position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Муниципий Кишинёв
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Кишинёв Юридические Лица1    2    3    4    5     6    7    8   9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19
20    21    22    23   24    25     26    27    28     29    30   31    32    33    34    35     36    37
38    39    40    41    42    43    44   45     46    47    48    49    50    51   52    53    54    55

Название

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

"читро импекс" с.р.л., 2069Сектиа комерт 746936КишинёвКалеа иесилор
 Магазин (лупу.89)Сектиа комерт595748КишинёвЛупу василе
"читроен" аутосалон ал с.а. "ратибор" ал холдингулуи "даак-хермес" с.а., 2059Консултант пе винзари 205853КишинёвПетрикани
   205854КишинёвПетрикани
 Контабилитатеа / паралел 205857КишинёвПетрикани
 Директор 205856КишинёвПетрикани
 Салон / сховроом 205855КишинёвПетрикани
"читё мода" с.р.л., 2012Комун 601059КишинёвБукурести
   601061КишинёвБукурести
   601063КишинёвБукурести
   603295КишинёвБукурести
   603296КишинёвБукурести
"читё" клуб а с.р.л. "трилукс", 2012  232237Кишинёв31 аугуст 1989
"читё" [сити] ал с.р.л. "оприокс-прим", 2023Такси ла команда 1430КишинёвВолунтарилор
"чиугур" с.р.л., 2028Лукрари ин конструктии 739057КишинёвАкадемиеи
"чиупраи" с.р.л., 2023Антикамера 921536КишинёвУзинелор
   922192КишинёвУзинелор
"чивилконструкт" с.р.л., 2032Комун 552296КишинёвПадурии
"чивис" чентрул де анализа си инвестигатии сочиологиче, 2005Антикамера 212796КишинёвРенастерии
"чивитас" с.р.л. комплексул едиториал, 2004Комун 233314КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"кланико" рестаурантул с.р.л. "про-модератиа", 2050  326523СтаучениМатеевичи алексеи
"клариса-т" с.р.л. салон де фрумусете, 2038  553044КишинёвЗелински николаи
"кларисс" с.р.л., 2060  770414КишинёвКуза-вода
"класа ведетелор" с.р.л., 2043  777891КишинёвБотев христо
"класик груп плус" с.р.л., 2045  321906КишинёвКостин мирон
"класик оптик" с.р.л., 2015  632727КишинёвДечебал
"класик" клуб де билиард ал с.р.л. "ернелекс-прим", 2038  560439КишинёвДечебал
"класик" салонул де фрумусете, 2012  232101КишинёвПускин александр
"класикдент" с.р.л., 2028Комун / домичилиу 726691КишинёвАсаки георгхе
"класс" ал и.и. "рапеско викториа", 2068Комун 321519КишинёвМоскова
"класс" ал с.р.л. "алимхол", 2012  227774КишинёвАлександри василе
"клаус - д" де продучере си комерт, 2081Антикамера 414900БубуиекиСфинта мариа
"клавикула" с.р.л. чентрул де реабилитаре, 2051Бар 716264КишинёвКарагиале ион лука
 Директор 741825КишинёвКарагиале ион лука
 Сауна 741905КишинёвКарагиале ион лука
"клаксон" с.р.л., 2032Антикамера 520028КишинёвБуребиста
   522209КишинёвБуребиста
   534299КишинёвБуребиста
 Депозит (иеси.39, ап.8)Комун597963КишинёвКалеа иесилор
 Инсталареа семнализарии (моси. 31)Комун224040КишинёвКалеа мосилор
  Комун227757КишинёвКалеа мосилор
"клепа" бар ал с.к. "клепа токусор" с.р.л., 2019Комун 225048КишинёвГренобле
"клг" барул и.и "каспареан", 2060  561158КишинёвИндепендентеи
"клим груп" с.р.л., 2070  280685КишинёвЛермонтов михаил
"клима георге" и.и., 2055  928745ВатраПиетрариеи
"клима" с.р.л., 2023  471767КишинёвУзинелор
"климатсистем" с.р.л., 2064  582982КишинёвКреанга ион
   582983КишинёвКреанга ион
   582984КишинёвКреанга ион
   593032КишинёвКреанга ион
 Комун / факс 741764КишинёвКреанга ион
 Сектиа комерт 595707КишинёвКреанга ион
   595807КишинёвКреанга ион
"климавент" с.р.л., 2012Комун 260481КишинёвБукурести
"клиника професорулуи д.счербатиук" с.р.л. 2004  237376КишинёвМитрополит петру мовила
"клипа минунатиеи" ал с.р.л. "салари лиубов", 2001Сектиа комерт 260294КишинёвТигина
"клипа минунатиеи" с.р.л., 2001  277165КишинёвБулгара
"клипа сидерала" фондул де каритате пентру копии, 2068Антикамера 430430КишинёвДимо николае
   434606КишинёвДимо николае
"клипа сидерала" ревиста фондулуи де каритате пентру копии, 2012Комун 223354КишинёвПиркалаб влаику
"кливасима" с.р.л., 2043Антикамера 562208КишинёвДачиа
 Контабилитатеа 568237КишинёвДачиа
 Директор 563610КишинёвДачиа
"кмк-сервиче" с.р.л., 2012Комун 929103КишинёвМикле вероника
"кме-санкос" с.р.л. клиника де медичина естетика, 2068Контабилитате 321322КишинёвМоскова
 Информатиа 323175КишинёвМоскова
   323176КишинёвМоскова
   441253КишинёвМоскова
   497410КишинёвМоскова
"кми" с.р.л., 2001Комун 541175КишинёвАлееа гарии
"коада вера" и.и., 2062Сектиа комерт 778949КишинёвДачиа
"коаксиал-груп" с.р.л., 2005Антикамера 272406КишинёвПускин александр
"коб-сн" с.р.л., 2025Комун 288450КишинёвСорочеану иполит
"кобалт" с.р.л., 2059Сектиа комерт 468851КишинёвПутнеи
"кобзару-конс" с.р.л., 2023Комун 925515КишинёвМестерул маноле
"кока пирван" бироул индивидуал де авокати, 2001  545885КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"кока-кола имбутилиере Кишинёв" с.р.л., 2044Факс 472489КишинёвИндустриала
 Речептиа 470701КишинёвИндустриала
   470777КишинёвИндустриала
   471037КишинёвИндустриала
   471040КишинёвИндустриала
   472023КишинёвИндустриала
   472266КишинёвИндустриала
   473526КишинёвИндустриала
"кокостиркул" градинита руса-молдовенеаска 40, 2043Пунктул медикал 762922КишинёвДачиа
"коктеил-ком" с.р.л., 2059Комун 437050КишинёвХиподромулуи
 Контабилитатеа 435544КишинёвХиподромулуи
"кодекс" с.а. чентрул де продучере си имплиментаре, 2004Антикамера 295904КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"кодита ауто" с.р.л., 2002Комун 503471КишинёвПадурии
 Факс 503472КишинёвПадурии
"кодреанка" бар ал и.и. "кодреанка-флентеа", 2071Комун 929791КишинёвКостин николае
"кодреанка" клубул де дансури спортиве, 2069Антикамера 229735КишинёвКреанга ион
 Комун 229738КишинёвКреанга ион
   241310КишинёвКреанга ион
 Контабилитатеа 229737КишинёвКреанга ион
 Филиала (дече.99)Комун762844КишинёвДечебал
 Филиала (мови.20)Комун235243КишинёвМитрополит петру мовила
"кодреанка" с.р.л., 2059Лукрари ин конструктии 293245КишинёвПетрикани
"кодрении" барул с.а. "кодрении-ком", 2028Комун 733273КишинёвХынчешть
 Контабилитатеа 723507КишинёвХынчешть
"кодрении" барул с.а. "кодрении-ком", 2028Контабилитатеа 723507КишинёвХынчешть
"кодру макари" и.и. с.кондрита, 2083Комун 797637КондритаКондрита/сатул/
"кодру" рестаурантул комплексулуи хотелиер, 2012Контабил-сеф аджункт 208119Кишинёв31 аугуст 1989
 Директор 208114Кишинёв31 аугуст 1989
 Сала 208129Кишинёв31 аугуст 1989
 Сеф продучере 237944Кишинёв31 аугуст 1989
"кодру" с.р.л., фабрика де текстиле си марокинарие, 2001Контабилитатеа 276776КишинёвГагарин иурии
 Сектиа продучере 279852КишинёвГагарин иурии
"кодру-маркет" с.р.л. кафенеа, 2029Комун / паралел 524046КишинёвМунчести
"кодру-маркет" с.р.л. сауна, 2029  524046КишинёвМунчести
"кодру-ст" с.р.л., 2012Антикамера 212239КишинёвБукурести
   227366КишинёвБукурести
 Контабилитатеа 220979КишинёвБукурести
 Факс 228908КишинёвБукурести
"кодрул" фкп, 2004Антикамера 232530КишинёвЧиорба тома
   234709КишинёвЧиорба тома
   234740КишинёвЧиорба тома
   237901КишинёвЧиорба тома
 Контабилитатеа 237935КишинёвЧиорба тома
 Директор аджункт 237898КишинёвЧиорба тома
 Сектиа журидика 232637КишинёвЧиорба тома
"кофетар попеску" и.и., 2072Комун 660789КишинёвВалеа кручии
   927437КишинёвВалеа кручии
 Патисерие (буре.93)Комун567773КишинёвБуребиста
"коффее беанс" [кофе бинс] кафенеа, 2012Комун 235633КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"когилник" с.р.л., 2023  411194КишинёвУзинелор
"коиф" с.р.л., 2023  545113КишинёвХалтеи
"кожокару андреи" и.и. агентие де имобил, 2009  729860КишинёвАлександри василе
 Офичиу (буку.23/а)Комун927540КишинёвБукурести
"кожокару вероника" и.и., 2062Комун 923917КишинёвДачиа
"кожухари-г.в.с." и.и., 2019  289170КишинёвГренобле
   569966КишинёвГренобле
"кожусна" де фирма а фабричии де вин дин к.кожусна, 2001  540107КишинёвТигина
"колабораре си партенериат" чентрул, 2044  927555КишинёвЗаднипру петру
"колачел" с.р.л., 2001  272788КишинёвМитрополит варлаам
   278884КишинёвМитрополит варлаам
   278885КишинёвМитрополит варлаам
"колаж" с.р.л., 2045  329090КишинёвСтудентилор
   404686КишинёвСтудентилор
"коласс" с.а. (елеваторстрои), 2023Антикамера 475391КишинёвУзинелор
 Кантина 476229КишинёвУзинелор
 Контабилитатеа 475284КишинёвУзинелор
 Директор аджункт 475312КишинёвУзинелор
 Директор генерал 477243КишинёвУзинелор
 Ингинер сеф 477086КишинёвУзинелор
 Сектиа де продучере 473212КишинёвУзинелор
 Сервичиул ресурсе умане 422209КишинёвУзинелор
"колдим" с.р.л. аутопаркаре, 2075Комун 480481КишинёвМирчеа чел батрин
"коленд" с.р.л., 2012  223066КишинёвСчиусев алексеи
"колер" ал с.р.л. "ландиаукс", 2060Сектиа комерт 505043КишинёвДачиа
 Сектиа комерт / факс 505044КишинёвДачиа
"колибри" ал с.р.л. "унгар", 2024#комун 922362КишинёвКалеа мосилор
"колибри" ал с.р.л. "унгар", 2038Комун 557215КишинёвТрандафирилор
 Мерчеолог 558080КишинёвТрандафирилор
"колибри" ал с.р.л."унгар", 2045Контабил-сеф 321142КишинёвМоскова
 Контабилитате 329370КишинёвМоскова
   329652КишинёвМоскова
 Директор комерчиал / секретар референт / манагер принчипал 323783КишинёвМоскова
 Сектиа комерт 324644КишинёвМоскова
   329619КишинёвМоскова
 Сектиа патисерие (мада.87/7)Комун436669КишинёвМадан георгхе
  Оператор464170КишинёвМадан георгхе
  Паза436817КишинёвМадан георгхе
  Сектиа продучере924398КишинёвМадан георгхе
"колиевикс" с.р.л., 2009Антикамера 737830КишинёвАлександри василе
   737974КишинёвАлександри василе
"колина пинулуи" [сосновии бор] ал с.р.л. "партером", 2072Комун 927721КишинёвВалеа кручии
"колинда" чентрул де креатие си култура, 2012  232705КишинёвБукурести
"колинс" с.р.л. буфет, 2029Антикамера 524494КишинёвБачиоии нои
 Буфет 524074КишинёвБачиоии нои
"колисеум"("колизеи") ал с.р.л. "марибор", 2005Контабил-сеф / факс 292801КишинёвРарес петру
 Директор 292802КишинёвРарес петру
 Ливрареа ла команда 292827КишинёвРарес петру
 Сала 292800КишинёвРарес петру
 Сала 130 локури, се пермите фуматул22225КишинёвРарес петру
"колизеи" барул с.р.л. "колаж", 2044Комун 346425КишинёвМирчеа чел батрин
"колизеии веки" с.р.л., 2001Администратор 270620КишинёвТигина
 Антикамера 277126КишинёвТигина
 Комун 260259КишинёвТигина
   277124КишинёвТигина
 Контабилитатеа 270579КишинёвТигина
 Директор 270582КишинёвТигина
"колмасан-конс" с.р.л., 2001Комун 928469КишинёвАлбисоара
"коло" с.р.л. диско-клуб, 2044Администратор 426199КишинёвМирчеа чел батрин
"колоана инфинитулуи"с.р.л. , 2001Комун 543215КишинёвФиерарилор
"колоана мобила меканизата де монтаж 1" с.а., 2069Антикамера 749622КишинёвБалкани
 Контабилитатеа 748705КишинёвБалкани
 Диспечерат 748700КишинёвБалкани
 Факс 749625КишинёвБалкани
 Ингинер-сеф 749622КишинёвБалкани
 Паза 749633КишинёвБалкани
 Сеф 749620КишинёвБалкани
"колобок" кафе-бар ал и.и. "давитеан-давид", 2001Комун 929571КишинёвМитрополит варлаам
"коломееа-арт" с.р.л., 2069  582298КишинёвКалеа иесилор
"колорит" с.р.л. ателиер де креатие, 2028  288730КишинёвАсаки георгхе
"колотеиа" с.р.л., 2023  421178КишинёвУзинелор
"колумна" чинема, 2038Кабина де проиектие 557519КишинёвТрандафирилор
 Директор 522167КишинёвТрандафирилор
"колумна" личеул приват роман реал-уманист, 2051Антикамера 742852КишинёвАлба-иулиа
 Директор 592237КишинёвАлба-иулиа
"колумна" личеул приват роман реал-уманист, 2051Директор 592237КишинёвАлба-иулиа
"колун андриан" и.и., 2023Комун 930690КишинёвИндустриала
"колун ангела" бироу нотариал,2001  545814КишинёвНегруззи константин
"колусвин" с.р.л. фабрика де винури си дивинури, 2029  414073КишинёвМунчести
 Директор 414108КишинёвМунчести
 Директор аджункт 414117КишинёвМунчести
 Енергетичиан-сеф 414143КишинёвМунчести
 Лаборатор 414352КишинёвМунчести
 Манагер 414137КишинёвМунчести
 Паза 414086КишинёвМунчести
 Сервичиул персонал 414143КишинёвМунчести
"комагрометал" с.р.л., 2089Комун 456138ЧиорескуМолдова
"комалимсер" с.р.л., 2032Антикамера 523773КишинёвБуребиста
 Депозит (волу.15)Сектиа комерт422602КишинёвВолунтарилор
 Офичиу (мано.18)Комун471508КишинёвМестерул маноле
"командор-1" бар ал с.р.л. "именситате", 2064Администратиа 755546КишинёвКреанга ион
 Комун 740802КишинёвКреанга ион
   742945КишинёвКреанга ион
"командор-2" барул с.р.л. "к.л.п. груп", 2008  744620КишинёвБелински виссарион
"комаристо" с.р.л., 2005  243670КишинёвМитрополит г. банулеску-бодони
"комарс-лукс" с.р.л., 2059  294099КишинёвПетрикани
"комаксол" с.р.л., 2012  201933КишинёвМитрополит варлаам
   214253КишинёвМитрополит варлаам
"комбат" ал и.и. "стрикалова оксана", 2028Сектиа комерт 740460КишинёвЛупу василе
"комбат-сервиче" с.р.л. организатиа де паза, 2069Директор 716214КишинёвИаблочикин генадие
"комберта" с.р.л, 2001Комун 260245КишинёвТолстои лев
   260253КишинёвТолстои лев
"комбинатул артиколе дин картон" с.а. молдо-елветиана, 2023Антикамера 471621КишинёвТранснистриа
 Контабилитатеа 471643КишинёвТранснистриа
 Журистул 471183КишинёвТранснистриа
 Сектиа апровизионаре 472531КишинёвТранснистриа
 Сектиа реализаре 470528КишинёвТранснистриа
 Сервичиул персонал 472531КишинёвТранснистриа
"комбинатул ауто 4 Кишинёв" с.а., 2002Антикамера (тел. де легатура) 521067КишинёвПадурии
   521144КишинёвПадурии
 Контабил-сеф 559160КишинёвПадурии
 Контабилитатеа 558604КишинёвПадурии
 Депозитул чентрал 555586КишинёвПадурии
 Диспечерат 520196КишинёвПадурии
 Пунктул де контрол техник 521152КишинёвПадурии
 Сектиа експлоатаре 520196КишинёвПадурии
"комбинатул ауто 5" филиала., 2023Диспечерат 421293КишинёвВарнита
 Ингинерул-сеф 421294КишинёвВарнита
 Манагер 421291КишинёвВарнита
"комбинатул ауто 5" с.а., 2055Антикамера, факс 615751ВатраПиетрариеи
 Контабилитатеа 615771ВатраПиетрариеи
 Директор 596088ВатраПиетрариеи
 Диспечерат 615238ВатраПиетрариеи
 Журист 596538ВатраПиетрариеи
 Паза 615158ВатраПиетрариеи
 Сектиа деконтари 615348ВатраПиетрариеи
 Сервичиул ресурсе умане 596538ВатраПиетрариеи
 Тречереа 615074ВатраПиетрариеи
 Колоана ауто 1 (узин.16)Комун470431КишинёвУзинелор
"комбинатул ауто 7 Кишинёв" с.а., 2023Контабилитатеа 477376КишинёвОтоваска
 Директор 471797КишинёвОтоваска
"комбинатул полиграфик дин Кишинёв" и.с., 2004Антикамера 240416КишинёвМитрополит петру мовила
 Антикамера / факс 240595КишинёвМитрополит петру мовила
 Контабил сеф 241307КишинёвМитрополит петру мовила
 Директор економие 243097КишинёвМитрополит петру мовила
 Ингинер сеф / енергетичиан сеф 243260КишинёвМитрополит петру мовила
 Магазинул спечиализат / импримаре офсет 295651КишинёвМитрополит петру мовила
 Паза - 24/24 295905КишинёвМитрополит петру мовила
 Паза дин стр.тома чиорба - 24/24 243381КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа апровизионаре 241789КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа форме 295467КишинёвМитрополит петру мовила
   295650КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа легаторие 244786КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа маркетинг си комерт 243092КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа папетарие 243059КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа пастраре си примире а хиртиеи 245570КишинёвМитрополит петру мовила
 Сектиа продучере 243205КишинёвМитрополит петру мовила
 Сервичиул ресурсе умане 242576КишинёвМитрополит петру мовила
"комбинатул сервичии фунераре" интреприндереа муничипала, 2001Антикамера 271555КишинёвМатеевичи алексеи
 Бироул помпе фунебре / акордареа сервичиилор де инхумаре 273600КишинёвМатеевичи алексеи
"комбиз" с.р.л., 2008Директор 748516КишинёвНеага стефан
"комбо" с.р.л., 2004Сектиа комерт 756684КишинёвБукуриеи
"комбусгаз" с.р.л., 2060Антикамера 663928КишинёвТраиан
"комбустибил солид" с.а., 2012  225186КишинёвАлександри василе
 Директор / факс 225176КишинёвАлександри василе
"комкон-викториа" с.а., 2023Контабилитатеа 276169КишинёвХалтеи
 Сектиа техника де продучере, сектиа апровизионаре 549981КишинёвХалтеи
 Сеф 276147КишинёвХалтеи
 Сервичиул ресурсе умане 549975КишинёвХалтеи
"комекотех" с.р.л., 2001Антикамера 500522КишинёвИанку аврам
   543652КишинёвИанку аврам
 Факс 549532КишинёвИанку аврам
 Сектиа продучере (мано.7)Комун407364КишинёвМестерул маноле
"комедё стреет" [комеди стрит] ал с.к. "схов глуме" [соу] с.р.л., 2004Комун 233112КишинёвЛазо сергеи
"комелект-ексим" с.р.л., 2071Антикамера 589410КишинёвАлба-иулиа
"комелектро" с.р.л., 2001Комун 542540КишинёвИсмаил
 Депозит (исма.23)Комун271253КишинёвИсмаил
"комелифо" с.р.л., 2001Комун 542351КишинёвИсмаил
"комелпро" с.р.л., 2004Антикамера 593255КишинёвПрунулуи
 Директор 582442КишинёвПрунулуи
 Паза 593256КишинёвПрунулуи
"комен" асочиатиа обстеаска, 2012Антикамера 922641КишинёвКолумна
"комерсант плус" с.р.л. публикатиа периодика, 2012Редактор сеф 233313КишинёвПускин александр
 Сектиа реклама / маркетинг 233331КишинёвПускин александр
 Севичиул реклама 233318КишинёвПупускин александр
"комерсант плус" с.р.л. публикатиа периодика, 2012Севичиул реклама 233318КишинёвПускин александр
"комерт-купон" с.р.л., 2043Антикамера 660229КишинёвИндепендентеи
"комерт-газ" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ликифиат, 2024Комун 279906КишинёвКалеа мосилор
"комерт-газ" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ликифиат, 2044  928730КишинёвМестерул маноле
"комекс-иг" с.р.л., 2032  571468КишинёвСармизегетуса
"комида-лукс" с.р.л., 2075Сектиа комерт 411829КишинёвМирчеа чел батрин
"комидавакс" с.р.л., 2012Антикамера 235745Кишинёв31 аугуст 1989
   235746Кишинёв31 аугуст 1989
 Антикамера - бир. 101 235747Кишинёв31 аугуст 1989
 Сектиа продучере (кчим.30)Комун921088КодруЧимпулуи
  Комун923393КодруЧимпулуи
  Комун927239КодруЧимпулуи
"коминги" с.р.л. павилионул де карне 2, 2001Павилионул де карне 2 542130КишинёвМитрополит варлаам
"комисариатул де политие ал секторулуи чентру" ал комисариатулуи генерал де политие муничипиул Кишинёв, 2001Канчелариа 270773КишинёвБулгара
 Комисар 271572КишинёвБулгара
 Комисар аджункт сервичиул анкхета 270545КишинёвБулгара
 Комисар аджункт сервичиул оператив 270045КишинёвБулгара
 Комисар аджункт сервичиул ордине публика 271150КишинёвБулгара
 Комисар аджункт сервичиул ресурсе умане си едукатие 272012КишинёвБулгара
 Телефон де инкредере - 24/24 271029КишинёвБулгара
 Унитатеа де гарда - 24/24 272257КишинёвБулгара
 Унитатеа де гарда/факс - 24/24 270184КишинёвБулгара
 1 (31ау.105)Унитатеа де гарда225077Кишинёв31 аугуст 1989
 2 (схин.62/а)Унитатеа де гарда728373КишинёвХынчешть
 3 (негр.6)Унитатеа де гарда271257КишинёвНегруззи константин
 4 (гага.3)Унитатеа де гарда270556КишинёвГагарин иурии
 5 (вирн.1)Унитатеа де гарда727441КишинёвВирнав константин
 6 (схин.143)Унитатеа де гарда723796КишинёвХынчешть
 7 (доку.4)Унитатеа де гарда723400КишинёвДокучеаев василии
 8 "аутогара" (варл.58)Унитатеа де гарда542205КишинёвМитрополит варлаам
 8 "пиата чентрала" (варл.63)Унитатеа де гарда542166КишинёвМитрополит варлаам
 9 ор.кодру (ккос.14)Сеф560508КодруКостиужени - ккос
  Унитатеа де гарда560509КодруКостиужени - ккос
"комисариатул де политие секторул буиукани" ал комисариатулуи генерал де политие муничипиул Кишинёв, 2069Антикамера 740255КишинёвКалеа иесилор
 Канчелариа 743427КишинёвКалеа иесилор
 Контабилитатеа 743442КишинёвКалеа иесилор
 Факс 746854КишинёвКалеа иесилор
 Сервичиул ресурсе умане 744314КишинёвКалеа иесилор
 Телефон де инкредере 740429КишинёвКалеа иесилор
 Унитатеа де гарда 740238КишинёвКалеа иесилор
 1 (31ау.106)Унитатеа де гарда237269Кишинёв31 аугуст 1989
 2 (иеси.49)Унитатеа де гарда597044КишинёвКалеа иесилор
 3 (лупу.4)Унитатеа де гарда748844КишинёвЛупу василе
 4 (креа.82/1)Унитатеа де гарда743448КишинёвКреанга ион
 5 (кост.55/1)Унитатеа де гарда749919КишинёвКостин николае
 6 (кост.48)Унитатеа де гарда513411КишинёвКостин николае
 Комуна трусени (27ау.30)Унитатеа де гарда590360Трусени27 аугуст 1991
 Ор. дурлести (дабу.3)Унитатеа де гарда586427ДурлестиАлександру чел бун
 Ор. ватра (всте.5)Унитатеа де гарда615952ВатраШтефан Водэ
 Сатул гидигичи (гсте.39)Унитатеа де гарда710302ГидигикиСтефан чел маре си сфинт
"комисариатул генерал де политие ал муничипиул Кишинёв" а министерулуи афачерилор интерне ал рм, 2001Антикамера 254701КишинёвТигина
 Комисар 542061КишинёвТигина
 Комисар аджункт ордине публика 542220КишинёвТигина
 Комисар аджункт политиа криминала 273652КишинёвТигина
 Комисар аджункт ресурсе умане 540343КишинёвТигина
 Комисар аджункт урмариреа пенала 542090КишинёвТигина
 Телефон де инкредере (ин казури де коруптие дин партеа колабораторилор де политие) 279595КишинёвТигина
 Унитатеа де гарда - 24/24 902КишинёвТигина
   255577КишинёвТигина
   542063КишинёвТигина
 Унитатеа де гарда/факс - 24/24 273542КишинёвТигина
"комитент" с.а. агентиа де инрегистраре, 2001Антикамера 229574КишинёвНегруззи константин
 Контабилитатеа 277694КишинёвНегруззи константин
"комлар" с.р.л., 2023Комун 479692КишинёвУзинелор
"коммакс" с.р.л. павилионул де карне 1, 2001Павилионул де карне 1 277846КишинёвМитрополит варлаам
   541923КишинёвМитрополит варлаам
"комо" с.р.л., 2005Комун 227449КишинёвКосмонаутилор
   245466КишинёвКосмонаутилор
"комомедфарм" с.р.л., 2032  636461КишинёвЗелински николаи
   636462КишинёвЗелински николаи
"компак-инфо" с.р.л., 2015  530599КишинёвСармизегетуса
"компакт-импекс" с.р.л., 2028  282315КишинёвСихаструлуи
   282413КишинёвСихаструлуи
"компал" с.р.л., 2012  228009КишинёвКолумна
 Комун (колу.106) 202421КишинёвКолумна
"компаниа електрика" с.а., 2002Антикамера 505047КишинёвПлаиулуи
 Контабил-сеф 572008КишинёвПлаиулуи
 Директор генерал 572006КишинёвПлаиулуи
 Сектиа де продучере 557268КишинёвПлаиулуи
 База де продучере (мунк.280/3)Антикамера637800КишинёвМунчести
"компаниа-декарт" [компаниа-декарт] с.р.л., 2071Антикамера 245580КишинёвАлба-иулиа
   593877КишинёвАлба-иулиа
   927500КишинёвАлба-иулиа
 Факс 225742КишинёвАлба-иулиа
"компас-прим" с.р.л., 2044Комун 404888КишинёвЗаднипру петру
   404889КишинёвЗаднипру петру
   480888КишинёвЗаднипру петру
 Факс 404890КишинёвЗаднипру петру
"компасиуне" асочиатиа де бинефачере, 2015Антикамера 503831КишинёвЗелински николаи
"компасс" с.р.л., 2032  535498КишинёвТитулеску николае
   539541КишинёвТитулеску николае
   539542КишинёвТитулеску николае
 Факс 521964КишинёвТитулеску николае
"комплеконс" с.р.л., 2023Комун 929457КишинёвИндустриала
"комплект" с.р.л., 2029  529262КишинёвМунчести
"комплетгаз" с.р.л., 2005Антикамера 578019КишинёвАлбисоара
 Контабилитатеа 578102КишинёвАлбисоара
   578137КишинёвАлбисоара
 Сектиа комерчиала 578098КишинёвАлбисоара
   578101КишинёвАлбисоара
"комплетгаз" с.р.л., 2005Сектиа комерчиала 578101КишинёвАлбисоара
"комплекс-пп" с.р.л., 2044Директор 471295КишинёвСаргидава
"комподент" с.р.л., 2002Комун 639699КишинёвДимитриу лиуба
"компромис" бар-билиард с.р.л."молдавеле-ком", 2072  564383КишинёвИндепендентеи
"компромис" с.р.л., 2004  212909КишинёвКогалничеану михаил
   229896КишинёвКогалничеану михаил
   229897КишинёвКогалничеану михаил
"компсистем" с.р.л., 2001  273717КишинёвКолумна
   273727КишинёвКолумна
   542762КишинёвКолумна
"комптехмикро" с.р.л., 2012  222039КишинёвАлександри василе
"компутер десигн" с.р.л., 2001Сектиа комерт 546883КишинёвАлександру чел бун
"комсервиче" с.р.л. де конструктии си монтаж, 2051Контабилитатеа 213541КишинёвСучевита
 Директор 747688КишинёвСучевита
"комсомолискаиа правда-басарабиа" с.р.л., 2012Антикамера 224512КишинёвПиркалаб влаику
   229662КишинёвПиркалаб влаику
 Факс 221274КишинёвПиркалаб влаику
"комтел" салонул с.р.л."бирлик &амп; ко", 2012Сектиа комерт 540498КишинёвАрменеаска
"комунист" публикатиа периодика, зиар, 2001Комун 212001КишинёвБукурести
"комунитатеа студентилор крестини" асочиатиа обстеаска, 2012  272854КишинёвАрменеаска
"комвисир-лукс" с.р.л., 2008Комерчиализареа текстилелор 928649КишинёвВарнита
"кон-турисм" с.р.л., 2012Манагер 222817КишинёвСфатул тарии
   222819КишинёвСфатул тарии
"конарвис" с.р.л. база де комерт, 2059Комун 312157КишинёвПетрикани
 Депозит / магазионераКомун920907КишинёвУзинелор
"конатер сб" с.р.л., 2060Комун 537301КишинёвИндепендентеи
"конбаргис" с.р.л., 2015Анвелопе си акумулатоаре "континентал" 521031КишинёвСармизегетуса
"конбрио" с.р.л., 2055Контабилитатеа 615469ВатраШтефан Водэ
 Директор 615892ВатраШтефан Водэ
 Сектиа комерт 615444ВатраШтефан Водэ
"кончепт" с.р.л. фирма де аудит, 2068#факс / паралел 438108КишинёвКостин мирон
 Антикамера 438610КишинёвКостин мирон
   448664КишинёвКостин мирон
 Контабилитатеа 490465КишинёвКостин мирон
"кончерт-бис" с.р.л., 2028Организатор 202502КишинёвХынчешть
   739713КишинёвХынчешть
"конком ртка" с.а. (ретеле термиче, канализаре, апедукте) де конструктии си репаратии комунале, 2059Антикамера 294050КишинёвПетрикани
   312053КишинёвПетрикани
 Директор генерал 312064КишинёвПетрикани
 Директор генерал ексекутив 312070КишинёвПетрикани
 Директор техник 312148КишинёвПетрикани
 Меканик-сеф 312146КишинёвПетрикани
"конкорд" ал и.и. "петраки-еуген", 2044Комун / паралел 921447КишинёвСадовеану михаил
"конкордиа проиекте сочиале" асочиатиа обстеаска пентру копии вулнерабили, 2004Антикамера 234991КишинёвКоробчеану анатол
   234992КишинёвКоробчеану анатол
   234993КишинёвКоробчеану анатол
 Асистента сочиала / медикала 235557КишинёвКоробчеану анатол
 Коордонатор регионал 232230КишинёвКоробчеану анатол
"конкордиа" барул с.р.л. "геонат-ком". 2024Комун 498313КишинёвДога андреи
"кондалине" с.р.л., 2028  928799КишинёвАкадемиеи
"кондевис" с.р.л., 2009Антикамера - бир. 3 728929КишинёвАлександри василе
"конди декор" магазин-салон ал с.р.л."кондимпекс", 2043Комун 506400КишинёвТеилор
 Директор / факс 506401КишинёвТеилор
"кондипрод-ком" с.р.л., 2023Антикамера 421190КишинёвВарнита
"кондивив - импекс" с.р.л., 2005  260107КишинёвФередеулуи
   260108КишинёвФередеулуи
 Факс 260119КишинёвФередеулуи
 Сектиа винзари 260092КишинёвФередеулуи
   260095КишинёвФередеулуи
"кондрита" интоварасиреа помикола, 2083Комун 797626КондритаКондрита/сатул/
"кондуктгаз-апа" с.р.л., 2044  410248КишинёвУзинелор
"конект" ал с.р.л."мобичел", 2012Администратиа / информатиа 222111КишинёвБукурести
"конфабрек" с.а., 2071Контабилитатеа 581304КишинёвАлба-иулиа
 Паза 581302КишинёвАлба-иулиа
 Сектиа продучере 581301КишинёвАлба-иулиа
   581303КишинёвАлба-иулиа
"конфал" с.а., 2059Комун 460003КишинёвЛупан андреи
"конфидентиал-аудит" с.р.л., 2001  260973КишинёвКантемир димитрие
   543647КишинёвКантемир димитрие
"конформитате тв" с.р.л., 2001  241054КишинёвАлександру чел бун
   241449КишинёвАлександру чел бун
"конфорт" буфет с.р.л. "сергеи белов", 2051  508063КишинёвАлдеа-теодоровичи доина си ион
"конфорт" с.р.л. магазин-салон, 2069  752798КишинёвМесагер
"конфорт" с.р.л., 2069Антикамера 741836КишинёвМесагер
 Антикамера / факс 747614КишинёвМесагер
 Директор аджункт 592922КишинёвМесагер
 Директор апровизионаре, ливраре 741329КишинёвМесагер
 Директор комерчиал 593346КишинёвМесагер
 Сектиа капитонаре си асамбларе 593520КишинёвМесагер
 Сектиа комерт 758454КишинёвМесагер
 Сектиа комерт / магазин-салон 752798КишинёвМесагер
 Сектиа ресурсе умане 592645КишинёвМесагер
 Сервичиул реализаре 741708КишинёвМесагер
"конфорт-а.м." с.а., 2023Антикамера 472316КишинёвВарнита
 Факс 473891КишинёвВарнита
"конгломерат" с.р.л., 2068Комун 438377КишинёвДимо николае
"коника" с.р.л., 2023  472734КишинёвУзинелор
   479581КишинёвУзинелор
"конлуксарт" с.р.л., 2005Антикамера 227266КишинёвПускин александр
   227763КишинёвПускин александр
 Факс 228236КишинёвПускин александр
 Сектиа продучере (мунк. 799)Антикамера525258КишинёвПускин александр
  Комун529965КишинёвПускин александр
"конметал-ком" с.р.л., 2023Антикамера 421484КишинёвУзинелор
 Комун 421488КишинёвУзинелор
   421491КишинёвУзинелор
   421501КишинёвУзинелор
   421502КишинёвУзинелор
   470559КишинёвУзинелор
 Магазионера 421405КишинёвУзузинелор
"конметал-ком" с.р.л., 2023Магазионера 421405КишинёвУзинелор
   472526КишинёвУзинелор
 Манагер 422332КишинёвУзинелор
 Сектиа продучере 422435КишинёвУзинелор
"конмобипласт" с.р.л., 2059Комун 436118КишинёвСфинта мариа
"конмобремсервиче" с.р.л. сочиататеа комерчиала, 2001Антикамера 273039КишинёвИсмаил
   273133КишинёвИсмаил
 Контабилитатеа 273111КишинёвИсмаил
 Директор 273737КишинёвИсмаил
 Сектиа продучере 272305КишинёвИсмаил
"кононгприм" с.р.л. кафе-бар, 2038Комун 568060КишинёвДечебал
"конпадикс" с.р.л., 2069Сантиер 922682КишинёвМесагер
"конпласт-десигн" с.р.л. фирма де продучере си комерт, 2012Директор 223528КишинёвБукурести
 Сектиа комерт 223526КишинёвБукурести
 Офичиу (моск.11/1)Комун497804КишинёвМоскова
 Сектиа продучере (сиха.58)Контабил- сеф282845КишинёвСихаструлуи
  Сектиа комерт282213КишинёвСихаструлуи
  Сеф сектиа продучере282100КишинёвСихаструлуи
"конрат" с.а. бар, 2060Комун 569429КишинёвДачиа
"конрат" с.а., 2015  539725КишинёвДечебал
"конреп" с.р.л., 2002Контабилитате 522739КишинёвМунчести
 Сектиа винзари 532618КишинёвМунчести
   532618КишинёвМунчести
 Сектиа винзари / тел. мобил 40117КишинёвМунчести
 Сектиа винзари /тел. мобил 40117КишинёвМунчести
"конс-паркаж" с.р.л., 2023Антикамера 272440КишинёвИсмаил
   541382КишинёвИсмаил
 Офичиу (миро.25)Антикамера438416КишинёвКостин мирон
 Офичиу (сарм.26)Антикамера522040КишинёвСармизегетуса
 Офичиу (зели.11)Антикамера553024КишинёвЗелински николаи
"консам" с.а.(домостроителинии кмб, кдск-2), 2023Антикамера 421831КишинёвИндустриала
 Контабил-сеф 421834КишинёвИндустриала
 Директор техник 421833КишинёвИндустриала
 Сектиа продучере 407688КишинёвИндустриала
 Филиала (узин.171)Антикамера472767КишинёвУзинелор
 Сантиер (балк.0)Комун925428КишинёвАсаки георгхе
"консауто-плус" с.р.л, 2003Комун 516503ДурлестиВладимиреску тудор
"консауто-плус" с.р.л. база де одихна, 2046  417531Вадул луи водаПаркул нистреан
"консдеталии" с.р.л., 2023  422700КишинёвУзинелор
"консело" ал с.р.л. "грифотал &амп; гл", 2012Антикамера 225964КишинёвСтефан чел маре си сфинт
 Сектиа винзари 214149КишинёвСтефан чел маре си сфинт
"конселок" с.р.л., 2002Лукрари ин конструктии 558734КишинёвБуребиста
 Сантиер (варс.0) 636501КишинёвБуребиста
"консерв-е" статиунеа технологико-експериментала де прочесаре а фруктелор си легумелор" интреприндере де стат, 2032Директор 838523КишинёвСармизегетуса
 Економист 838535КишинёвСармизегетуса
 Лабораторул де прелукраре а лаптелуи си карнии 553363КишинёвСармизегетуса
 Паза 523551КишинёвСармизегетуса
 Сектиа маркркетинг / факс 838524КишинёвСармизегетуса
 Сервичиул ресурсе умане 557230КишинёвСармизегетуса
"консинд" с.а., 2059Антикамера 462100КишинёвСфинта мариа
 Контабил-сеф 462081КишинёвСфинта мариа
 Сектиа де бетон си мортар 462078КишинёвСфинта мариа
 Вичепресединте 462088КишинёвСфинта мариа
"консиндал" с.а. (промстрои#2), 2012Антикамера 223261КишинёвАлександру чел бун
 Сектиа де продучере си планификаре 226596КишинёвАлександру чел бун
 База де продучере (инду. 14)Антикамера478295КишинёвИндустриала
  Контабилитатеа, сектиа продучере478297КишинёвИндустриала
  Директор комерчиал478296КишинёвИндустриала
  Меканик-сеф472585КишинёвИндустриала
"консистем &амп; ко" с.р.л., 2012Администратиа 227315КишинёвАлександри василе
   279012КишинёвАлександри василе
 Офичиу (бжор.14)Администратиа288620КишинёвБужорилор
"консит про" с.р.л., 2009Антикамера 286148КишинёвФрумоаса
 Комун 721447КишинёвФрумоаса
"конслес груп" с.р.л., 2032  636509КишинёвСармизегетуса
"консочивил" с.а. (гражданстрои), 2001Антикамера 272661КишинёвБукурести
 Контабилитатеа 272739КишинёвБукурести
 Директор 224200КишинёвБукурести
 Директор техник 212265КишинёвБукурести
 Сектиа кадре 272708КишинёвБукурести
 Сектиа продучере 271375КишинёвБукурести
 Сектиа техника секуритатии, журист 225498КишинёвБукурести
 Филиала де продучере си асигураре ку утилаж технологик (инду. 10)Антикамера475353КишинёвИндустриала
  Ателиер де мозаика474351КишинёвИндустриала
  Контабилитатеа471094КишинёвИндустриала
  Директор470588КишинёвИндустриала
  Директор475212КишинёвИндустриала
  Маистри477307КишинёвИндустриала
  Маистри477357КишинёвИндустриала
"консокомвал" с.р.л., 2060Комун 632096КишинёвДачиа
"консолидареа капачитатии институтионале а институтулуи натионал ал жуститиеи" проиектул пнуд, 2004  930221КишинёвЛазо сергеи
   930246КишинёвЛазо сергеи
"консолидареа системулуи статистик натионал" проиектул натиунилор уните пентру дезволтаре, 2019Антикамера 210868КишинёвГренобле
"консонанта" с.р.л., 2005Контабил сеф 221664КишинёвКосбук георге
 Контабилитатеа 221159КишинёвКосбук георге
 Офичиу / депозит (кдри.12/1)Комун589131КишинёвКодрилор
  Комун717814КишинёвКодрилор
  Комун717924КишинёвКодрилор
  Комун740222КишинёвКодрилор
  Комун757555КишинёвКодрилор
"консонанта" с.р.л., 2059Комун 296368КишинёвПетрикани
"консонел-лукс" с.р.л., 2045Администратиа 329498КишинёвБасараб матеи
 Факс 490599КишинёвБасараб матеи
"консор-плус" с.р.л., 2002Офичиу 573810КишинёвПадурии
"консрус" с.р.л., 2023Комун 422434КишинёвЛунка бикулуи
   422436КишинёвЛунка бикулуи
"конста" с.р.л., 2023Антикамера 470523КишинёвМестерул маноле
"константа" с.р.л. спалаториа ауто, 2005Комун 214025КишинёвРарес петру
"константин негруззи" личеул роман (скоала медие молдовенеаска 70), 2075Антикамера 482946КишинёвВиеру игор
 Кабинетул де информатика 482947КишинёвВиеру игор
"константин негруззи" личеул роман (скоала медие молдовенеаска 70), 2075Кабинетул де информатика 482947КишинёвВиеру игор
"константин си елена" бисерика-монумент, 2024Комун 496771КишинёвЧиркулуи
"константин си елена" с.а. ("братара де аур"), 2059Антикамера 462065КишинёвЛупан андреи
 Контабил сеф 461169КишинёвЛупан андреи
 Контабилитатеа 462351КишинёвЛупан андреи
 Директор 461948КишинёвЛупан андреи
 Методисти 462068КишинёвЛупан андреи
 Персоана де сервичиу 462356КишинёвЛупан андреи
"констаутов" с.р.л., 2029Комун 424024КишинёвБачиоии нои
   525011КишинёвБачиоии нои
"консткуб" с.р.л., 2004  928747КишинёвВитеазул михаи
"констр-при" с.р.л., 2038Контабилитатеа 637716КишинёвДечебал
 Директор 637717КишинёвДечебал
 Сантиер (друм.38)Блок де локуит - дареа ин експлоатаре септембрие 2008728658КишинёвДрумул виилор
"конструкт - арабесqуе" с.р.л., 2002Антикамера 636857КишинёвЧетатеа алба
   636858КишинёвЧетатеа алба
"конструктмонтаж" с.р.л., 2003  517632ДурлестиКодрилор
 Сефул секторулуи де продучере 512380ДурлестиКодрилор
"конструкторул" санаториу-превенториу де база, 2038Антикамера 550479КишинёвЗелински николаи
 Депозит 571028КишинёвЗелински николаи
 Депозит (бота. 14/3) 528663КишинёвЗелински николаи
   528853КишинёвЗелински николаи
 Енергетичиан-сеф, меканик-сеф 571029КишинёвЗелински николаи
 Паза 563996КишинёвЗелински николаи
 Регистратура 522741КишинёвЗелински николаи
 Сала де схапинг / сеипинг 636457КишинёвЗелински николаи
 Сектиа конфектии 507671КишинёвЗелински николаи
 Сектиа конструктии 527093КишинёвЗелински николаи
 Сектиа озоно-терапие - сеф 638320КишинёвЗелински николаи
 Сефи де сектии 537930КишинёвЗелински николаи
 Сефул статионар де зи 503087КишинёвЗелински николаи
 Сервичии косметологике 636455КишинёвЗелински николаи
 Ста 573727КишинёвЗелински николаи
"конструкторул-гиу" кооператива, 2032Лукрари ин конструктии 571916КишинёвЧернаути
"конструм" с.а., 2064Антикамера / факс 592978КишинёвКока еуген
 Контабилитатеа 592643КишинёвКока еуген
 Сектиа продучере 593228КишинёвКока еуген
 База (впие.19)Комун596144ВатраПиетрариеи
  Комун615356ВатраПиетрариеи
"консудмет" с.р.л., 2005Антикамера 296581КишинёвАлбисоара
"консул" с.р.л., 2012Комун 227472КишинёвАрменеаска
   240240КишинёвАрменеаска
   260062КишинёвАрменеаска
"консулт груп" с.р.л., 2012Антикамера 214182КишинёвПиркалаб влаику
   222766КишинёвПиркалаб влаику
   224011КишинёвПиркалаб влаику
   228377КишинёвПиркалаб влаику
   229846КишинёвПиркалаб влаику
"консултатии ин домениул контабилитатии си импозителор" публикатиа периодика, ревиста, 2068Комун 438108КишинёвКостин мирон
"консвитралиу" с.р.л., 2002Антикамера 503492КишинёвПадурии
 Сектиа ферестре 503474КишинёвПадурии
   503489КишинёвПадурии
   638956КишинёвПадурии
 Секторул де продучере (бику.9)Комун503987КишинёвВалеа бикулуи
  Интернет632726КишинёвВалеа бикулуи
  Манагер винзари502540КишинёвВалеа бикулуи
"контабил сервер" с.р.л. фирма стиинтифика де контабилитате, имплиментаре си продуктие, 2001Комун 271714КишинёвУрекхе григоре
   500753КишинёвУрекхе григоре
   500755КишинёвУрекхе григоре
"контабилитате си аудит" ревиста ал с.р.л. "контабил-сервиче", 2005  212024КишинёвКаприана
"контабилитатеа си аудит" публичитатеа периодика, 2005Контабилитатеа 212022КишинёвКаприана
   225390КишинёвКаприана
 Редактиа 212024КишинёвКаприана
   242084КишинёвКаприана
"контабилизаре-студиере" с.р.л., 2012Комун 500874КишинёвМитрополит варлаам
 Консултанти 223985КишинёвМитрополит варлаам
   500873КишинёвМитрополит варлаам
"контакт" чентрул де асистента си информаре а организатиилор нонгувернаментале, 2012Антикамера 233947КишинёвБукурести
   233948КишинёвБукурести
   274200КишинёвБукурести
 Директор 233946КишинёвБукурести
"контамиком" с.р.л, 2005Комун 223062КишинёвРарес петру
"контатори-ком" с.р.л. стиинтифика де продуктие, 2012Антикамера 221749КишинёвАлександри василе
"контелелектро" с.р.л., 2071Комун 588645КишинёвАлба-иулиа
   588646КишинёвАлба-иулиа
   589508КишинёвАлба-иулиа
   589509КишинёвАлба-иулиа
   589510КишинёвАлба-иулиа
   594839КишинёвАлба-иулиа
"контемио" с.р.л., 2068  430407КишинёвКостин мирон
"контемпоранул" с.р.л., аутопаркаре, 2024  499123КишинёвКалеа мосилор
"контексим импекс" с.р.л., 2023  421826КишинёвУзинелор
"конти" с.р.л., 2062  573464КишинёвДачиа
"континент" компание, 2025Антикамера 739284КишинёвАрборилор
   739766КишинёвАрборилор
 Факс 739524КишинёвАрборилор
"континент-м" с.р.л.кафенеа-бар, 2028Антикамера 731633КишинёвХынчешть
 Комун 737530КишинёвАсаки георгхе
 Контабилитатеа 735604КишинёвХынчешть
"континент-сервиче" с.а. ("аутоваз" де жос), 2020Антикамера 460015КишинёвКалеа орхеиулуи
   460047КишинёвКалеа орхеиулуи
   460100КишинёвКалеа орхеиулуи
   460101КишинёвКалеа орхеиулуи
"континентал груп" с.р.л., 2068  490870КишинёвКостин мирон
"континентал" ал с.р.л. "дио-плус", 2071Комун 753838КишинёвАлба-иулиа
   753888КишинёвАлба-иулиа
   754401КишинёвАлба-иулиа
"континентал" ал с.р.л. "дио-плус", 2072Сектиа комерт 660699КишинёвВалеа кручии
"контивас" с.р.л., 2064Антикамера 295819КишинёвАлба-иулиа
 Сектиа де ферментаре а тутунулуиКомун451546ХулбоакаАлександру чел бун
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F