position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Дрокия
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Дрокия Юридические ЛицаНазвание

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

"а. бунеску" и и. с. мичиурино, 5221Комун 39309МичиуринМичиурин /сатул/
"абабеи лилиа" бироу индивидуал де авокати ор. Дрокия, 5202  20104Дрокия31 аугуст
"акчесориу - агро" с.р.л. с.пелиниа, 5629Антикамера 58235ПелиниаПелиниа/сатул/
 Контабил сеф 58283ПелиниаПелиниа/сатул/
 Контабилитатеа 59235ПелиниаПелиниа/сатул/
 Директор 58230ПелиниаПелиниа/сатул/
 Гараж 58201ПелиниаПелиниа/сатул/
"актиунеа еуропиана" мискареа сочиал политика ор. Дрокия, 5202Комун 20417Дрокия31 аугуст
"аквакултура - молдова" интреприндереа де стат пентру черчетареа си продучереа ресурселор биологиче акватиче фил. куболта с. марамоновка, 5125Контабилитатеа 75839МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Спечиалист 79290МарамоновкаМарамоновка /сатул/
   92692МарамоновкаМарамоновка /сатул/
"агро-конс" организатиа обстеаска ор.Дрокия, 5202Директор ексекутив 27032ДрокияИндепендентеи
"агроакчес-ком" к.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 27087ДрокияИндепендентеи
"агроиндсинд" униунеа териториала а синдикателор ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 22689ДрокияИндепендентеи
 Пресединте 22384ДрокияИндепендентеи
"агроиндтех - фриг" с.а. ор.Дрокия, 5202Комун 25923ДрокияИндепендентеи
 Контабилитатеа 23272ДрокияИндепендентеи
 Директор 22790ДрокияИндепендентеи
 Пунктул де контрол 26711ДрокияИндепендентеи
 Вичедиректор 22201ДрокияИндепендентеи
"агропрофил" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 25901ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 22536ДрокияГуданов еугениу
 Депозит 25902ДрокияГуданов еугениу
 Директор 25900ДрокияГуданов еугениу
 Гараж 24946ДрокияГуданов еугениу
 Секретар/факс 25907ДрокияГуданов еугениу
"ала пантелеев" бироул нотариал, 5202Нотар 26666ДрокияИндепендентеи
"алдиконс" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 26699Дрокия31 аугуст
"алфа си омега" с.р.л. интреприндереа микста едитура ор. Дрокия 5202Комун 25590Дрокия31 аугуст
"алиqуантум" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  20194Дрокия27 аугуст
"алмадина" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202Фармачеут 25358ДрокияИндепендентеи
"алтомар - прим" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 20234ДрокияГика-вода
"амбасадор" ал "чепои галина" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 22551Дрокия31 аугуст
"ана резник" и.и. оспатарие ор.Дрокия, 5202Комун 23092ДрокияИндепендентеи
"ана" планификареа фамилеи си санататии репродучерии ор.Дрокия, 5202Регистратура 24388ДрокияГуданов еугениу
"андриес" и.и. скоала ауто ор.Дрокия, 5202Комун 22703ДрокияМитрополит варлаам
"ангел хоусе" ал с.р.л."нивори - уник" ор. Дрокия, 5202  20060Дрокия31 аугуст
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул котова, 5214  92885КотоваКотова /сатул/
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул макареука, 5220  92886МакареукаМакареука /сатул/
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул попести де жос, 5229  92883Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул попести де сус, 5230  92884Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул салвирии нои, 5226  92888Салвирии ноиСалвирии нои/сатул/
"ангрокооп" икка ор. Бэлць дин сатул згурита, 5234  92887ЗгуритаЗгурита /сатул/
"антратит" с.р.л. база де карбуни ор.Дрокия, 5201Каса 28673ДрокияМирчеа чел батрин
 Контабил сеф 28671ДрокияМирчеа чел батрин
 Директор 28669ДрокияМирчеа чел батрин
"антратит" с.р.л. база де карбуни. с.пелиниа, 5629Сеф 58001ПелиниаПелиниа/сатул/
"апа-канал" и.м. ор.Дрокия, 5202Антикамера / програмист 23796ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 22651ДрокияИндепендентеи
 Диспечерат 22205ДрокияИндепендентеи
 Ингинер сеф 23342ДрокияИндепендентеи
 Сеф 22557ДрокияИндепендентеи
"апеле молдовеи" асочиатиа интернатионала де продуктие репараре, експлоатареа ретелелор де иригатие а кончернулуи ор.Дрокия, 5201Контабил 28664ДрокияМирчеа чел батрин
 Директор 28665ДрокияМирчеа чел батрин
"арапу" и.п. статие де десервире ауто ор.Дрокия, 5202Сеф 23591ДрокияГика-вода
"ариадна" чентру матернал ал "артемида" ор.Дрокия, 5202Бинефичиарии 21033ДрокияАлександру чел бун
 Директор 20308ДрокияАлександру чел бун
"арт декор" ал "валиан ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 23854ДрокияИндепендентеи
"атк агротехкомерт" с.а. магазин агропиесе ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 22976ДрокияПриетениеи
"атик-мси" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 93347ДрокияТобулток николае
"ауто-презент" с.а. ор.Дрокия, 5202Директор 190ДрокияГуданов еугениу
   26768ДрокияГуданов еугениу
"аутомобилист" с.а. ор.Дрокия, 5201Сеф 28659ДрокияМирчеа чел батрин
"аутовоиаж" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 20222ДрокияИндустриала
"б.фортуна" и.и. с. кхетросу, 5213Сектиа комерт 93248КхетросуКхетросу /сатул/
"б.п.хасдеу" личеул ор.Дрокия, 5202Бироул де информатика 26141ДрокияИндепендентеи
 Директор 22203ДрокияИндепендентеи
"балкас-бт" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Тречереа 23150Дрокия27 аугуст
"банка де економии" б.к.а. агентиа .42 ор.Дрокия, 5202Сала де оператиуни 23683ДрокияИндепендентеи
"банка де економии" б.к.а. агентиа 15 ор.Дрокия, 5202Антикамера 22020Дрокия31 аугуст
 Каса валутара 23734Дрокия31 аугуст
 Контабил сеф 23257Дрокия31 аугуст
 Контабилитатеа 20314Дрокия31 аугуст
 Директор 23068Дрокия31 аугуст
 Директор аджункт 26139Дрокия31 аугуст
 Сала де оператиуни 25260Дрокия31 аугуст
   25528ДрокияИндустриала
"банка де економии" б.к.а. филиала 15 с. никорени, 5224  37951НикорениНикорени /сатул/
"банка де економии" б.к.а. филиала 15 с. софиа, 5235  40328СофиаСофиа /сатул/
"банка де економии" б.к.а. с.кхетросу, 5213  54244КхетросуКхетросу /сатул/
"банка де економии" б.к.а. с.пелиниа, 5629  58796ПелиниаПелиниа/сатул/
"банка де економии" б.к.а. с.тариград, 5233  71921ТариградТариград /сатул/
"банка де економии" б.к.а. с.згурита, 5234  44921ЗгуритаЗгурита /сатул/
"банка де економии" филиала 15 ор. Дрокия, 5202  20316ДрокияЧекал кузима
"банка де економии" филиала 15 ор.Дрокия с.сури, 5232Комун 93902СуриСури /сатул/
"банка де економии" с.а. филиала нр.5 Дрокия с.попести де сус, 5230Сала де оператиуни 79003Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"барончеанка" с.р.л. с.барончеа, 5212Пресединте 33223БарончеаБарончеа /сатул/
"бемол ретаил" с.р.л. ор. Дрокия, 5202 (пе трасеул Дрокия-кхетросу)Комун 20373КхетросуКхетросу /сатул/
"биконекс-груп" с.р.л. продусе алиментаре ор.Дрокия, 5202Сеф 27632ДрокияИндепендентеи
"блуиза" с.р.л. салон де фрумусете ор.Дрокия, 5202Комун 23490ДрокияИндепендентеи
"боианка норд" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.грибова, 5223Пресединте 32397ГрибоваГрибова /сатул/
"боми сервис" магазин алиментар с. миндик, 5126Комун, продусе алиментаре, материале де конструктии си де уз касник 75661МиндикМиндик /сатул/
"боми сервис" с.р.л. соф-54 с.сури, 5223Комун 93305СуриСури /сатул/
"боми-сервис" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Сеф 24575ДрокияГуданов еугениу
"боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Антикамера 26420ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 26226ДрокияГуданов еугениу
 Директор 20506ДрокияГуданов еугениу
 Редактиа 20101ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа де комерт 23101ДрокияГуданов еугениу
   23692ДрокияГуданов еугениу
"боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа де комерт 23692ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа де конструктие 20629ДрокияГуданов еугениу
"борис главан" с.а. с.тариград, 5233Агроном 71292ТариградТариград /сатул/
 Бригада .1 трактоаре 71231ТариградТариград /сатул/
 Бригада .2 трактоаре 71232ТариградТариград /сатул/
 Бригада .3 трактоаре 71234ТариградТариград /сатул/
 Контабил сеф 71298ТариградТариград /сатул/
 Диспечерат 71404ТариградТариград /сатул/
 Економист 71260ТариградТариград /сатул/
 Фатареа 71241ТариградТариград /сатул/
 Ферма 71467ТариградТариград /сатул/
 Гараж 71245ТариградТариград /сатул/
 Ингинер сеф 71293ТариградТариград /сатул/
 Пресединте 71230ТариградТариград /сатул/
 Сектиа де консерве 71443ТариградТариград /сатул/
 Синдикате 71296ТариградТариград /сатул/
 Статиа де алиментаре 71469ТариградТариград /сатул/
"бунеску лиудмила" и.и. ор. Дрокия, 5202Комун 23950Дрокия31 аугуст
"калеа ферата дин молдова"статиа Окница и.с. ор.Дрокия, 5202Каса 25050ДрокияГика-вода
 Де сервичиу 22832ДрокияГика-вода
 Сеф 22005ДрокияГика-вода
"картофлеанка" с.р.л. с.котова, 5214Лидерул 62232КотоваКотова /сатул/
"чентру де жуститие комунитаре" ал "институтул реформе пенале" ор. Дрокия, 5202Комун 20354Дрокия31 аугуст
"чентру медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.петрени, 5228Медик координатор 70444ПетрениПетрени /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие Дрокия" и.м.п.с. ор. Дрокия, 5202Антикамера 22788ДрокияГуданов еугениу
 Асистента супериоара 21899ДрокияГуданов еугениу
 Каса 23432ДрокияГуданов еугениу
 Контабил сеф 23837ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 22660ДрокияГуданов еугениу
 Директор (клаудиу мереута) 26808ДрокияГуданов еугениу
 Економист / контабил 20347ДрокияГуданов еугениу
 Фармачиа екстрабугетара 22275ДрокияГуданов еугениу
 Регистратура 20406ДрокияГуданов еугениу
   23031ДрокияГуданов еугениу
 Ресурсе умане 20126ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа информатика си статистика медикала (каб. 331) 20348ДрокияГуданов еугениу
 Сеф лаборатор 26806ДрокияГуданов еугениу
 Сеф сектиеи медичилор де фамилие (с.морков)/каб. 206 20371ДрокияГуданов еугениу
 Сеф сервичиулуи техник 27055ДрокияГуданов еугениу
 Спечиалист принчипал ин домениул информатизарии си технологиилор информатионале / факс 20211ДрокияГуданов еугениу
 Вичедиректор ин асистента мамеи си копилулуи 23043ДрокияГуданов еугениу
 Вичедиректор ин економие 23758ДрокияГуданов еугениу
 Вичедиректор медичина примара (л.скортеску ) 25993ДрокияГуданов еугениу
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.барончеа, 5212Медик коордонатор 93110БарончеаБарончеа /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.кхетросу, 5213  54948КхетросуКхетросу /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.котова, 5214  62235КотоваКотова /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.доминтени, 5228Асистента медикала 70241ДоминтениДоминтени /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.Дрокия, 5216Медик коордонатор 72272ДрокияДрокия /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.хаснасении мари, 5217  78392Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.мичиурин, 5221Асистента медикала 92434МичиуринМичиурин /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.окиул алб, 5225Медик коордонатор 75269Окиул албОкиул-алб /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.паланка, 5226Асистента медикала 73293ПаланкаПаланка /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.пелиниа, 5629Медик коордонатор 58246ПелиниаПелиниа/сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попести де сус, 5230  79022Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попестии де жос, 5231  79310Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.попестии нои, 5228Асистента медикала 70227Попестии ноиПопестии нои
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.салвирии нои, 5231  92816Салвирии ноиСалвирии нои/сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.сури, 5232Медик коордонатор 77481СуриСури /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.п.с. с.тариград, 5233  71252ТариградТариград /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.антонеука, 5211Асистента медикала 38643АнтонеукаАнтонеука /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.чеапаевка, 5231  36230ЧеапаевкаЧеапаевка/сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.финтинита, 5122Медик коордонатор 41316ФинтинитаФинтинита /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.грибова, 5223  32388ГрибоваГрибова /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.хаснасении нои, 5218  35224Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.иличиовка, 5231Асистента медикала 36305ИличиовкаИличиовка/сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.макареука, 5220  44962МакареукаМакареука /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.никорени, 5224Медик коордонатор 37209НикорениНикорени /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.первомаиск, 5227Асистента медикала 38650ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.салвирии веки, 5231  36253Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.софиа, 5235Медик коордонатор 30003СофиаСофиа /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.сурии нои, 5201Асистента медикала 42340Сурии ноиСурии нои /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" и.м.с.п. с.згурита, 5234Медик коордонатор 44203ЗгуритаЗгурита /сатул/
"чентрул медичилор де фамилие" с.моара де пиатра, 5222  92033Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
"кхетрокредит" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор сат. кхетросу, 5213Сеф 55540КхетросуКхетросу /сатул/
"чим десигн програм" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 21876Дрокия31 аугуст
"чимпиа окиулбиана" с.р.л. с.окиул алб, 5225Бригада де трактоаре 75224Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Контабил 75272Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Рпесединте 75243Окиул албОкиул-алб /сатул/
"кликк-ком" с.р.л. с.к. ор. Дрокия, 5202Комун (бироу 81) 20189ДрокияИндепендентеи
"климком-норд" с.к. с.р.л. ор. Дрокия, 5202Контабилитатеа (бироул 38) 20034Дрокия31 аугуст
"клубул консилиулуи еуропеи" чентрул де акчес ла информатие с.кхетросу, 5213Оператор 55476КхетросуКхетросу /сатул/
 Сеф 55164КхетросуКхетросу /сатул/
"колект капитал груп" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун (бироул 23) 20115Дрокия31 аугуст
"колоана -17" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабил 23009ДрокияФранко иван
 Сеф 23002ДрокияФранко иван
"колоана мобила меканизата - 28" с.а. ор.Дрокия, 5201Контабил 28050ДрокияБретела де чиркулатие
 Сеф 28133ДрокияБретела де чиркулатие
"колпродкооп" и.к. интреприндереа кооператиста де колектаре, продуктие си комерт "колпродкооп" а "молдкооп". ор.Дрокия, 5202Антикамера 24286ДрокияХотин
 Контабил сеф 23347ДрокияХотин
 Директор 23141ДрокияХотин
 Директор аджункт 23661ДрокияХотин
 Диспечерат 23297ДрокияХотин
"колпродкооп" и.к. магазин микст ор. Дрокия, 5201Комун 28372ДрокияВикториеи
"колпродкооп" и.и. (пиата) ор.Дрокия, 5201Администратиа 23332Дрокия27 аугуст
 Паза 23331Дрокия27 аугуст
"колпродкооп" и.п. (пиата) с.згурита, 5234Комун 44699ЗгуритаЗгурита /сатул/
"конеа" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 25969ДрокияМитрополит варлаам
"конфорт" ал "москалчиук валериу тимофеи" ор. Дрокия, 5202Комун 25617ДрокияИндепендентеи
"коолтап" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202Фармачеут 24259Дрокия31 аугуст
 Сеф 22631Дрокия31 аугуст
"коолтап" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202Сеф 22631Дрокия31 аугуст
"коолтап" с.р.л. фармачие с.грибова, 5223Фармачеут 32436ГрибоваГрибова /сатул/
"коолтап" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 25026Дрокия31 аугуст
"котагропром" с.р.л. сочиетатеа комерчиала с.котова, 5214Контабил 62231КотоваКотова /сатул/
 Сеф 62230КотоваКотова /сатул/
"котидианул суриан" организатие обстеаска с.сури, 5232Спечиалист 77997СуриСури /сатул/
"кроитору мариа" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 21280Дрокия31 аугуст
"кубвас-агро" с.р.л. господарие агрикола с. марамоновка, 5125Комун 92690МарамоновкаМарамоновка /сатул/
"дамакснел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  20055ДрокияИндепендентеи
"деалул окиулбеан" с.р.л. с.окиул алб, 5225Бригада де трактоаре 75292Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Контабилитатеа 75271Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Депозит 75265Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Моара 75205Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Пресединте 75273Окиул албОкиул-алб /сатул/
   75777Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Ускаториа 75775Окиул албОкиул-алб /сатул/
"дечелусии" организатие обстеска, 5629Комун 58008ПелиниаПелиниа/сатул/
"дина гедреутан" бироул нотариал ор.Дрокия, 5202Нотар 26566Дрокия31 аугуст
"дисетин-ком" с.р.л. с.кхетроку, 5213Контабилитатеа 54949КхетросуКхетросу /сатул/
 Депозит 54352КхетросуКхетросу /сатул/
 Директор 54230КхетросуКхетросу /сатул/
 Сала де информатика 54873КхетросуКхетросу /сатул/
 Секретар 54235КхетросуКхетросу /сатул/
"дро изотером" с.р.л. и.м. молдо-ромина. ор.Дрокия, 5201Секретар/факс 28661ДрокияМирчеа чел батрин
 Сеф 28161ДрокияМирчеа чел батрин
"дро-имобилекс" с.р.л. агентиа имобилиара ор. Дрокия, 5202Комун 24905Дрокия31 аугуст
"дроконстранс" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  25220ДрокияГика-вода
"дротерм" и.м. ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 26258ДрокияИндепендентеи
 Сеф 22305ДрокияИндепендентеи
"друмури" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 23381ДрокияИндепендентеи
 Директор 23151ДрокияИндепендентеи
"думбрава-норд" с.р.л. и.к.с.(депозит) ор.Дрокия, 5202Комун 20061ДрокияЛермонтов михаил
"думбрава-норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 20625ДрокияГуданов еугениу
"думитреанка-агро" с.р.л. с.хаснасании нои, 5218Бригада трактоаре 35298Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Казангерие 35255Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Контабилитатеа 35215Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Депозит 35282Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Пресединте 35230Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
"е.тимбалистру" и.и. база де метал ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 23885ДрокияПламадеала александру
"електросистем" с.а. ор. Дрокия, 5202Комун 21204ДрокияГика-вода
"елеватор келлеё гранс" с.а. с. финтинита, 5122Контабилитатеа 41566ФинтинитаФинтинита /сатул/
"еллада" [елада] ал и.и. "анатолие гафтон" ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 27007ДрокияИндепендентеи
"елтекс - груп" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 27836ДрокияЧетатеа сорочии
"ерзинкан" с.р.л. каса де скимб валутар ор.Дрокия, 5202Касиер 23044ДрокияГуданов еугениу
"фарм-виват" с.р.л. филиала с. марамоновка, 5125Комун 79212МарамоновкаМарамоновка /сатул/
"фарм-згурита" с.р.л. с.згурита, 5234Фармачеут 44250ЗгуритаЗгурита /сатул/
"фармачиа .98" с.р.л. с.пелиниа, 5629  58269ПелиниаПелиниа/сатул/
"фармачиа фамилиеи" и.м. с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 20009ДрокияИндепендентеи
"фармавет" с.а. фармачие ор.Дрокия, 5201Фармачеут 26621Дрокия27 аугуст
"фармина" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 20186Дрокия31 аугуст
"фебус-норд" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Дрокия, 5202  20147ДрокияГуданов еугениу
   20148ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 24766ДрокияГуданов еугениу
 Оператор 22132ДрокияГуданов еугениу
"федион-ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Директор/контабилитатеа 28690ДрокияБретела де чиркулатие
"феиа" ал "жосану лилиана" и.и. ор. Дрокия, 5202Комун 20074Дрокия31 аугуст
"ферменттутун" с.а. фабрика де тутун ор.Дрокия, 5202Антикамера 23785ДрокияИндустриала
 Казангерие 23541ДрокияИндустриала
 Контабил сеф 22008ДрокияИндустриала
 Контабилитатеа 26383ДрокияИндустриала
 Директор 23242ДрокияИндустриала
 Факс 26669ДрокияИндустриала
 Гараж 23364ДрокияИндустриала
 Журист 23756ДрокияИндустриала
 Синдикате 23778ДрокияИндустриала
"филград" сочиетатеа комерчиала с.р.л. (аутоваз) ор.Дрокия, 5201Местер 28081ДрокияБретела де чиркулатие
 Паза 28070ДрокияБретела де чиркулатие
"филипчиук едуард" и.и. ор. Дрокия, 5202Сеф 21299ДрокияГуданов еугениу
"финкомбанк" с.а. ор.Дрокия, 5202Каса валутара 26819ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 26811ДрокияИндепендентеи
 Директор 26812ДрокияИндепендентеи
 Факс 26816ДрокияИндепендентеи
 Персоана журидика 26816ДрокияИндепендентеи
 Сектиа кредите 26822ДрокияИндепендентеи
"финкомбанк" ор. Дрокия, 5202Каса де скимб валутар 21861Дрокия31 аугуст
 Паза 21863Дрокия31 аугуст
 Сала де оператиуни 21862Дрокия31 аугуст
"флоареа соарелуи" с.а. пунктул де скимб олоинита с.кхетросу, 5213Сеф 54299КхетросуКхетросу /сатул/
"флоареа соарелуи" с.а. с. хаснасении нои, 5218  93310Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
"Флорешть-газ" с.р.л. филиалеи ор.Дрокия а с.петрени, 5228Комун 70337ПетрениПетрени /сатул/
"Флорешть-газ" с.р.л. филиалеи ор.Дрокия ал с.пелиниа, 5629  59719ПелиниаПелиниа/сатул/
"Флорешть-газ" с.р.л. ор.Дрокия филиала с.тариград, 5233  71904ТариградТариград /сатул/
"Флорешть-газ" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Антикамера 20504ДрокияИндепендентеи
 Комун 20332ДрокияИндепендентеи
   21877ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 23359ДрокияИндепендентеи
   24569ДрокияИндепендентеи
 Де сервичиу 904ДрокияИндепендентеи
 Директор 20505ДрокияИндепендентеи
 Ингинер коордонатор 23856ДрокияИндепендентеи
 Маистру пентру евидента газулуи 26352ДрокияИндепендентеи
 Сервичиул де интервентие газе 23004ДрокияИндепендентеи
"фото експрес" и.и. ор. Дрокия, 5202Фотограф 26877ДрокияГуданов еугениу
"франзелнорд" с.р.л. брутарие ор.Дрокия, 5201Контабил сеф 28888ДрокияБретела де чиркулатие
 Експедитор 28887ДрокияБретела де чиркулатие
 Паза 28889ДрокияБретела де чиркулатие
"гара феровиара" и.с. с.софиа, 5235Каса 30333СофиаСофиа /сатул/
"гариле си статииле ауто" и.с. ор.Дрокия (аутогара), 5202Каса / информатиа 22131ДрокияГуданов еугениу
"гевион" с.р.л. статиа де оксиген ор.Дрокия,5202Сеф 27300ДрокияЕтернитате
"глиа Дрокияна" публичитатеа периодика ор.Дрокия, 5202Бироул де информатика 23809ДрокияИниндепендентеи
"глиа Дрокияна" публичитатеа периодика ор.Дрокия, 5202Бироул де информатика 23809ДрокияИндепендентеи
 Редактор сеф 22909ДрокияИндепендентеи
"глиа суренилор" с.р.л. с.сури, 5232Каса 77240СуриСури /сатул/
 Контабилитатеа 77235СуриСури /сатул/
 Пресединте 77230СуриСури /сатул/
"гонтеа александру" и.и. моара с.финтинита, 5122Сеф 41500ФинтинитаФинтинита /сатул/
"граве карат" с.а. агентие де асигурари ор. Дрокия, 5202Комун (бироу 9) 20146ДрокияИндепендентеи
"граве карат" с.а. ор Дрокия, 5202Комун 20401Дрокия31 аугуст
"грибова-агро" кооператива агрикола с.грибова, 5223Сеф 32235ГрибоваГрибова /сатул/
"грилдосагро" с.р.л. с. миндик, 5126  75800МиндикМиндик /сатул/
"хануко" с.р.л. абатор ор.Дрокия, 5201Абаторул 70261ПетрениПетрени /сатул/
"хиперион" и.и. с.кхетросу, 5213Сеф 55179КхетросуКхетросу /сатул/
"хиперион" и.и. с.сури, 5232  77919СуриСури /сатул/
"холда аргинтие" с.а. ор.Дрокия, 5202Бироул де информатика 21038ДрокияПриетениеи
 Контабил сеф 23617ДрокияПриетениеи
 Контабилитатеа 23792ДрокияПриетениеи
 Директор аджункт 24304ДрокияПриетениеи
 Директор генерал 22709ДрокияПриетениеи
 Ингинер сеф 24364ДрокияПриетениеи
 Лаборатор 23171ДрокияПриетениеи
 Пост де контрол 23290ДрокияПриетениеи
"имоинвест" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 20106Дрокия31 аугуст
"инкомлак" с.а. продусе лактате ор.Дрокия (лапте), 5201Бироул комерчиал 28525ДрокияДоина
 Контабил сеф 28507ДрокияДоина
 Депозит 28147ДрокияДоина
 Сектие де материе прима 28516ДрокияДоина
 Сеф 28514ДрокияДоина
"инкомлак" с.а. продусе лактате с.пелиниа (лапте), 5629Комун 50076ПелиниаПелиниа/сатул/
"интехагро" инспекторат де стат ор.Дрокия, 5202Сеф 22765ДрокияПриетениеи
"интермаг - ексим" с.р.л. ор.Дрокия, 5201  28652ДрокияМирчеа чел батрин
"ион фоалеа" и.и. ор.Дрокия, 5201  28480ДрокияМирчеа чел батрин
"ион фортуна" и.и. база де алиментаре ор.Дрокия, 5202  22794ДрокияЛермонтов михаил
"ион вангели" бироул индивидуал де авокати ор. Дрокия, 5202Комун 26502Дрокия31 аугуст
"иулен сервиче" с.р.л. статиа де десервире техника ор.Дрокия, 5202Директор 26790ДрокияГуданов еугениу
 Спечиалисти 28132ДрокияГуданов еугениу
"иуслав - норд" ал "варзар веачеслав д." и.и. ор. Дрокия, 5202Комун 20111Дрокия31 аугуст
"журист-протект" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Журист (постован игор) 23238Дрокия31 аугуст
"келлё граинс ексим" и.м. ор.Дрокия, 5202Сеф 20568ДрокияПриетениеи
"лео" интреприндере индивидуала ор. Дрокия, 5202  25482ДрокияИндепендентеи
"лилалконстр" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 26757Дрокия31 аугуст
"лотериа молдовеи" с.а. и. м. ор. Дрокия, 5202  20131Дрокия31 аугуст
"лотос" ал "валута генадиу алексеи" патента ор.Дрокия, 5202Сеф 25207ДрокияИндустриала
"ловиант" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  26712ДрокияИндустриала
"лучеафар" с.р.л. фабрика де пасари ор.Дрокия, 5201Контабил сеф 23933ДрокияБретела де чиркулатие
 Оператории 23308ДрокияБретела де чиркулатие
 Паза 23503ДрокияБретела де чиркулатие
 Сеф 22334ДрокияБретела де чиркулатие
"лукоил - молдова" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Антикамера 20597ДрокияМитрополит варлаам
 Контабилитатеа 20644ДрокияМитрополит варлаам
 Директор 20588ДрокияМитрополит варлаам
 Хамали 24570ДрокияМитрополит варлаам
 Ингинер сеф 23452ДрокияМитрополит варлаам
 Оператори 22360ДрокияМитрополит варлаам
   23706ДрокияМитрополит варлаам
   24578ДрокияМитрополит варлаам
"м.еминеску" личеул ор.Дрокия, 5202Директор 22957ДрокияИндепендентеи
 Сала де информатика 26125ДрокияИндепендентеи
"магистрала" а.о. ор.Дрокия, 5202Сеф 22063ДрокияКонструкторилор
"магроселест" с.р.л. с.никорени, 5224Паза 37702НикорениНикорени /сатул/
 Пресединте 37703НикорениНикорени /сатул/
"магтос" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Контабилитатеа 28784Дрокия27 аугуст
 Факс 22938Дрокия27 аугуст
"марку думитру михаил" патента де итрепинзатор, с.Дрокия, 5216Комун 72126ДрокияДрокия /сатул/
"мариа мазур" бироул нотариал ор.Дрокия, 5202Нотар 23974ДрокияЧекал кузима
"мазур еудокиа" патента ор.Дрокия, 5201Комун 28489Дрокия27 аугуст
"медведева тамара кирил" патента ор.Дрокия, 5201Сектиа комерт 28871Дрокия27 аугуст
"мет са продусе импекс" с.р.л., 5202Сеф / контабилитатеа 26660ДрокияСтефан чел маре
"мгм" с.р.л. фирма де продуктие си комерт ор. Дрокия, 5202Комун 20021ДрокияГуданов еугениу
"микхаилидес тобакко молдова" с.а. ор.Дрокия, 5202Сеф 26747ДрокияИндустриала
"милдред" с.р.л. каса де скимб валутар ор.Дрокия, 5201Касиер 26328Дрокия27 аугуст
"молдасиг" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 20646ДрокияИндепендентеи
"молдчелл схоп" ал "прокопии ткачи" и.и., 5202Сеф 21281Дрокия31 аугуст
"молдчелл" "вамим-тел"" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Оператор 26505ДрокияИндепендентеи
"молделектрика" филиала рети норд-вест ор.Дрокия, 5202Комун 21016ДрокияГика-вода
"молдинтергаз" с.р.л. статиа де алиментаре ор.Дрокия, 5202Оператор 27824ДрокияГуданов еугениу
"молдова-агроиндбанк" с.а. ор.Дрокия, 5202Бироул де калкул 23133ДрокияМитрополит варлаам
 Каса 20611ДрокияМитрополит варлаам
   20612ДрокияМитрополит варлаам
   26810ДрокияМитрополит варлаам
 Контабил 26845ДрокияМитрополит варлаам
 Контабил сеф 22356ДрокияМитрополит варлаам
 Директор 20500ДрокияМитрополит варлаам
   20502ДрокияМитрополит варлаам
   22590ДрокияМитрополит варлаам
 Директор аджункт 22333ДрокияМитрополит варлаам
 Економист супериор 22465ДрокияМитрополит варлаам
 Факс 22407ДрокияМитрополит варлаам
 Паза 22533ДрокияМитрополит варлаам
 Пост терминал 23116ДрокияМитрополит варлаам
 Сектиа де кредите 22690ДрокияМитрополит варлаам
 Сектиа де депунери 20219ДрокияМитрополит варлаам
"молдоватрансгаз" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Антикамера 20244ДрокияКутие постала
 Контабил-сеф 24406ДрокияКутие постала
 Директор 20201ДрокияКутие постала
 Директор аджункт 20203ДрокияКутие постала
 Диспечерат 20225ДрокияКутие постала
 Сектиа де апровизионаре 25776ДрокияКутие постала
"молдоватрансгаз" с.р.л. с. софиа, 5201Статиа де дистрибуире 30484СофиаСофиа /сатул/
"молдоватрансгаз" с.р.л. с.сури, 5232  77954ДрокияКутие постала
"мор трас гол" с.р.л. с. кхетросу, 5213Сеф 55047КхетросуКхетросу /сатул/
"мор трас гол" с.р.л. с. кхетросу, 5213Сеф 55047КхетросуКхетросу /сатул/
"москалу еугениа" патента де интрепринзатор ор. Дрокия, 5202  20665Дрокия31 аугуст
"мовилеста" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 20030Дрокия31 аугуст
   20040Дрокия31 аугуст
"н.тирновски" и.и. кабинет стоматологик ор.Дрокия, 5202Медик стоматолог 26697ДрокияИндепендентеи
"намс-н.а" с.р.л. база де карбуни ор.Дрокия, 5201Контабилитатеа 28672ДрокияМирчеа чел батрин
"намс-н.а." с.р.л. база де карбуни с.пелиниа, 5629Сеф 58006ПелиниаПелиниа/сатул/
"некулче мариа тимофеи" патент ор.Дрокия, 5202Комун 27249Дрокия31 аугуст
"неурон" салон де калкулатоаре ор. Дрокия, 5202  25646ДрокияИндепендентеи
"неват антонеука" с.р.л. с.антонеука, 5211Бригада де трактоаре 38236АнтонеукаАнтонеука /сатул/
"никсил-тв" с.р.л. телевизиунеа прин каблу с.никорени, 5224Комун 37129НикорениНикорени /сатул/
"норд" агентие екологика де стат ор. Дрокия, 5202Сеф 22743ДрокияИндепендентеи
"норд" бироул вамал ор.Дрокия, 5202  22032ДрокияМитрополит варлаам
"норд" статиа зонала асистента медикала де ургента с.пелиниа, 5629Кхемареа ургента а амбулантеи 58903ПелиниаПелиниа/сатул/
"норд" статиа зонала асистента медикала ургента ор.Дрокия, 5202  903ДрокияГуданов еугениу
   22292ДрокияГуданов еугениу
"норд-мобила" с.а. фабрика де мобила ор.Дрокия, 5202Антикамера 22162Дрокия31 аугуст
 Бироул де команда 23478Дрокия31 аугуст
 Контабил сеф 22563Дрокия31 аугуст
 Контабилитатеа 22271Дрокия31 аугуст
   23000Дрокия31 аугуст
 Депозит 22263Дрокия31 аугуст
 Директор комерчиал 22286Дрокия31 аугуст
 Директор финанчиар 23498Дрокия31 аугуст
 Директор генерал 23948Дрокия31 аугуст
 Магазин де мобила 22530Дрокия31 аугуст
 Пунктул де контрол 22852Дрокия31 аугуст
 Сектиа де апровизионаре 22338Дрокия31 аугуст
 Сектиа маркетинг 22066Дрокия31 аугуст
"носимир" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Економистул 22609ДрокияИндепендентеи
 Паза 23091ДрокияИндепендентеи
"носталгие" ал "герман н." и.и. сауна ор.Дрокия, 5202Сеф 20276ДрокияАсаки георге
"о.петров" и.и. ор.Дрокия, 5201  26342Дрокия27 аугуст
"октав норд" с.р.л. брутарие ор.Дрокия, 5201  28611ДрокияДоина
"окулистул" с.р.л. оптика ор.Дрокия, 5202Окулист 23130ДрокияИндепендентеи
"оризонт- птн." с.р.л. типографиа ор.Дрокия, 5202Сеф 26490Дрокия31 аугуст
"ормакс" асочиатиа културала де тинерет ор.Дрокия, 5202  26516ДрокияИндепендентеи
"пачиоли" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 23079ДрокияЛермонтов михаил
 Сеф 23181ДрокияЛермонтов михаил
"парадис" ал "вивалнатан" и.и. ор.Дрокия, 5202Комун 25596ДрокияГуданов еугениу
"павчерком" с.р.л. с.котова, 5214  62150КотоваКотова /сатул/
"павел палии" и.и. ор.Дрокия, 5202  21289ДрокияПламадеала александру
"печеро" с.а. ор.Дрокия, 5202Сеф 24147ДрокияГика-вода
"пеко-79" статиа де алиментаре ку петрол а и.к.с. "петром-молдова" с.а. сат. кхетросу, 5213Комун / паралел 55047КхетросуКхетросу /сатул/
"пелениа" асочиатиа де економии си импрумут сат. пелениа, 5629Комун 59420ПелиниаПелиниа/сатул/
"петреанка-агро" с.р.л. с.петрени, 5228Бригада де трактоаре 70546ПетрениПетрени /сатул/
 Контабил сеф 70535ПетрениПетрени /сатул/
 Контабилитатеа 70262ПетрениПетрени /сатул/
 Депозит 70265ПетрениПетрени /сатул/
 Директор 70330ПетрениПетрени /сатул/
 Фатареа 70264ПетрениПетрени /сатул/
 Гараж 70253ПетрениПетрени /сатул/
 Ингинер сеф 70536ПетрениПетрени /сатул/
"петру виноага" и.и. ор.Дрокия, 5201Директор 28386Дрокия27 аугуст
"пинтеа игор николае" патента де итрепринзатор ор.Дрокия, 5202Сеф 25959Дрокия31 аугуст
"пирвенкол" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Контабил 22400ДрокияГуданов еугениу
 Директор 25757ДрокияГуданов еугениу
"планта-вин" с.р.л. с.згурита, 5234Контабилитатеа 44217ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Пунктул де контрол 44369ЗгуритаЗгурита /сатул/
"плантаж-агро" с.р.л. с.попести де жос, 5229Сеф 79664Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"полефебус-груп" с.р.л. фармачие ор.Дрокия, 5202Офичиу 25576ДрокияГуданов еугениу
"попестеанка" с.р.л. с.попестии де сус, 5230Контабилитатеа 79230Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"поста молдовеи" и.и. филиала с.сури, 5232Сеф 77233СуриСури /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала 1 ор.Дрокия, 5201  28086Дрокия27 аугуст
"поста молдовеи" и.с. филиала 2 ор.Дрокия, 5202Антикамера 22270Дрокия31 аугуст
 Каса 23574Дрокия31 аугуст
 Контабил сеф 23677Дрокия31 аугуст
 Контролори 24170Дрокия31 аугуст
 Директор 22357Дрокия31 аугуст
 Економист 23450Дрокия31 аугуст
 Факс 22632Дрокия31 аугуст
 Инструктор абонареа 23585Дрокия31 аугуст
 Сектиа контрол 23494Дрокия31 аугуст
 Сектиа де асигураре 23606Дрокия31 аугуст
 Сектиа де оператиуни 22580Дрокия31 аугуст
 Сеф експлоатаре 22253Дрокия31 аугуст
 Сортареа 26147Дрокия31 аугуст
"поста молдовеи" и.с. филиала с.антонеука, 5211Сеф 38533АнтонеукаАнтонеука /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.барончеа, 5212  33233БарончеаБарончеа /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.кхетросу, 5213  54233КхетросуКхетросу /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.котова, 5214  62233КотоваКотова /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.доминтени, 5215  70233ДоминтениДоминтени /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.Дрокия, 5216  72233ДрокияДрокия /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.финтинита, 5122  41233ФинтинитаФинтинита /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.грибова, 5223  32233ГрибоваГрибова /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.хаснасении мари, 5217  78233Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.хаснасении нои, 5218  35233Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.лазо, 5219  43233ЛазоЛазо /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.макареука, 5220  44378МакареукаМакареука /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.мичиурин, 5221  39233МичиуринМичиурин /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.моара де пиатра, 5222  31233Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.никорени, 5224  37233НикорениНикорени /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.окиул алб, 5225  75233Окиул албОкиул-алб /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.паланка, 5226  73233ПаланкаПаланка /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.пелиниа, 5629  58233ПелиниаПелиниа/сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.первомаиск, 5227  38233ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.петрени, 5228  70333ПетрениПетрени /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.попестии де жос, 5229  79390Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.попестии де сус, 5230  79233Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.салвирии веки, 5231  36233Салвирии векиСасалвирии веки /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.салвирии веки, 5231Сеф 36233Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.софиа, 5235  30233СофиаСофиа /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.тариград, 5233  71233ТариградТариград /сатул/
"поста молдовеи" и.с. филиала с.згурита, 5234  44233ЗгуритаЗгурита /сатул/
"прим енерго" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  20078ДрокияГика-вода
"примлукс-ауто" с.р.л. с.к. ор. Дрокия, 5202Комун 20008Дрокия31 аугуст
"про лаксе" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 26263Дрокия31 аугуст
"про лунгуа нова" с.к. с.р.л. ор. Дрокия, 5202Инструктор 20331ДрокияЧекал кузима
"про нои" с.р.л. сочиетате де дистрибутие а картии ор.Дрокия, 5102Комун 23553ДрокияИндепендентеи
"прокопеанка" с.р.л. с.доминтени, 5215Бригада де трактоаре 70567ДоминтениДоминтени /сатул/
 Контабил сеф 70552ДоминтениДоминтени /сатул/
 Паза 70401ДоминтениДоминтени /сатул/
"прод-комбифураже" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабил 24588ДрокияКонструкторилор
 Диспечерат 22046ДрокияКонструкторилор
"прокси-сервиче" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Де сервичиу 26170ДрокияЧекал кузима
"qбе асито" с.а. компаниа интернатионала де асигураре, 5202Контабилитатеа / де сервичиу 23886ДрокияИндепендентеи
 Сеф 22077ДрокияИндепендентеи
"радиокомуникатии" и.с. ор.Дрокия, 5202Де сервичиу 22700ДрокияГуданов еугениу
"ред-норд" с.а. с.пелиниа, 5629  58245ПелиниаПелиниа/сатул/
"ред-норд-вест" с.а. ор.Дрокия с.згурита, 5234Диспечерат 44214ЗгуритаЗгурита /сатул/
"ред-норд-вест" с.а."унион феноса" ор. Дрокия, 5202Директор (гуту а.) 22549ДрокияИндустриала
 Диспечерат 22477ДрокияИндустриала
 Игинер сеф 21022ДрокияИндустриала
 Оператор 22070ДрокияИндустриала
 Програмист 26374ДрокияИндустриала
 Сала де информатика 21020ДрокияИндустриала
"регистру" и.с. чентру ресурселор информатионале де стат (сектиа де пасапоарте) ор.Дрокия, 5202Каса (такса пентру пасапоарте) 27692ДрокияЧекал кузима
 Инспектори 26197ДрокияЧекал кузима
 Сеф 22279ДрокияЧекал кузима
 Сеф аджункт 20233ДрокияЧекал кузима
"ревенант" с.р.л. интернет клуб ор.Дрокия, 5202Оператори 26606ДрокияИндепендентеи
 Сеф 26605ДрокияИндепендентеи
"романита" градинита сат. поестии де сус, 5230Комун 79726Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
"ромина импекс" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  24487ДрокияИндепендентеи
"ромстал траде" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  20312ДрокияИндепендентеи
   20313ДрокияИндепендентеи
"ромстал траде" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Репрезентантул техник 23499ДрокияИндепендентеи
"рубин-94" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 23980ДрокияЕтернитате
"русу трофим" и.и. кабинет стоматологик ор.Дрокия, 5202Регистратура 22848ДрокияЧекал кузима
"сателром-тв"с.р.л. с.к. телевизиунеа прин етер ор.Дрокия, 5202Комун 20333ДрокияГуданов еугениу
 Студиоул 23704ДрокияГуданов еугениу
"семинте-норд" с.а. ор.Дрокия, 5202Антикамера 24244ДрокияГика-вода
 Контабил сеф 24249ДрокияГика-вода
 Директор 24237ДрокияГика-вода
 Меканик 24278ДрокияГика-вода
 Паза 24258ДрокияГика-вода
 Сеф де лаборатор 24257ДрокияГика-вода
 Ускаторие 24658ДрокияГика-вода
 Вичедиректор 22456ДрокияГика-вода
"сергио &амп; ж.к.м." с.р.л. с.грибова, 5223Комун 92091ГрибоваГрибова /сатул/
"серпроконст - ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 25932Дрокия31 аугуст
"севченко денис" и.и. ор. Дрокия, 5202Комун 20424ДрокияГуданов еугениу
"сфинтул георге" фратиа ортодокса ор.Дрокия, 5202Преот 20600ДрокияАлександру чел бун
"силвиа" и.и. асигураре ауто ор.Дрокия, 5202Сеф 25774ДрокияМитрополит варлаам
"сине &амп; ко" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 20139ДрокияИндепендентеи
 Сеф 25539ДрокияИндепендентеи
"сочиетатеа инвализилор" с.а. с.кхетросу, 5213Пресединте 55592КхетросуКхетросу /сатул/
"содромер" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 27187ДрокияЧекал кузима
"сомар-тв" с.к. с.р.л. телевизиунеа прин каблу ор.Дрокия, 5202  24267ДрокияИндепендентеи
"Сорокатии олег" и.и. ор.Дрокия, 5202  21825Дрокия31 аугуст
"сорвадком" с.р.л. ор. Дрокия, 5201Комун 28868ДрокияБретела де чиркулатие
"сперанта ин зиуа де мине" сатул очиул алб, 5217  93350Окиул албОкиул-алб /сатул/
"спиталул Дрокия" и.м.с.п. ор.Дрокия, 5202Антикамера 22448ДрокияГуданов еугениу
 Кабинет фтизиопнеумологик 23761ДрокияГуданов еугениу
 Казангерие 23255ДрокияГуданов еугениу
 Контабил сеф 22643ДрокияГуданов еугениу
 Директор (т.кожокари) 24499ДрокияГуданов еугениу
 Електрокардиограма 24978ДрокияГуданов еугениу
 Фармачиа спиталулуи 22733ДрокияГуданов еугениу
 Инфектионист 20027ДрокияГуданов еугениу
 Матернитатеа 23250ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа кирургие 22932ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа де трансфузие 22593ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа гинекологие 23463ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа интернаре 22764ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа интернаре копии 24490ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа педиатрие 22249ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа ресурсе умане / контабилитатеа 23985ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа терапие / сектиа неурологие 22984ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа терапие интенсива си реанимаре 24998ДрокияГуданов еугениу
 Сеф сектие консултативе 22734ДрокияГуданов еугениу
 Вичедиректор медикал 23343ДрокияГуданов еугениу
 Вичедиректор пе економие 22145ДрокияГуданов еугениу
"спиталул раионал" ор.Дрокия, 5201Сектиа де боли контагиоасе 28077ДрокияДоина
"станро" личеул-гимназиу приват ор.Дрокия, 5202Директор 23827ДрокияГригореску николае
"стефан чел маре" личеул ор.Дрокия, 5202Бироул де информатика 20574ДрокияАлександру чел бун
 Директор 26183ДрокияАлександру чел бун
"стефан григорас си к" и.и. ор. Дрокия, 5202Сеф 23279ДрокияМитрополит варлаам
"стил модерн" ал "мелинчиук ангела" и.и. ор.Дрокия, 5202Комун 26719ДрокияИндепендентеи
"судзуккер-молдова" с.а. фабрика де захар, 5202Агроном супериор 28008Дрокия27 аугуст
 Агроном зонал 28033Дрокия27 аугуст
 Антикамера 28010Дрокия27 аугуст
   28613Дрокия27 аугуст
 Аутопарк 28016Дрокия27 аугуст
 Каса спечиалистилор 28631Дрокия27 аугуст
 Чентрала 28031Дрокия27 аугуст
 Комун 28017Дрокия27 аугуст
 Контабилитатеа 28006Дрокия27 аугуст
 Департамент винзари 28071Дрокия27 аугуст
 Департаментул чентрал техника технологие си продучере 28024Дрокия27 аугуст
"судзуккер-молдова" с.а. фабрика де захар, 5202Департаментул чентрал техника технологие си продучере 28024Дрокия27 аугуст
 Депозит 28011Дрокия27 аугуст
 Директор 28002Дрокия27 аугуст
 Факс 28020Дрокия27 аугуст
 Пресединте косилиулуи 28039Дрокия27 аугуст
 Пункт де контрол нр.1 28028Дрокия27 аугуст
 Пунктул де дистрибутие а газулуи 28026Дрокия27 аугуст
 Пунктул де трактоаре 28037Дрокия27 аугуст
 Пунктул медикал 28107Дрокия27 аугуст
 Скут де администраре 28012Дрокия27 аугуст
 Секретар традукатор 28025Дрокия27 аугуст
 Сектиа "контроллинг" 28019Дрокия27 аугуст
 Сектиа апровизионаре 28009Дрокия27 аугуст
   28040Дрокия27 аугуст
 Сектиа комерт си маркетинг 28005Дрокия27 аугуст
 Сектиа де прелукрареа дателор електрониче 29026Дрокия27 аугуст
 Сектиа електрика 28018Дрокия27 аугуст
 Сектиа журидика 28013Дрокия27 аугуст
 Сектиа материе прима 28001Дрокия27 аугуст
   28027Дрокия27 аугуст
   28029Дрокия27 аугуст
 Сектиа меканизата сеф 28007Дрокия27 аугуст
 Сектиа метрологие 28032Дрокия27 аугуст
 Сектиа прегатирии лукрарилор 28015Дрокия27 аугуст
 Сектиа ресурсе умане 28030Дрокия27 аугуст
 Сектиа саларизаре сеф 28004Дрокия27 аугуст
 Сектиа секуритате 28034Дрокия27 аугуст
 Сектиа техника си технологие 28036Дрокия27 аугуст
 Сектиа термоелектриче 28023Дрокия27 аугуст
 Сеф 28003Дрокия27 аугуст
 Сеф аджункт сектиа финанте 28022Дрокия27 аугуст
 Сеф де сервичиу 28035Дрокия27 аугуст
 Сеф сектиа журидика 28038Дрокия27 аугуст
 Сеф сектиеи ресурсе умане 28698Дрокия27 аугуст
 Технолог супериор 28014Дрокия27 аугуст
"св - медклиник" с.р.л. с.к. ор.Дрокия, 5202Спечиалист 26193ДрокияИндепендентеи
"тарод-ком" с.к. с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 26683Дрокия31 аугуст
"техагродас" с.р.л. с.Дрокия, 5216Контабилитатеа 72801ДрокияДрокия /сатул/
"телеатник вера василе" патента де интрепринзатор ор. Дрокия, 5202Сеф 20699Дрокия31 аугуст
"телиус-к.к.к." с.р.л. (теллус) ор.Дрокия , 5202Комун 26262Дрокия31 аугуст
"тигинеану думитру" и.и. кабинет стоматологик ор. Дрокия, 5202Медик стоматолог 20144ДрокияЧекал кузима
"туркану сергиу" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 28890ДрокияГуданов еугениу
"улиничи сергиу" и.и. ор.Дрокия,5201Директор 29032Дрокия27 аугуст
"уните" с.а. молдтелеком ор.Дрокия, 5202Консултант 24878Дрокия31 аугуст
"в.боиарнитки" личеул ор.Дрокия, 5202Класеле примаре 23433Дрокия31 аугуст
 Директор 22470Дрокия31 аугуст
 Сала де информатика 26672Дрокия31 аугуст
"в.котофана" личеул с.кхетросу, 5213Директор 54288КхетросуКхетросу /сатул/
 Сала де информатика 54899КхетросуКхетросу /сатул/
"в.г.годорогеа" и.и. кабинет стоматологик ор.Дрокия, 5202Комун 25240Дрокия31 аугуст
"вадесконст" с.к. с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 25745ДрокияГика-вода
"валеа софиеи" с.р.л. с.софиа, 5235Контабил сеф 30503СофиаСофиа /сатул/
 Контабилитатеа 30108СофиаСофиа /сатул/
 Депозит 30464СофиаСофиа /сатул/
 Депозит де череале 30246СофиаСофиа /сатул/
 Економист 30999СофиаСофиа /сатул/
 Ферма 30493СофиаСофиа /сатул/
 Пресединте 30230СофиаСофиа /сатул/
 Ускаториа 30601СофиаСофиа /сатул/
"валериу морару" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 22444ДрокияМатеевичи алексеи
"вамим-тел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  20011ДрокияМитрополит варлаам
"вехикул" с.а. ор.Дрокия, 5202Антикамера 23530ДрокияГуданов еугениу
 Контабил сеф 22567ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 22396ДрокияГуданов еугениу
 Директор 22134ДрокияГуданов еугениу
 Диспечерат 22558ДрокияГуданов еугениу
 Паза 22659ДрокияГуданов еугениу
"ветсервис" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 24437ДрокияСтругурилор
 Сеф 22739ДрокияСтругурилор
   24438ДрокияСтругурилор
"виарк-агро" с.р.л. с.петрени, 5228Комун 70888ПетрениПетрени /сатул/
 Сеф 70534ПетрениПетрени /сатул/
"викториабанк" б.к. репрезентанта ор.Дрокия, 5202Директор 26755ДрокияГуданов еугениу
 Сала де оператиуни / факс 23759ДрокияГуданов еугениу
"вигат-агро-плус" кооператива де продуктие с.мичиурин, 5221Контабилитатеа 39284МичиуринМичиурин /сатул/
"винаторилор си пескарилор" с.а. ор.Дрокия, 5202Пресединте 23066ДрокияГуданов еугениу
"виваком" ал "фортуна виталие леонтие" патента салон де калкулатоаре ор.Дрокия, 5202Директор 92627Дрокия31 аугуст
"вивалнатан" с.р.л. с.к. ор. Дрокия, 5202Комун 25596ДрокияГуданов еугениу
"згура-агри" с.р.л. фпк с.згурита, 5234Директор 44230ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Сектиа де чинтар 44909ЗгуритаЗгурита /сатул/
Агентиа пентру окупареа фортеи де мунка а раионулуи Дрокия ор.Дрокия, 5202Комун 25653ДрокияИндепендентеи
 Директор 21827ДрокияИндепендентеи
 Инспектор 22782ДрокияИндепендентеи
 Сектиа информатика 21012ДрокияИндепендентеи
Алианта франчеза дин молдова ор.Дрокия, 5202Директор 26632ДрокияИндепендентеи
Асочиаита де економии си импрумут а четатенилор "дин котова" с.котова, 5214Контабилитатеа 62767КотоваКотова /сатул/
Асочиатиа контабилилор си аудиторилор професионисти ор.Дрокия, 5202Сеф 20581ДрокияИндепендентеи
Асочиатиа де економие си импрумут а четатенилор дин с. миндик, 5126  75815МиндикМиндик /сатул/
Асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.хаснасении мари, 5217Контабилитатеа 78444Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
Асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.окиул алб, 5225Сеф 75287Окиул албОкиул-алб /сатул/
Асочиатиа обстеаска "иленута" с.котова, 5214Комун 62831КотоваКотова /сатул/
Асочиатиа обстеаска де сустинере а детинаторилор де патенте ор.Дрокия, 5202Сеф 21228ДрокияПламадеала александру
Асочиатиа обстеаска руса ор.Дрокия, 5202  26635ДрокияИндепендентеи
Асочиатие де економии си импрумут а четатенилор с.Дрокия, 5216  72940ДрокияДрокия /сатул/
Асочиатие де економии си импрумут а четатенилор с.попестии де жос, 5229  79294Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
Асочиатие де економии си импрумут а четатенилор с.софиа, 5235Каса 40019СофиаСофиа /сатул/
Аутопаркареа. униунеа асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202Комун 24586ДрокияХотин
 Депозит 26153ДрокияХотин
Азил пентру батрини, с. грибова, 5223Комун 32231ГрибоваГрибова /сатул/
Б.к. "банка сочиала" с.а. филиала "Дрокия", 5202Контабил сеф 20523ДрокияИниндепендентеи
Б.к. "банка сочиала" с.а. филиала "Дрокия", 5202Контабил сеф 20523ДрокияИндепендентеи
 Директор 20521ДрокияИндепендентеи
   20522ДрокияИндепендентеи
 Персонал де десервире 24666ДрокияИндепендентеи
 Сектиа кредите 25133ДрокияИндепендентеи
 Сектиа евидиента си оператиуни 26369ДрокияИндепендентеи
 Сектиа меканизаре си аутоматизаре а евидиентеи 24651ДрокияИндепендентеи
 Сектиа оператиуни де каса 24855ДрокияИндепендентеи
Б.к. "банка сочиала" с.а., репрезентанта 54, 5202Каса / каса де скимб валутар (ксв) / трансферури рапиде 20652Дрокия31 аугуст
Б.к. "банка сочиала" с.а., репрезентанта 70, 5202  21884Дрокия31 аугуст
Б.к."енергбанк" с.а. ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 27876Дрокия31 аугуст
 Директор 27875Дрокия31 аугуст
 Сала де оператиуни 20695Дрокия31 аугуст
Б.к."молдиндконбанк" с.а. дин ор.Дрокия, 5202Каса де скимб валутара/ксв 21814Дрокия31 аугуст
 Контабилитатеа/сектиа кредите 21813Дрокия31 аугуст
 Директор 21812Дрокия31 аугуст
Банка де економии с.а. филиала нр. 15 с. миндик, 5126Оператор 95215МиндикМиндик /сатул/
База .2 "лучибер-ком" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 20269ДрокияИндустриала
 Паза 25944ДрокияИндустриала
База алиментара "чиботарика галина" и.и. ор.Дрокия, 5202Комун 25668ДрокияЧекал кузима
 Сеф 23605ДрокияЧекал кузима
База де комерт алиментара "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 22379ДрокияГуданов еугениу
Библиотека чентрала а сектиеи де култура ор.Дрокия, 5202Библиотекара 20258Дрокия31 аугуст
Библиотека пентру копии а сектиеи де култура ор.Дрокия, 5202Сеф 23144ДрокияМитрополит варлаам
Библиотека примариеи с.окиул алб, 5225Сала де информатика 75691Окиул албОкиул-алб /сатул/
Библиотека раионала а сектиеи де култура а консилиулуи раионал ор.Дрокия, 5202Сеф 23537Дрокия31 аугуст
Бироул асочиат де авокати ор.Дрокия, 5202Комун 22999Дрокия31 аугуст
Бироул де проиектаре проспектулуи си сервичии ор.Дрокия, 5202Архитектор 22473ДрокияИндепендентеи
Бироул нотариал де стат ор.Дрокия, 5202Нотар 20277ДрокияМитрополит варлаам
Бисерика "сфинтул апостол си сфинтул архидиакон" с.окиул алб, 5225Преот 75822Окиул албОкиул-алб /сатул/
Бисерика "сфинтул николае" фратиа ортодокса ор.Дрокия, 5202  23477ДрокияБринкус константин
Бисерика крестинилор крединтеи евангеличе "исус лумина лумии" с.пелиниа, 5629Комун 59996ПелиниаПелиниа/сатул/
Бисерика ку храмул "сфинтул архангел михаил си гаврил" с.згурита, 5234Преот 44556ЗгуритаЗгурита /сатул/
Кафе - бар "аивенго" ал "мариа руснак" и.и. ор.Дрокия, 5202Комун 26609ДрокияЧекал кузима
Кафе - бар "анастасиа" ал "вамим-тел" и.и. ор.Дрокия, 5202  22981ДрокияМитрополит варлаам
Кафе - бар "аура" ал "раиса" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Сеф 23703Дрокия27 аугуст
Кафе - бар "балан петру-комерт" и.и. с.софиа, 5235Комун 40249СофиаСофиа /сатул/
Кафе - бар "боико нина" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 25522ДрокияИндепендентеи
Кафе - бар "колибри" ал "дементева" и.и. ор.Дрокия, 5201  24210Дрокия27 аугуст
Кафе - бар "крисма луи михаи" ал "жамба" и.и. ор.Дрокия, 5202Комун 24077ДрокияЛермонтов михаил
Кафе - бар "флора" ал кооперативеи де консум ор.Дрокия, 5202  24506ДрокияГуданов еугениу
Кафе - бар "главан еугениа" и.и. с.петрени, 5228  70878ПетрениПетрени /сатул/
Кафе - бар "хаидучел" ал "хаидучел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  25037ДрокияГика-вода
Кафе - бар "иамал" сатул тариград, 5233  71766ТариградТариград /сатул/
Кафе - бар "олимп" ал "тарпан" и.и. ор.Дрокия, 5202  24301ДрокияУрекхе григоре
Кафе - бар "содромер" ал "молтов игор" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  22339ДрокияЧекал кузима
Кафе - бар "валентин пинзару" и.и. с.барончеа, 5212  33234БарончеаБарончеа /сатул/
Кафе - бар .7 "будега" ал кооперативеи де консум с.софиа, 5235  30390СофиаСофиа /сатул/
Кафенеа "бриг" ал "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 26537Дрокия31 аугуст
Кафенеа "нукарии" ал "коопалиментатиа" с.пелиниа, 5629  58007ПелиниаПелиниа/сатул/
Кафенеа "устрита" ал "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  24460Дрокия31 аугуст
Камера де индустрие си комерт ор.Дрокия, 5202  22601ДрокияМитрополит варлаам
Каминул .1 скоала поливалента ор.Дрокия, 5202Комун 23158ДрокияГуданов еугениу
Каса де креатие а копиилор ор.Дрокия, 5202Директор 22281ДрокияСтругурилор
Каса де култура (фабрика де захар) ор.Дрокия, 5201Сеф 28980Дрокия27 аугуст
Каса де култура а консилиулуи раионал ор.Дрокия, 5202Директор 23672Дрокия31 аугуст
Каса де култура с.грибова, 5223Сеф 32373ГрибоваГрибова /сатул/
Каса де култура с.никорени, 5224  37295НикорениНикорени /сатул/
Каса де култура с.петрени, 5228  70268ПетрениПетрени /сатул/
Каса де култура с.софиа, 5235Директор 30378СофиаСофиа /сатул/
Каса де култура сатул пелиниа, 5629Сеф 58296ПелиниаПелиниа/сатул/
Каса де ругачиуни а бисеричии крестинилор крединтеи дупа евангелие с.никорени, 5224Комун 37088НикорениНикорени /сатул/
Каса териториала де асигурари сочиале ор.Дрокия, 5202  20158ДрокияИндепендентеи
   20159ДрокияИндепендентеи
 Директиа пенсии 23401ДрокияИндепендентеи
 Директиа венитури 24831ДрокияИндепендентеи
 Директор 26939ДрокияИндепендентеи
 Директор аджункт (бироу 8) 26940ДрокияИндепендентеи
 Сектиа компенсатии (бироу 11 / бироу 13) 22548ДрокияИндепендентеи
 Сектор регистраре индивидуала а контрибутиилор де асигурари сочиале (бироу 9а) 23065ДрокияИндепендентеи
 Сеф директиеи пенсии 26740ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист калкулареа пенсиеи 23754ДрокияИндепендентеи
Чентру комерчиал "р.сугак" и.п. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 22348Дрокия31 аугуст
Чентру комерчиал "сирги валериан" и.и. с.никорени, 5224  37252НикорениНикорени /сатул/
Чентру комерчиал "туднорд-лукс" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 24826ДрокияГика-вода
Чентру комерчиал кооператива де консум с.кхетросу ал чеапаевка, 5213Сала де комерт 36312ЧеапаевкаЧеапаевка/сатул/
Чентру комерчиал кооператива де консум с.кхетросу ал с.петрени, 5228  70708ПетрениПетрени /сатул/
Чентру комерчиал кооператива де консум с.кхетросу ал с.салвирии веки, 5231  36395Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
Чентру комерчиал кооператива де консум с.кхетросу ал с.сури, 5232  77212СуриСури /сатул/
   77425СуриСури /сатул/
Чентру комерчиал кооператива де консум с.кхетросу, 5213Сектиа комерт 54946КхетросуКхетросу /сатул/
Чентрул административ милитар ор.Дрокия, 5202Комисар 20370ДрокияИндепендентеи
 Контабилитатеа 27090ДрокияИндепендентеи
Чентрул ауто "камаз" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Сеф 25073ДрокияДорохои
Чентрул комерчиал "содромери" ал "молтов игор" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 26130ДрокияЧекал кузима
Чентрул де информаре "консулт-норд" с.пелиниа, 5629Сеф 59666ПелиниаПелиниа/сатул/
Чентрул де медичина легала ор.Дрокия, 5202Медикул легист 24970ДрокияГуданов еугениу
Чентрул де медичина превентива ор.Дрокия, 5202Антикамера 22146ДрокияЛазо сергеи
 Контабилитатеа 23775ДрокияЛазо сергеи
 Лабораторул 22493ДрокияЛазо сергеи
 Лабораторул бактеорологик 23654ДрокияЛазо сергеи
 Локтииторул сефулуи 22391ДрокияЛазо сергеи
 Сектиа епидемиологика 23094ДрокияЛазо сергеи
 Сектиа санитара 22293ДрокияЛазо сергеи
 Сеф 23146ДрокияЛазо сергеи
Чентрул медичилор де фамилие с. марамоновка, 5125Комун 79138МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Чентрул медичилор де фамилие с. миндик, 5126Пунктул медикал 75273МиндикМиндик /сатул/
Чентрул ресурселор иформатионале де стат "регистру" и.с.( мрао, инматрикулареа транспортулуи) ор.Дрокия, 5202Антикамера 26260ДрокияЧекал кузима
 Директор 21018ДрокияЧекал кузима
 Инспектори 24109ДрокияЧекал кузима
Чентрул ресурселор иформатионале де стат "регистру" и.с.( мрао, инматрикулареа транспортулуи) ор.Дрокия, 5202Инспектори 24109ДрокияЧекал кузима
Чентрул ресурселор информатионале де стат "регистру" (филиала Дрокия), 5202Информатиа 22499ДрокияЧекал кузима
Чимитир (а господариеи комунале си експлоатареа локуинтелор) ор. Дрокия, 5202Комун 26128ДрокияЕтернитате
Клуб "фортуна" интернет клуб организатиа обстеаска с.згурита, 5234Оператор 44201ЗгуритаЗгурита /сатул/
Клуб "генератиа та" интернет клуб асочиатиа културала де тинерет с. попести де сус, 5230Комун 79009Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
Комисариатул де политие ор.Дрокия, 5202Анкхетатор 22404Дрокия31 аугуст
   26180Дрокия31 аугуст
 Чентрала 25093Дрокия31 аугуст
 Комисар 22880Дрокия31 аугуст
 Комисар аджункт 22161Дрокия31 аугуст
   22346Дрокия31 аугуст
   25972Дрокия31 аугуст
 Контабилитатеа 23409Дрокия31 аугуст
 Експертиза 26149Дрокия31 аугуст
 Факс 22502Дрокия31 аугуст
 Инспектор политиа криминала 22998Дрокия31 аугуст
 Инспектор принчипал 22358Дрокия31 аугуст
 Инспектории де сектор 25469ДрокияИндепендентеи
 Политиа криминала 23857Дрокия31 аугуст
 Ресурсе умане 25460Дрокия31 аугуст
 Сектиа криминала, локтииторул сефулуи 22372Дрокия31 аугуст
 Сектиа криминала, сеф 22687Дрокия31 аугуст
 Сектиа економика, инспектор 25076Дрокия31 аугуст
 Сектиа економика, сеф 22773Дрокия31 аугуст
 Сектиа жудичиара 23465Дрокия31 аугуст
 Сектиа органелор публиче 26167Дрокия31 аугуст
 Сектиа рутиера, инспектор 24989Дрокия31 аугуст
   26142Дрокия31 аугуст
 Сектиа рутиера, сеф 22188Дрокия31 аугуст
 Сеф 26144ДрокияИндепендентеи
 Сеф група минори си моравури 25469ДрокияИндепендентеи
 Сефул статулуи мажор 26354Дрокия31 аугуст
 Статистии 23256Дрокия31 аугуст
 Унитатеа де гарда 902Дрокия31 аугуст
   22980Дрокия31 аугуст
Комисариатул де политие с.Дрокия, 5216Пост де политие 72139ДрокияДрокия /сатул/
Комисариатул де политие с.финтинита, 5222  41559ФинтинитаФинтинита /сатул/
Комунитатеа религиоаса "сфинтул кувиос серафим де ла саров" ор. Дрокия, 5201Комун 28548ДрокияКишинёв
Консилиул раионал ор.Дрокия, 5202Антикамера 22058ДрокияИндепендентеи
 Архитект сеф 23636ДрокияИндепендентеи
 Консултант журист (бироу 25) 22048ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 22868ДрокияИндепендентеи
 Факс 22840ДрокияИндепендентеи
 Гараж 24521ДрокияИндепендентеи
 Пресединтеле раионулуи 22650ДрокияИндепендентеи
 Секретар дактилогра / сала де сединте 25381ДрокияИндепендентеи
 Секретарул консилиулуи раионал 22057ДрокияИндепендентеи
 Сектиа агрикултура 25478ДрокияИндепендентеи
 Сектиа агрикултура (бироу 17) 22050ДрокияИндепендентеи
 Сектиа конструктии господариеи комунале си друмури 22808ДрокияИндепендентеи
 Сектиа економие 25406ДрокияИндепендентеи
 Сектиа економие, спечиалист пентру лечентиере 21273ДрокияИндепендентеи
 Сектиа приватизаре 20634ДрокияИндепендентеи
 Сектиа протектиа чивила 23533ДрокияИндепендентеи
 Сеф сектиа економие (бироу 18) 22150ДрокияИндепендентеи
 Сеф сектие администратиеи публиче 24038ДрокияИндепендентеи
 Сервичиул архива 22741ДрокияИндепендентеи
 Сервичиул кадастру 22176ДрокияИндепендентеи
 Сервичиул релатии фунчиаре / паралел ку бироул 44 22193ДрокияИндепендентеи
 Сервичиул ресурсе умане (бироу 25) 23772ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист ин проблемеле административе публиче (бироу 25) 23745ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист ин проблемеле имплиментарии технологиилор иформатионале 23927ДрокияИндепендентеи
 Вичепресединтеле раионулуи 22056ДрокияИндепендентеи
   22750ДрокияИндепендентеи
Консилиул републикан де експертиза медикала а виталитатии ор.Дрокия, 5202Комун 20229ДрокияГуданов еугениу
Консилиул ветеранилор де разбои дин ор.Дрокия, 5202  22674ДрокияИндепендентеи
Консумкооп. униунеа асочиатиилор де консум ор. Дрокия, 5202  23504ДрокияИндепендентеи
Консумкооп. униунеа раионала а асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 22979ДрокияГуданов еугениу
 Пресединте 22948ДрокияГуданов еугениу
Кооператива де консум чентру комерчиал с.кхетросу, 5213Контабилитатеа 54947КхетросуКхетросу /сатул/
 Пресединте 54529КхетросуКхетросу /сатул/
Кооператива де консум ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 23454ДрокияГуданов еугениу
 Пресединте 22095ДрокияГуданов еугениу
Кооператива де консум с.пелиниа, 5629Контабилитатеа 58359ПелиниаПелиниа/сатул/
Департаментул контрол си ревизие ор.Дрокия, 5202Инспектор 20007ДрокияИндепендентеи
Департаментул ситуатии ексчептионале ал маи ин сервичиул протектиеи чивиле си ситуатиилор ексчептионале ор.Дрокия, 5202Сеф 26106ДрокияАеропортулуи
Депозит "комелтех" с.р.л. ор.Дрокия, 5201  20672ДрокияГуданов еугениу
Директиа де култура а консилиулуи раионал ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 23358ДрокияИндепендентеи
 Сеф 22648ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист библиотекар 23408ДрокияИндепендентеи
Директиа де ексекутаре а дечизиилор жудичиаре ор.Дрокия, 5202Ексекутори 20649ДрокияИндепендентеи
   22323ДрокияИндепендентеи
   23599ДрокияИндепендентеи
   26694ДрокияИндепендентеи
 Сеф офичиулуи де ексекутори 22371ДрокияИндепендентеи
Директиа генерала де инватаминт, тинерет си спорт, 5202Кабинет методик 23855ДрокияИндепендентеи
 Контабилитатеа 21225ДрокияИндепендентеи
 Инспектории 20224ДрокияИндепендентеи
   20279ДрокияИндепендентеи
   20297ДрокияИндепендентеи
 Методист 23697ДрокияИндепендентеи
 Пресединтеле синдикателор 23996ДрокияИндепендентеи
 Сеф аджункт 27735ДрокияИндепендентеи
 Сеф де директие генерала 22748ДрокияИндепендентеи
Директиа генерала финанте а консилиулуи раионал, 5202Контабилитатеа 22153ДрокияИндепендентеи
 Методологиа евидентеи контабиле (бироу 36) 24612ДрокияИндепендентеи
 Сектиа административа а бугетулуи (бироу 45) 23767ДрокияИндепендентеи
 Сектиа де планификаре 24610ДрокияИндепендентеи
 Сеф 24620ДрокияИндепендентеи
Директиа паза де стат ор.Дрокия, 5202Командант 26684ДрокияМимитрополит варлаам
Директиа паза де стат ор.Дрокия, 5202Командант 26684ДрокияМитрополит варлаам
 Контабилитатеа 22163ДрокияМитрополит варлаам
 Пупитру 22485ДрокияМитрополит варлаам
   22892ДрокияМитрополит варлаам
 Пупитру, сеф 23538ДрокияМитрополит варлаам
 Сервичиул де паза а обиектелор с.а."молдтелеком" 23838ДрокияМитрополит варлаам
Директиа статистика ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 24390Дрокия31 аугуст
 Сектиа калкул 26368Дрокия31 аугуст
 Сеф 22600Дрокия31 аугуст
 Сеф аджункт 24387Дрокия31 аугуст
 Спечиалист принчипал 23600Дрокия31 аугуст
   23945Дрокия31 аугуст
Фабрика де пиине "буника" ал "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 22307ДрокияГуданов еугениу
Фармачиа "и.буликану" и.и. с.кхетросу, 5213Фармачеут 54522КхетросуКхетросу /сатул/
Фармачиа "в.мокану" и.и. с.софиа, 5235  30087СофиаСофиа /сатул/
Фармачие "а.томак" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 26330ДрокияГуданов еугениу
Фармачие "валери" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Фармачеут 24176ДрокияИндепендентеи
 Сеф 23157ДрокияИндепендентеи
Фармачие ин инчинта поликлиничии, ор. Дрокия, 5202Фармачеут 22275ДрокияГуданов еугениу
Филиала с.а. "молдтелеком" ор.Дрокия, 5202Антикамера 22370Дрокия31 аугуст
 Каса 24537Дрокия31 аугуст
 Контабил 26233Дрокия31 аугуст
 Контабил материале 25537Дрокия31 аугуст
 Контабил сеф 23840Дрокия31 аугуст
 Директор (н.пислари) 24099Дрокия31 аугуст
 Директор комерчиал (ротари в.) 26278Дрокия31 аугуст
 Директор техник (в.долгиеру) 25599Дрокия31 аугуст
 Ингинер калитате 26548Дрокия31 аугуст
 Ингинер експлоатаре 21851Дрокия31 аугуст
 Ингинер интернет 21023Дрокия31 аугуст
 Ингинер протектиа мунчии си техника секуритатии 24325Дрокия31 аугуст
 Програмист 27001Дрокия31 аугуст
 Ресурсе умане 26157Дрокия31 аугуст
 Сектор административ 25699Дрокия31 аугуст
 Сектор екипамент 23050Дрокия31 аугуст
 Сектор ретеле 22570Дрокия31 аугуст
 Техничии пе проектаре 26101Дрокия31 аугуст
 Бироул чентрализат репаратииДепозит26196Дрокия31 аугуст
  Оператор119Дрокия31 аугуст
  Оператор22555Дрокия31 аугуст
  Паза25182Дрокия31 аугуст
  Сервичиул паза а обиектелор с.а."молдтелеком"23838Дрокия31 аугуст
 Бироул супорт клиенти, лукрул ку дебиториОператор (агенти економичи)25991Дрокия31 аугуст
  Оператор(популатиа секторулуи рурал)24908Дрокия31 аугуст
  Оператор(популатиа секторулуи рурал)25188Дрокия31 аугуст
  Оператор(популатиа секторулуи урбан)24797Дрокия31 аугуст
 Бироул трафик телефонБироул трафик телефон22545Дрокия31 аугуст
  Сервичии факс24770Дрокия31 аугуст
 Бироул винзари, инсталари, контрактеОператор21278Дрокия31 аугуст
  Оператор коректор сервичиул де информатие24985Дрокия31 аугуст
  Оператор интернет20227Дрокия31 аугуст
Фирма "акса" ал филиалеи "консулт-сервиче" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 25043ДрокияМитрополит варлаам
Гимназиу .3 с.кхетросу, 5213Директор 54261КхетросуКхетросу /сатул/
 Сала де информатика 55106КхетросуКхетросу /сатул/
Гимназиу с.барончеа, 5212Директор 33219БарончеаБарончеа /сатул/
 Сала де информатика 33230БарончеаБарончеа /сатул/
Гимназиу с.пелиниа, 5629Директор 58349ПелиниаПелиниа/сатул/
Гимназиул "ион креанга" с.тариград, 5233  71286ТариградТариград /сатул/
Гимназиул "моара де пиатра" с.моара де пиатра, 5222  31225Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
 Сала де информатика 92195Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
Гимназиул "василе беженару" с.хаснасении нои, 5218Директор 35250Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Сала де информатика 35220Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
Гимназиул - интернат де тип санаториал ор.Дрокия, 5202Антикамера 24332ДрокияГуданов еугениу
 Бироул де информатика 20573ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 22053ДрокияГуданов еугениу
 Директор 22639ДрокияГуданов еугениу
Гимназиул .2 с.кхетросу, 5213  54211КхетросуКхетросу /сатул/
 Сала де информатика 54623КхетросуКхетросу /сатул/
Гимназиул с.финтинита, 5122Директор 41242ФинтинитаФинтинита /сатул/
 Сала де информатика 41480ФинтинитаФинтинита /сатул/
Гимназиул с.макареука, 5220Директор 44334МакареукаМакареука /сатул/
 Сала де информатика 44594МакареукаМакареука /сатул/
Гимназиул с.мичиурин, 5221Директор 92573МичиуринМичиурин /сатул/
Гимназиул с.первомаиск, 5227  38599ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Гимназиул с.попестии де жос, 5229  79264Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
 Сала де информатика 79935Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
Гимназиул с.салвирии нои, 5226  73274Салвирии ноиСалвирии нои/сатул/
Гимназиул с.салвирии веки, 5231Бироул де информатика 36286Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
 Директор 36242Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
Гимназиул с.софиа, 5235  40158СофиаСофиа /сатул/
 Сала де информатика 30738СофиаСофиа /сатул/
Гимназиул сат. пелиниа, 5629Бироул де информатика 59725ПелиниаПелиниа/сатул/
Господариеа комунала си експлоатареа локуинтелор ор.Дрокия, 5202Контабил сеф / контабилитатеа 23071ДрокияГуданов еугениу
 Директор 23135ДрокияГуданов еугениу
Градинита "албинута" 2 с.тариград, 5233Сеф 71654ТариградТариград /сатул/
Градинита "албинута" с.петрени, 5228Комун 70268ПетрениПетрени /сатул/
Градинита "албинута" с.софиа, 5235Сеф 30057СофиаСофиа /сатул/
Градинита "андриес" .9 ор.Дрокия, 5202  24559ДрокияАлександру чел бун
Градинита "клопотел" с.пелиниа, 5629  59331ПелиниаПелиниа/сатул/
Градинита "флоричика" .8 ор.Дрокия, 5202  22501ДрокияГуданов еугениу
Градинита "флориле далбе" .1 ор.Дрокия,5202  24564ДрокияХасдеу богдан петричеику
Градинита "гиочел" с.окиул-алб, 5224  75896Окиул албОкиул-алб /сатул/
Градинита "гиочел" с.сури, 5232  92933СуриСури /сатул/
Градинита "изворас" с.пелиниа, 5629  59399ПелиниаПелиниа/сатул/
Градинита "ликуричи" с. пелиниа, 5229  59066ПелиниаПелиниа/сатул/
Градинита "скуфита росие " .5 ор.Дрокия, 5202  23386Дрокия31 аугуст
Градинита "соаре" 3 ор.Дрокия, 5201  28162ДрокияКишинёв
Градинита "соареле" с.первомаиск, 5227  38261ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Градинита "спикусор " .1 с.тариград, 5233  71926ТариградТариград /сатул/
Градинита "стелута" с.пелиниа, 5629  59392ПелиниаПелиниа/сатул/
Градинита "стелута" с.пелиниа, 5629Сеф 59392ПелиниаПелиниа/сатул/
Градинита 1 с. кхетросу, 5213  55617КхетросуКхетросу /сатул/
Градинита 1 с.никорени, 5224  37929НикорениНикорени /сатул/
Градинита 2 с.кхетросу, 5213  55616КхетросуКхетросу /сатул/
Градинита 2 с.никорени, 5224  37930НикорениНикорени /сатул/
Градинита 2 с.окиул алб, 5224  75897Окиул албОкиул-алб /сатул/
Градинита де копии с. миндик, 5126Комун 75806МиндикМиндик /сатул/
Градинита с.барончеа, 5212Сеф 33282БарончеаБарончеа /сатул/
Градинита с.хаснасении нои, 5218  35262Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
Градинита с.лазо, 5219Комун 43229ЛазоЛазо /сатул/
Градинита с.попестии де жос, 5229  69005Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
Градинита сат. Дрокия, 5216Сеф 72147ДрокияДрокия /сатул/
Градинита сат. первомаиск, 5227Комун 93398ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Хотел патента "фока борис николае" ор.Дрокия, 5202  24688ДрокияИндепендентеи
И.к.с "прокредит" с.а. филиала ин ор.Дрокия, 5202Антикамера 20595Дрокия31 аугуст
 Факс 20594Дрокия31 аугуст
И.и. "магалиас тамара" с.софиа, 5235Сектиа комерт 30532СофиаСофиа /сатул/
И.м. "тирекс петрол" с.а. статиа де алиментаре ку продусе петролиере сат. пелиниа, 5629Оператор 59590ПелиниаПелиниа/сатул/
И.м. "тирекс-петрол" с.а. статиа де алиментаре ку продусе петролиере ор.Дрокия, 5202  26630ДрокияГика-вода
 Сеф 23547ДрокияГуданов еугениу
Инкубатор "а.доскинеску" и.и. ор.Дрокия, 5201  28511ДрокияДоина
Инспектиа де стат ин конструктии норд ор.Дрокия, 5202  20578ДрокияИндепендентеи
Инспекторатул де стат фронтиера пентру карантина фитосанитара ор.Дрокия, 5202Инструктори 24235Дрокия31 аугуст
Инспекторатул енергетик де стат ор.Дрокия, 5202Инспектор 22993ДрокияИндустриала
Инспекторатул фискал де стат раионал Дрокия, 5202Антикамера 23595ДрокияИндепендентеи
 Бироу де консултатии (бироу 400) 20066ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 20550ДрокияИндепендентеи
 Елиберареа патентелор 22488ДрокияИндепендентеи
 Сектиа администраре фискала 20100ДрокияИндепендентеи
   23675ДрокияИндепендентеи
 Сектиа административ фискала 24895ДрокияИндепендентеи
 Сектиа контрол фискал 26586ДрокияИндепендентеи
 Сектиа де урмариреа платилор 26693ДрокияИндепендентеи
 Сектиа импозитареа персоанелор физиче 21264ДрокияИндепендентеи
 Сеф 22248ДрокияИндепендентеи
 Сеф сектиеи контрол фискал (бироу 401) 20090ДрокияИндепендентеи
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара контрол семинчер ор.Дрокия, 5201Сеф 28513ДрокияДоина
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчер ор.Дрокия, 5202  28512ДрокияДоина
Инспекторатул териториал де мунка ор.Дрокия, 5202Инспектор 27413ДрокияИндепендентеи
Институтиа публика натионала а аудиовизуалулуи компаниа "телерадио-молдова", 5202Кореспондент 23264ДрокияИндепендентеи
Интернет клуб "б.раилеану" и.и. ор.Дрокия, 5202Оператор 25766ДрокияМитрополит варлаам
Интреприндереа де стат "чентрул зонал пентру амелиорареа си репродуктиа анималелор Сынжерей" ор.Дрокия, 5202Офичиул 26515Дрокия31 аугуст
Итреприндереа кооператиста де комерт ангро "ангрокооп"ор.Бэлць с. петрени, 5228Сеф 70841ПетрениПетрени /сатул/
Жудекаториа ор.Дрокия, 5202Антикамера 22944Дрокия31 аугуст
 Канчелариа 22486Дрокия31 аугуст
 Комун 20407Дрокия31 аугуст
 Жудекатор (гидраутан в.гх.) 23563Дрокия31 аугуст
 Жудекатор (подлисник н.в.) 22055Дрокия31 аугуст
 Жудекатор (русу и.гх.) 23566Дрокия31 аугуст
 Жудекатор (запорожан в.ф.) 23577Дрокия31 аугуст
 Журист консултант 23578Дрокия31 аугуст
 Пресединте 22282Дрокия31 аугуст
 Традукатор 22775Дрокия31 аугуст
Личеул "виорел чиобану" с.сури, 5232Директор 77451СуриСури /сатул/
 Сала де информатика 77905СуриСури /сатул/
Личеул с. пелиниа, 5629Бироул де информатика 59724ПелиниаПелиниа/сатул/
Личеул с.окиул алб, 5225Директор 75232Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Сала де информатика 75683Окиул албОкиул-алб /сатул/
Личеул с.попестии де сус, 5230  79219Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
Личеул с.згурита, 5234Канчелариа 44398ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Директор 44961ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Сала де информатика 44622ЗгуритаЗгурита /сатул/
Личеул теоретик с.котова, 5214Директор 62347КотоваКотова /сатул/
 Сала де информатика 62734КотоваКотова /сатул/
Личеул теоретик с.пелиниа, 5629Директор 58272ПелиниаПелиниа/сатул/
Личеул теоретик тариград с.тариград, 5233  71591ТариградТариград /сатул/
 Сала де информатика 71670ТариградТариград /сатул/
Магазин "1000 марунтисури" ал "боми-сервис" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 22654ДрокияГуданов еугениу
Магазин "бриз" ал "а.с.чебан" и.и. ор.Дрокия, 5202  21275ДрокияИндепендентеи
Магазин "букуриа" с.а. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 26353Дрокия31 аугуст
Магазин "бусинесс маркет" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  20609ДрокияИндепендентеи
Магазин "чентрал" ал кооперативеи де консум ор.Дрокия, 5202  23170ДрокияИндепендентеи
Магазин "кожокару диана" и.и. ор.Дрокия, 5201  28495ДрокияБоиарнитки владимир
Магазин "колпродкооп" и.п. ор.Дрокия, 5202  21286ДрокияАлександри василе
Магазин "конеа игор" и.и. ор.Дрокия, 5202  21295Дрокия31 аугуст
Магазин "куркубеул" ал "колпродкооп" и.п. ор.Дрокия, 5202  23100ДрокияИндепендентеи
Магазин "дио-плус" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  26639Дрокия31 аугуст
Магазин "елита" ал "чиуботарасул" с.р.л., ор.Дрокия, 5202  22368ДрокияИндепендентеи
Магазин "гаврилиук валериу" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 26392ДрокияИндепендентеи
Магазин "интех" сочиетатеа пе актиуни ор.Дрокия, 5202Директор 21841Дрокия31 аугуст
Магазин "некст" ал "гаврилиук валериу" и.и. ор Дрокия, 5202Сектиа комерт 26777ДрокияГригореску николае
Магазин "скуфита росие" и.и. "василе чеботари" ор.Дрокия, 5202  25909Дрокия31 аугуст
Магазин "теллус" ал "вамим-тел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  26500ДрокияМитрополит варлаам
Магазин "в.туркан" и.и. ор.Дрокия, 5201  25058Дрокия27 аугуст
Магазин .10 алиментар ал кооперативеи де консум с.никорени, 5224  37253НикорениНикорени /сатул/
Магазин .11 алиментар ал кооперативеи де консум с.окиул- алб, 5225  75280Окиул албОкиул-алб /сатул/
Магазин .14 алиментар ал кооперативеи де консум ор.Дрокия, 5202  24890ДрокияИндепендентеи
Магазин .15 алиментар ал кооперативеи де консум с.софиа, 5235  30528СофиаСофиа /сатул/
Магазин .2 алиментар ал кооперативеи де консум ор.Дрокия, 5202Сеф 23509ДрокияЧекал кузима
Магазин .2 алиментар ал кооперативеи де консум с.мичиурин, 5221Сектиа комерт 92413МичиуринМичиурин /сатул/
Магазин .3 алиментар ал кооперативеи де консум с.тариград, 5233  71484ТариградТариград /сатул/
Магазин .4 алиментар ал кооперативеи де консум с.никорени, 5224  37451НикорениНикорени /сатул/
Магазин .5 алиментар ал кооперативеи де консум ор.докиа, 5202Сеф 23962ДрокияИндепендентеи
Магазин .5 алиментар ал кооперативеи де консум с.никорени, 5224Сектиа комерт 37276НикорениНикорени /сатул/
Магазин .5 алиментар ал кооперативеи де консум с.софиа, 5235  30671СофиаСофиа /сатул/
Магазин .6 алиментар ал кооперативеи де консум с.окиул-алб, 5225  75295Окиул албОкиул-алб /сатул/
Магазин агрикол "борис главан" с.а. с.тариград, 5233  71925ТариградТариград /сатул/
Магазин агрикол "флоареа соарелуи" с.а. с.кхетросу, 5213  55144КхетросуКхетросу /сатул/
Магазин агрикол "валентина колесник" и.и. с.згурита, 5234Сеф 44888ЗгуритаЗгурита /сатул/
Магазин агрикол "згура-агро" с.р.л. с.згурита, 5234Сектиа комерт 44228ЗгуритаЗгзгурита /сатул/
Магазин агрикол "згура-агро" с.р.л. с.згурита, 5234Сектиа комерт 44228ЗгуритаЗгурита /сатул/
Магазин агропиесе "агропиесе тгр груп" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 20678ДрокияГуданов еугениу
 Директор 20679ДрокияГуданов еугениу
Магазин ал унитатеа асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 22190ДрокияГуданов еугениу
Магазин алиментар "бабалау николаи" и.и. с.пелиниа, 5629  50145ПелиниаПелиниа/сатул/
Магазин алиментар "корина" ал "загаевски" и.и. ор.Дрокия, 5202  26341Дрокия31 аугуст
Магазин алиментар "косеру александра" и.и. с.софиа, 5235Сеф 30000СофиаСофиа /сатул/
Магазин алиментар "иу.грисенко" и.и. ор.Дрокия, 5201Сектиа комерт 27588Дрокия27 аугуст
Магазин алиментар "моара спикулуи" с.р.л. с.згурита, 5234  44345ЗгуритаЗгурита /сатул/
Магазин алиментар ал кооперативеи де консум с.финтинита, 5211Сала де комерт 41513ФинтинитаФинтинита /сатул/
Магазин ауто "тор-ауто-норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 24865ДрокияГуданов еугениу
 Сектиа комерт 23471ДрокияГуданов еугениу
Магазин аутопиесе ал "варваричи лудмила" и.и. ор.Дрокия, 5202  22098ДрокияМитрополит варлаам
Магазин кооператива де консум с.згурита, 5234  44273ЗгуритаЗгурита /сатул/
Магазин де флори "захарко лучиа константин" патент ор.Дрокия, 5202Сеф 25438ДрокияИндепендентеи
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 23020ДрокияГуданов еугениу
   23844ДрокияГуданов еугениу
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.барончеа, 5212Сала де комерт 93016БарончеаБарончеа /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.кхетросу, 5213Сектиа комерт 55567КхетросуКхетросу /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.котова, 5214Сала де комерт 62464КотоваКотова /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.грибова, 5223Сектиа комерт 32431ГрибоваГрибова /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.никорени, 5224  37798НикорениНикорени /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.окиул-алб, 5225  75466Окиул албОкиул-алб /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.пелиниа, 5629  59973ПелиниаПелиниа/сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.первомаиск, 5227Сала де комерт 38292ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
   38408ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.петрени, 5228  70677ПетрениПетрени /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.попестии де сус, 5230Сектиа комерт 79765Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.софиа, 5235  30262СофиаСофиа /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-сервис" с.р.л. с.сури, 5232Сала де комерт 77392СуриСури /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-севис" с.р.л. с.финтинита, 5122  41445ФинтинитаФинтинита /сатул/
Магазин де ларг консум "боми-севис" с.р.л. с.згурита, 5234Сектиа комерт 44769ЗгуритаЗгурита /сатул/
Магазин де ларг консум с.моара де пиатра, 5222  31236Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
Магазин де марфури де ларг консум с.хаснасении мари, 5217  78481Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
Магазин де мобила "бурлак" и.и. ор.Дрокия, 5201  28143Дрокия27 аугуст
Магазин де мобила "декор" ал "в.бистритки" и.и. ор.Дрокия, 5202  23970ДрокияИндепендентеи
 Сеф 20232ДрокияИндепендентеи
Магазин де мобила "садро" "боми-сервис" ор.Дрокия, 5202Факс 22480Дрокия31 аугуст
 Сектиа комерт 22480Дрокия31 аугуст
Магазин електрокасниче "ботнару фиодор" и.и. ор.Дрокия, 5201Факс 29029Дрокия27 аугуст
 Сектиа комерт 29028Дрокия27 аугуст
Магазин унитатеа а асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202  23881ДрокияИндепендентеи
Магазин униунеа раионала ал асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202  23367ДрокияГуданов еугениу
   23448ДрокияГуданов еугениу
Магазин-бар алиментар ал кооперативеи де консум с.первомаиск, 5227Сала де комерт 38295ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Манастиреа с.никорени, 5224Комун 37571НикорениНикорени /сатул/
Маркет "еа" магазин алиментар "иурии грисченко" и.и. ор.Дрокия, 5202  23810ДрокияИндепендентеи
 Директор 27227ДрокияИндепендентеи
 Сектиа комерт 23040ДрокияИндепендентеи
Маркет "жана" чентрул комерчиал ал "жана гулеа" и.и. ор.Дрокия, 5202Сеф 24740ДрокияИндепендентеи
Министерул администратиеи публиче локале ор. Дрокия, 5202Комун 20161ДрокияИндепендентеи
Министерул финанте трезорариа териториала ор.Дрокия, 5202  20503Дрокия31 аугуст
 Контабилитатеа 24445Дрокия31 аугуст
 Оператор 27115Дрокия31 аугуст
 Сеф 26332Дрокия31 аугуст
Мисиунеа крестина де бинефачере "армата салварии" ор.Дрокия, 5202  21276ДрокияЛазо сергеи
Моара "боми-сервис" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Морар 25995ДрокияГуданов еугениу
Моара "рубин-94" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 25866ДрокияЕтернитате
Моара "спиком-норд" с.р.л. с. первомаиск, 5227Сеф 38649ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Музеул натионал де етнографие си историе натионала с.салвирии веки, 5231Комун 36352Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
Офичиул кадастрал териториал ор.Дрокия филиала и.с. "кадастру", 5202Регистратор 22784ДрокияМитрополит варлаам
 Сектиа де продучере 23769ДрокияМитрополит варлаам
 Сеф 25055ДрокияМитрополит варлаам
Офичиул де старе чивила ор.Дрокия, 5202Спечиалисти 26749ДрокияИндепендентеи
 Стареа чивила 22000ДрокияИндепендентеи
Офичиул постал с. марамоновка, 5125Оператор 79233МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Офичиул постал с. миндик, 5126  75233МиндикМиндик /сатул/
Организатиа религиоаса а марторилор луи иехова ор.Дрокия, 5202Комун 21208ДрокияЛупу василе
Партидул комунист ор.Дрокия, 5202Секретар 26104ДрокияИндепендентеи
Партидул демократ дин молдова ор. Дрокия, 5202Комун 20372Дрокия31 аугуст
Партидул либерал демократ дин молдова ор. Дрокия, 5202  20109ДрокияИндепендентеи
Партидул сочиал демократ ор.Дрокия, 5202Секретар 20653Дрокия31 аугуст
Патента "зотовичи виктор думитру" ор.Дрокия, 5202Сеф 22475ДрокияМитрополит варлаам
Патента де итрепринзатор "севченко денис" ор. Дрокия, 5202Комун 92616ДрокияИндепендентеи
Паза де стат кинологие ор.Дрокия, 5202Сеф 26637ДрокияХотин
 Спечиалист 22466ДрокияХотин
Политист де сектор с.мандик,5126Унитатеа де гарда 75802МиндикМиндик /сатул/
Политист де сектор с.марамоновка,5125Де сервичиу 79245МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Помпиери а примариеи с.грибова, 5223  32201ГрибоваГрибова /сатул/
Примариа ор.Дрокия, 5202Антикамера 22309ДрокияИндепендентеи
 Контабил сеф 24567ДрокияИндепендентеи
 Контабилитатеа 26184ДрокияИндепендентеи
 Гараж 23678ДрокияИндепендентеи
 Журист 22088ДрокияИндепендентеи
 Примар 22064ДрокияИндепендентеи
   22599ДрокияИндепендентеи
 Проблемеле перчеперии фискале 24198ДрокияИндепендентеи
 Секретарул консилиулуи орасенеск (бироу 15) 22506ДрокияИндепендентеи
 Сектиа конструктие 24479ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист проблемеле тинеретулуи 23571ДрокияИндепендентеи
 Вичепримар 24557ДрокияИндепендентеи
Примариа с. антонеука, 5226Пост де политие 92608АнтонеукаАнтонеука /сатул/
Примариа с. барончеа, 5212  33382БарончеаБарончеа /сатул/
Примариа с. кхетросу, 5213  54234КхетросуКхетросу /сатул/
Примариа с. котова, 5214  62287КотоваКотова /сатул/
Примариа с. доминтени, 5215  70783ДоминтениДоминтени /сатул/
Примариа с. хаснасении мари, 5217  78374Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
Примариа с. хаснасении нои, 5218  35538Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
Примариа с. лазо, 5218  43202ЛазоЛазо /сатул/
Примариа с. марамоновка, 5125Комун 79433МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Примариа с. марамоновка, 5125Комун 79433МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Контабилитатеа 79298МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Политист де сектор 79245МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Примар 79236МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Пунктул медикал с. марамоновка 79138МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Секретар 79238МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Примариа с. мичиурино, 5221Пост де политие 39218МичиуринМичиурин /сатул/
Примариа с. миндик, 5126Комун 75486МиндикМиндик /сатул/
 Контабилитатеа 75238МиндикМиндик /сатул/
 Примар 75236МиндикМиндик /сатул/
 Унитатеа де гарда 75802МиндикМиндик /сатул/
Примариа с. моара де пиатра, 5222Пост де политие 31240Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
Примариа с. никорени, 5224  37202НикорениНикорени /сатул/
Примариа с. пелиниа, 5629  58471ПелиниаПелиниа/сатул/
Примариа с. первомаиск, 5227  92604ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Примариа с. петрени, 5228  70213ПетрениПетрени /сатул/
Примариа с. попести де жос, 5229  79251Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
Примариа с. попести де сус, 5230  79004Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
Примариа с. попестии де жос, 5229Примар 79336Попестии де жосПопестии де жос /сатул/
Примариа с. салвирии веки, 5231Пост де политие 36250Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
Примариа с. софиа, 5235  30002СофиаСофиа /сатул/
Примариа с. сури, 5232  77908СуриСури /сатул/
Примариа с. тариград, 5233  71297ТариградТариград /сатул/
Примариа с. згурита, 5234  44202ЗгуритаЗгурита /сатул/
Примариа с.антонеука, 5211Примар 38385АнтонеукаАнтонеука /сатул/
Примариа с.барончеа, 5212Контабилитатеа 93130БарончеаБарончеа /сатул/
 Примар 33236БарончеаБарончеа /сатул/
Примариа с.кхетросу, 5213Примар / контабил сеф 54236КхетросуКхетросу /сатул/
 Секретар 54238КхетросуКхетросу /сатул/
 Виче примар 54999КхетросуКхетросу /сатул/
Примариа с.котова, 5214Контабилитатеа 62262КотоваКотова /сатул/
 Примар 62236КотоваКотова /сатул/
 Секретар 62238КотоваКотова /сатул/
Примариа с.доминтени, 5215Контабилитатеа 70234ДоминтениДоминтени /сатул/
 Примар 70236ДоминтениДоминтени /сатул/
 Секретар 70238ДоминтениДоминтени /сатул/
Примариа с.Дрокия, 5216Контабил сеф 72234ДрокияДрокия /сатул/
 Примар 72236ДрокияДрокия /сатул/
Примариа с.финтинита, 5122Контабил 41436ФинтинитаФинтинита /сатул/
 Примар / секретар 41236ФинтинитаФинтинита /сатул/
Примариа с.грибова, 5223Контабил сеф 32234ГрибоваГрибова /сатул/
 Контабилитатеа 32535ГрибоваГрибова /сатул/
 Примар 32236ГрибоваГрибова /сатул/
 Секретар 32238ГрибоваГрибова /сатул/
Примариа с.хаснасении мари, 5217Контабилитатеа 78291Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
 Примар 78238Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
 Секретар 78234Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
Примариа с.хаснасении нои, 5218Де сервичиу 35234Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
 Примар 35236Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
Примариа с.мичиурин, 5221Казангериа 39300МичиуринМичиурин /сатул/
 Контабилитатеа 39234МичиуринМичиурин /сатул/
 Примар 39277МичиуринМичиурин /сатул/
Примариа с.моара де пиатра, 5222Комун 31026Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
   31027Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
 Примар 31234Моара де пиатраМоара де пиатра /сатул/
Примариа с.никорени, 5224Контабил сеф 37355НикорениНикорени /сатул/
 Примар 37236НикорениНикорени /сатул/
 Секретар 37234НикорениНикорени /сатул/
Примариа с.окиул алб, 5225Контабил сеф 75917Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Контабилитатеа 75283Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Примар 75235Окиул албОкиул-алб /сатул/
 Секретар 75234Окиул албОкиул-алб /сатул/
Примариа с.паланка, 5226Примар 73323ПаланкаПаланка /сатул/
 Секретар 73236ПаланкаПаланка /сатул/
Примариа с.пелиниа, 5629Комун 50201ПелиниаПелиниа/сатул/
   58077ПелиниаПелиниа/сатул/
   58650ПелиниаПелиниа/сатул/
 Контабилитатеа 59603ПелиниаПелиниа/сатул/
 Примар 58236ПелиниаПелиниа/сатул/
 Секретар 58238ПелиниаПелиниа/сатул/
Примариа с.первомаиск, 5227Комун 38659ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
 Примар 38501ПервомаискоеПервомаиское /сатул/
Примариа с.петрени, 5228Контабилитатеа 70287ПетрениПетрени /сатул/
 Примар 70336ПетрениПетрени /сатул/
 Секретар 70338ПетрениПетрени /сатул/
Примариа с.попестии де сус, 5230Примар / контабилитатеа 79236Попестии де сусПопестии де сус /сатул/
Примариа с.салвирии веки, 5231Комун 36238Салвирии векиСалвирии веки /сатул/
Примариа с.софиа, 5235Контабилитатеа 30500СофиаСофиа /сатул/
 Де сервичиу 30137СофиаСофиа /сатул/
 Инспектор фискал 30134СофиаСофиа /сатул/
 Примар 30236СофиаСофиа /сатул/
 Секретар 30234СофиаСофиа /сатул/
   30238СофиаСофиа /сатул/
 Вичепримар 30501СофиаСофиа /сатул/
Примариа с.сури, 5232Инспектор фискал/лукратор сочиал 77271СуриСури /сатул/
 Примар 77236СуриСури /сатул/
 Секретар 77234СуриСури /сатул/
Примариа с.тариград, 5233Комун 61034ТариградТариград /сатул/
 Контабилитатеа 71243ТариградТариград /сатул/
 Де сервичиу 61093ТариградТариград /сатул/
 Примар 71236ТариградТариград /сатул/
 Примар/секретар 71235ТариградТариград /сатул/
Примариа с.згурита, 5234Контабил сеф 44459ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Де сервичиу 44234ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Примар 44236ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Секретар 44238ЗгуритаЗгурита /сатул/
Прокуратура ор.Дрокия, 5202Анкхетатор 23986ДрокияЧекал кузима
 Канчелариа 22003ДрокияЧекал кузима
 Прокурор (припа ион ион) 25554ДрокияЧекал кузима
 Прокурор (запорожан ианку анатолие) 24777ДрокияЧечекал кузима
Прокуратура ор.Дрокия, 5202Прокурор (запорожан ианку анатолие) 24777ДрокияЧекал кузима
 Прокурор аджункт 23676ДрокияЧекал кузима
   23707ДрокияЧекал кузима
 Прокурор принчипал 22990ДрокияЧекал кузима
Репрезентанта агентеи териториала Сорока а компаниеи натионале де асигураре медикала ор.Дрокия, 5202Репрезентантул агентиеи териториале 24509ДрокияГуданов еугениу
Рестаурант "четатеа" ал "сева норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Комун 22180ДрокияМитрополит варлаам
Рестаурант "икебана" ор.Дрокия, 5201  28189Дрокия27 аугуст
Рестаурант "оскар" ал "носимир" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  22457ДрокияМитрополит варлаам
 Директор 25040ДрокияМитрополит варлаам
Рестаурантул "пиинеа калда" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сеф 23693ДрокияИндепендентеи
С.а.р."донарис гроуп" с.а. сочиетате де асигурари-реасигурари ор.Дрокия, 5202Комун 20096ДрокияГуданов еугениу
С.к "вилиан-ком" с.р.л. ор Дрокия, 5202  20218Дрокия31 аугуст
С.к. "агромакон - инвест" с.р.л. ор. Дрокия, 5201  28557ДрокияМирчеа чел батрин
С.к. "андрипрод-норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5201Сеф 21256ДрокияБретела де чиркулатие
С.к. "датсерв" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  23777Дрокия31 аугуст
С.к. "лумеа геамурилор" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 20072Дрокия31 аугуст
С.к. "навирекс" (фост иулиа) с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 22455ДрокияИндепендентеи
С.к. "нордтехника-ком" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 20362ДрокияГуданов еугениу
С.к. "патрус-груп" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  27673ДрокияГуданов еугениу
С.к. "планета дистрактиилор" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  20360ДрокияИндепендентеи
С.к. "полимет-лукс" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  20202Дрокия31 аугуст
С.к. "прокаса" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 25254ДрокияИндепендентеи
   93302ДрокияИндепендентеи
 Сала де оператиуни 23531ДрокияИндепендентеи
С.к. "спектрудесинг" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 28687Дрокия27 аугуст
С.к. "сторквист" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 25009ДрокияИндепендентеи
 Сеф 26670ДрокияИндепендентеи
С.к. "тарод-ком" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 26503Дрокия31 аугуст
С.к. "вамим-тел" с.р.л. ор.Дрокия, 5202  20020Дрокия31 аугуст
С.к. "вивалнатан" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  22068Дрокия31 аугуст
С.к."агрокомкон-инвест" с.р.л. с. софиа, 5235Сеф 93309СофиаСофиа /сатул/
С.к."бусинесс маркет" с.р.л. ор. Дрокия, 5202  26809ДрокияГуданов еугениу
С.к."климком-норд" с.р.л. магазин де материале де конструктие ор.Дрокия, 5202Директор 21838Дрокия31 аугуст
С.к."криснордприм" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Комун 27575ДрокияГригореску николае
С.к."динагроком" с.р.л. с.никорени, 5219Лидерул 92612НикорениНикорени /сатул/
С.к."м.т.гриска" с.р.л. (кукуска) ор.Дрокия, 5202Сеф 22314ДрокияКалеа Рышкань
С.к."нивори-уник" с.р.л. ор.Дрокия, 5201  25060Дрокия31 аугуст
С.к."нордауто-транском" с.р.л. сервичии такси ор.Дрокия, 5202Диспечерат. 20000ДрокияИндепендентеи
С.к."нордиутакс-ауто" с.р.л. сервичии такси ор.Дрокия, 5202Сеф 20022ДрокияГуданов еугениу
С.к."октав-норд" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Директор 23501ДрокияИндустриала
 Експедитор 23904ДрокияИндустриала
С.к."риндолена" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 92585ДрокияГуданов еугениу
С.к."рувимакс прим" ор.Дрокия, 5202Комун 23551ДрокияИндепендентеи
С.к."вадесконст" с.р.л. ор. Дрокия, 5202Сеф 21201ДрокияГика-вода
С.к."видеоприм" с.р.л. ор.Дрокия, 5202Сектиа комерт 22073ДрокияИндепендентеи
С.р.л. "антратит" база де карбуне с. миндик, 5126Комун 75888МиндикМиндик /сатул/
Скоала ауто а и.с. "чентрул де прегатире а спечиалистилор пентру армата натионала" филиала дин ор. Дрокия (досааф), 5202Администратор 23278ДрокияГуданов еугениу
 Комун 24285ДрокияГуданов еугениу
 Контабилитатеа 23407ДрокияГуданов еугениу
Скоала ауксилиара с.тариград, 5233Контабил сеф 71582ТариградТариград /сатул/
 Директор 71581ТариградТариград /сатул/
 Сала де информатика 71509ТариградТариград /сатул/
Скоала де култура генерала с.Дрокия, 5216Директор 72218ДрокияДрокия /сатул/
 Сала де информатика 72676ДрокияДрокия /сатул/
Скоала де пиктура ал сектиеи де култура а консилиулуи раионал ор.Дрокия, 5202Сеф 22694ДрокияМитрополит варлаам
Скоала медие .2 ор.Дрокия, 5201Директор 28420ДрокияБоиарнитки владимир
 Сала де информатика 28148ДрокияБоиарнитки владимир
Скоала медие с. марамоновка, 5125Кабинет де информатика 79019МарамоновкаМарамоновка /сатул/
 Директор 79268МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Скоала медие с. миндик, 5126  75215МиндикМиндик /сатул/
Скоала медие с. никорени, 5224  37538НикорениНикорени /сатул/
 Сала де информатика 37799НикорениНикорени /сатул/
Скоала медие с.грибова, 5223Директор 32331ГрибоваГрибова /сатул/
 Сала де информатика 32450ГрибоваГрибова /сатул/
Скоала медие с.софиа, 5235Директор 30380СофиаСофиа /сатул/
 Сала де информатика 40200СофиаСофиа /сатул/
Скоала музикала ал сектиеи де култура а консилиулуи раионал ор.Дрокия, 5202Сеф 22798ДрокияИндепендентеи
Скоала музикала ал сектиеи де култура а консилиулуи раионал с.софиа, 5235  30623СофиаСофиа /сатул/
Скоала поливалента ор.Дрокия, 5201Директор 28417Дрокия27 аугуст
Скоала поливалента ор.Дрокия, 5202Контабилитатеа 22278ДрокияГуданов еугениу
 Сала де информатика (каб.105) 20579ДрокияГуданов еугениу
Скоала примара (личеул м. еминеску) ор. Дрокия, 5202Комун 23215ДрокияИндепендентеи
Скоала примара с.никорени, 5224Директор 37435НикорениНикорени /сатул/
 Сала де информатика 37588НикорениНикорени /сатул/
Скоала професионала поливалента с.згурита, 5234Контабил 44343ЗгуритаЗгурита /сатул/
 Директор 44742ЗгуритаЗгурита /сатул/
Скоала с.антоневка, 5211  38551АнтонеукаАнтонеука /сатул/
Скоала с.доминтени, 5215Канчеларие 70339ДоминтениДоминтени /сатул/
 Директор 70341ДоминтениДоминтени /сатул/
 Сала де информатика 70709ДоминтениДоминтени /сатул/
Скоала с.хаснасении мари, 5217Директор 78272Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
 Сала де информатика 78447Хаснасении мариХаснасении мари /сатул/
Скоала с.лазо, 5219Директор 43234Хаснасении ноиХаснасении нои /сатул/
Скоала с.салвирии нои, 5231  92704Салвирии ноиСалвирии нои/сатул/
Скоала с.сурии нои, 5232  42320Сурии ноиСурии нои /сатул/
Скоала спортива ор.Дрокия, 5202  22191Дрокия31 аугуст
Сектиа асистента сочиала си протектие а фамилиеи ор.Дрокия, 5202Комун 20367ДрокияАлександру чел бун
   20368ДрокияАлександру чел бун
   20369ДрокияАлександру чел бун
 Сефул сектиеи (нивелул 3) 20005ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист принчипал 23391ДрокияИндепендентеи
 Спечиалист принчипал ин проблемеле персоанелор ин етате си ку дизабилитати (нивелул 3) 23860ДрокияИндепендентеи
Сектиа ситуатии ексчептионале ор.Дрокия, 5202Комун 26862ДрокияХотин
 Де сервичиу 901ДрокияХотин
 Сеф 22101ДрокияХотин
Сервичиул де информатии си секуритате ал рм р.Дрокия, 5202Сервичиул де информатии си секуритате 27651ДрокияИндепендентеи
Сервичиул санитар ветеринар де стат ал с.пелиниа, 5629Сеф 58341ПелиниаПелиниа/сатул/
Сервичиул санитар ветеринар де стат ор.Дрокия, 5202Комун 20365ДрокияМитрополит варлаам
   23658ДрокияМитрополит варлаам
 Контабил сеф 23554ДрокияМитрополит варлаам
Сервичиул санитар ветеринар де стат ор.Дрокия, 5202Контабил сеф 23554ДрокияМитрополит варлаам
 Сеф 22474ДрокияМитрополит варлаам
 Сеф де лаборатор 23632ДрокияМитрополит варлаам
Сервичиул санитар ветеринар де стат с.згурита, 5234Сеф 44263ЗгуритаЗгурита /сатул/
Сервичиул санитар ветеринар ор.Дрокия, 5202Медик / лаборатор 23671Дрокия27 аугуст
Сочиетатеа антиинчендиара ор.Дрокия, 5202Комун 21233ДрокияХотин
Сочиетатеа комерчиала "соломка" с.р.л. с. миндик, 5126  75982МиндикМиндик /сатул/
Сочиетатеа копиилор инвализи ор.Дрокия, 5202Сеф 23434ДрокияИндепендентеи
Сочиетатеа пе актиуни де тип дескис "инкомлак" с. марамоновка, 5125Комун 79615МарамоновкаМарамоновка /сатул/
Статиа де алиментаре ку петрол филиалеи "фебус-норд" с.р.л. с.згурита, 5234Оператор 44883ЗгуритаЗгурита /сатул/
Статиа де помпаре .3 "апа-канал" и.м. ор.Дрокия, 5202Де сервичиу 23940ДрокияИндепендентеи
Статиа де пурификаре "апа-канал" и.м. ор.Дрокия, 5202  24414ДрокияИндепендентеи
Статие де помпаре .2 "апа-канал" ор.Дрокия, 5202  23175ДрокияГика-вода
Статие де салваре {лакул комсомолист а господариеи комунале си експлоатареа локуинтелор} ор.Дрокия, 5202  22706ДрокияГика-вода
Табара де одихна "поиенита инсорита" а директиеи генерала инватаминт тинерет си спорт с.мичиурин, 5221Сеф 92574МичиуринМичиурин /сатул/
Униунеа асочиатиилор де консум ор.Дрокия, 5202Депозит 22446ДрокияИндепендентеи
 Паза 22637ДрокияИндепендентеи
Униунеа бисеричилор крестинилор крединтеи евангеличе ор.Дрокия, 5202Комун 27889ДрокияГика-вода
Униунеа кондукаторилор ауто ор.Дрокия, 5202Сеф 23932ДрокияИндепендентеи
Ксерокс ал с.к. с.р.л. "прокаса" ор.Дрокия, 5202Спечиалист 25159Дрокия31 аугуст
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F