 2060 Комун   632096 Кишинёв Дачиа
"консолидареа капачитатии институтионале а институтулуи натионал ал жуститиеи" проиектул пнуд, 2004     930221 Кишинёв Лазо сергеи
      930246 Кишинёв Лазо сергеи
"консолидареа системулуи статистик натионал" проиектул натиунилор уните пентру дезволтаре, 2019 Антикамера   210868 Кишинёв Гренобле
"консонанта" с.р.л., 2005 Контабил сеф   221664 Кишинёв Косбук георге
  Контабилитатеа   221159 Кишинёв Косбук георге
  Офичиу / депозит (кдри.12/1) Комун 589131 Кишинёв Кодрилор
    Комун 717814 Кишинёв Кодрилор
    Комун 717924 Кишинёв Кодрилор
    Комун 740222 Кишинёв Кодрилор
    Комун 757555 Кишинёв Кодрилор
"консонанта" с.р.л., 2059 Комун   296368 Кишинёв Петрикани
"консонел-лукс" с.р.л., 2045 Администратиа   329498 Кишинёв Басараб матеи
  Факс   490599 Кишинёв Басараб матеи
"консор-плус" с.р.л., 2002 Офичиу   573810 Кишинёв Падурии
"консрус" с.р.л., 2023 Комун   422434 Кишинёв Лунка бикулуи
      422436 Кишинёв Лунка бикулуи
"конста" с.р.л., 2023 Антикамера   470523 Кишинёв Местерул маноле
"константа" с.р.л. спалаториа ауто, 2005 Комун   214025 Кишинёв Рарес петру
"константин негруззи" личеул роман (скоала медие молдовенеаска 70), 2075 Антикамера   482946 Кишинёв Виеру игор
  Кабинетул де информатика   482947 Кишинёв Виеру игор
"константин негруззи" личеул роман (скоала медие молдовенеаска 70), 2075 Кабинетул де информатика   482947 Кишинёв Виеру игор
"константин си елена" бисерика-монумент, 2024 Комун   496771 Кишинёв Чиркулуи
"константин си елена" с.а. ("братара де аур"), 2059 Антикамера   462065 Кишинёв Лупан андреи
  Контабил сеф   461169 Кишинёв Лупан андреи
  Контабилитатеа   462351 Кишинёв Лупан андреи
  Директор   461948 Кишинёв Лупан андреи
  Методисти   462068 Кишинёв Лупан андреи
  Персоана де сервичиу   462356 Кишинёв Лупан андреи
"констаутов" с.р.л., 2029 Комун   424024 Кишинёв Бачиоии нои
      525011 Кишинёв Бачиоии нои
"консткуб" с.р.л., 2004     928747 Кишинёв Витеазул михаи
"констр-при" с.р.л., 2038 Контабилитатеа   637716 Кишинёв Дечебал
  Директор   637717 Кишинёв Дечебал
  Сантиер (друм.38) Блок де локуит - дареа ин експлоатаре септембрие 2008 728658 Кишинёв Друмул виилор
"конструкт - арабесqуе" с.р.л., 2002 Антикамера   636857 Кишинёв Четатеа алба
      636858 Кишинёв Четатеа алба
"конструктмонтаж" с.р.л., 2003     517632 Дурлести Кодрилор
  Сефул секторулуи де продучере   512380 Дурлести Кодрилор
"конструкторул" санаториу-превенториу де база, 2038 Антикамера   550479 Кишинёв Зелински николаи
  Депозит   571028 Кишинёв Зелински николаи
  Депозит (бота. 14/3)   528663 Кишинёв Зелински николаи
      528853 Кишинёв Зелински николаи
  Енергетичиан-сеф, меканик-сеф   571029 Кишинёв Зелински николаи
  Паза   563996 Кишинёв Зелински николаи
  Регистратура   522741 Кишинёв Зелински николаи
  Сала де схапинг / сеипинг   636457 Кишинёв Зелински николаи
  Сектиа конфектии   507671 Кишинёв Зелински николаи
  Сектиа конструктии   527093 Кишинёв Зелински николаи
  Сектиа озоно-терапие - сеф   638320 Кишинёв Зелински николаи
  Сефи де сектии   537930 Кишинёв Зелински николаи
  Сефул статионар де зи   503087 Кишинёв Зелински николаи
  Сервичии косметологике   636455 Кишинёв Зелински николаи
  Ста   573727 Кишинёв Зелински николаи
"конструкторул-гиу" кооператива, 2032 Лукрари ин конструктии   571916 Кишинёв Чернаути
"конструм" с.а., 2064 Антикамера / факс   592978 Кишинёв Кока еуген
  Контабилитатеа   592643 Кишинёв Кока еуген
  Сектиа продучере   593228 Кишинёв Кока еуген
  База (впие.19) Комун 596144 Ватра Пиетрариеи
    Комун 615356 Ватра Пиетрариеи
"консудмет" с.р.л., 2005 Антикамера   296581 Кишинёв Албисоара
"консул" с.р.л., 2012 Комун   227472 Кишинёв Арменеаска
      240240 Кишинёв Арменеаска
      260062 Кишинёв Арменеаска
"консулт груп" с.р.л., 2012 Антикамера   214182 Кишинёв Пиркалаб влаику
      222766 Кишинёв Пиркалаб влаику
      224011 Кишинёв Пиркалаб влаику
      228377 Кишинёв Пиркалаб влаику
      229846 Кишинёв Пиркалаб влаику
"консултатии ин домениул контабилитатии си импозителор" публикатиа периодика, ревиста, 2068 Комун   438108 Кишинёв Костин мирон
"консвитралиу" с.р.л., 2002 Антикамера   503492 Кишинёв Падурии
  Сектиа ферестре   503474 Кишинёв Падурии
      503489 Кишинёв Падурии
      638956 Кишинёв Падурии
  Секторул де продучере (бику.9) Комун 503987 Кишинёв Валеа бикулуи
    Интернет 632726 Кишинёв Валеа бикулуи
    Манагер винзари 502540 Кишинёв Валеа бикулуи
"контабил сервер" с.р.л. фирма стиинтифика де контабилитате, имплиментаре си продуктие, 2001 Комун   271714 Кишинёв Урекхе григоре
      500753 Кишинёв Урекхе григоре
      500755 Кишинёв Урекхе григоре
"контабилитате си аудит" ревиста ал с.р.л. "контабил-сервиче", 2005     212024 Кишинёв Каприана
"контабилитатеа си аудит" публичитатеа периодика, 2005 Контабилитатеа   212022 Кишинёв Каприана
      225390 Кишинёв Каприана
  Редактиа   212024 Кишинёв Каприана
      242084 Кишинёв Каприана
"контабилизаре-студиере" с.р.л., 2012 Комун   500874 Кишинёв Митрополит варлаам
  Консултанти   223985 Кишинёв Митрополит варлаам
      500873 Кишинёв Митрополит варлаам
"контакт" чентрул де асистента си информаре а организатиилор нонгувернаментале, 2012 Антикамера   233947 Кишинёв Букурести
      233948 Кишинёв Букурести
      274200 Кишинёв Букурести
  Директор   233946 Кишинёв Букурести
"контамиком" с.р.л, 2005 Комун   223062 Кишинёв Рарес петру
"контатори-ком" с.р.л. стиинтифика де продуктие, 2012 Антикамера   221749 Кишинёв Александри василе
"контелелектро" с.р.л., 2071 Комун   588645 Кишинёв Алба-иулиа
      588646 Кишинёв Алба-иулиа
      589508 Кишинёв Алба-иулиа
      589509 Кишинёв Алба-иулиа
      589510 Кишинёв Алба-иулиа
      594839 Кишинёв Алба-иулиа
"контемио" с.р.л., 2068     430407 Кишинёв Костин мирон
"контемпоранул" с.р.л., аутопаркаре, 2024     499123 Кишинёв Калеа мосилор
"контексим импекс" с.р.л., 2023     421826 Кишинёв Узинелор
"конти" с.р.л., 2062     573464 Кишинёв Дачиа
"континент" компание, 2025 Антикамера   739284 Кишинёв Арборилор
      739766 Кишинёв Арборилор
  Факс   739524 Кишинёв Арборилор
"континент-м" с.р.л.кафенеа-бар, 2028 Антикамера   731633 Кишинёв Хынчешть
  Комун   737530 Кишинёв Асаки георгхе
  Контабилитатеа   735604 Кишинёв Хынчешть
"континент-сервиче" с.а. ("аутоваз" де жос), 2020 Антикамера   460015 Кишинёв Калеа орхеиулуи
      460047 Кишинёв Калеа орхеиулуи
      460100 Кишинёв Калеа орхеиулуи
      460101 Кишинёв Калеа орхеиулуи
"континентал груп" с.р.л., 2068     490870 Кишинёв Костин мирон
"континентал" ал с.р.л. "дио-плус", 2071 Комун   753838 Кишинёв Алба-иулиа
      753888 Кишинёв Алба-иулиа
      754401 Кишинёв Алба-иулиа
"континентал" ал с.р.л. "дио-плус", 2072 Сектиа комерт   660699 Кишинёв Валеа кручии
"контивас" с.р.л., 2064 Антикамера   295819 Кишинёв Алба-иулиа
  Сектиа де ферментаре а тутунулуи Комун 451546 Хулбоака Александру чел бун
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F