position-stickright

Телефонный справочник МолдовыТелефоны Резина
Скачать Телефонный справочник Молдовы.

Телефонный справочник Резина Юридические ЛицаНазвание

Часть

Подразделение

Номер телефона

Город-Село

Улица

" анквилвал" с.р.л. с.чинисеути, 5412Комун 51295ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
" евелина - радукан" магазин ор. Резина, 5400  22165РезинаПачии
" федаур-груп" с.р.л. ор. Резина, 5400  21530РезинаСчиусев алексеи
" гиочел" градинита нр.1 с.чинисеути, 5412Сеф 51684ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"агро - лиукка" с.р.л. ор.Резина, 5400Комун 92692Резина27 аугуст
   92992Резина27 аугуст
   93393Резина27 аугуст
 Директор 25642Резина27 аугуст
"агро" магазин ал и.к.к.п.к."колпродкооп" дин Резина а молдкооп (лумеа копиилор, ин пиата), ор. Резина, 5400Комун 24138РезинаСчиусев алексеи
"агро-печестеа" с.р.л. с.печестеа, 5428  74219ПечистеПечисте /сатул/
 Сеф 74230ПечистеПечисте /сатул/
"алекс" кафенеа-бар ал и.и."дима-кристеа" ( ла аутогара) ор.Резина, 5400Комун 24338Резина1 маи
"александру чел бун" личеул теоретик ор.Резина, 5400Директор 24479Резина1 маи
 Психолог 21780Резина1 маи
"алинк" с.р.л. ор. Резина,5400Комун 24161РезинаБасарабиа
"амбуланта" асистента медикала ургента ор. Резина, 5400Диспечерат 23003РезинаСчиусев алексеи
 Медик сеф 25446РезинаСчиусев алексеи
 Сервичиул ургента 903РезинаСчиусев алексеи
 Филиала с. куизаукаСервичиул ургента46347РезинаСчиусев алексеи
"андреи фиодор ника" и.и. магазин с.гидулени, 5417Комун 66230ГидулениГидулени /сатул/
"андреи фиодор ника" моара дин с.гнидулени, 5417  66224ГидулениГидулени /сатул/
"андриес туркану а.а.а." и.и. господарие таранеаска с. тареука 5438Директор 33423ТареукаТареука /сатул/
"ангвилвал" с.р.л. ор.Резина, 5400Администратор 22200РезинаАлдеа теодоровичи доина си ион
   23299РезинаАлдеа теодоровичи доина си ион
 Директор 22877РезинаАлдеа теодоровичи доина си ион
"асито" с.а. компаниа де асигурари ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22985РезинаМатеевичи алексеи
 Директор 22156РезинаМатеевичи алексеи
 Манагер 25325РезинаМатеевичи алексеи
"аспроагро" асочиатиа продукаторилор агриколи ор. Резина, 5400Директор 22212Резина27 аугуст
"астерра груп" срл компание де асигураре ор.Резина, 5400Комун 92333Резина27 аугуст
"астра" кооператива ор.Резина, 5400  24734Резина27 аугуст
"аверс" и.и. ор.Резина, 5400Директор 22834РезинаВолунтарилор
 Паза 24199РезинаВолунтарилор
"аксениа гажиу" и.и. магазин с. липчени, 5422Комун 42315ЛипчениЛипчени /сатул/
"бабенко ана" и.и. ор.Резина, 5400  21754Резина27 аугуст
"багсер-сервиче" с.р.л. ор. Резина, 5400  21639Резина27 аугуст
"багсер-сервиче" с.р.л. ор.Резина,5400  25032РезинаСчиусев алексеи
"банка де економии" банка комерчиала ор.Резина, 5400Контабилитатеа 21552Резина27 аугуст
   21789Резина27 аугуст
 Директор 21551Резина27 аугуст
 Журист 24294Резина27 аугуст
 Оператори 22959Резина27 аугуст
 Сектиа кредите 22455Резина27 аугуст
 Репрезентанта нр. 37/132 (ин инчинта гарии ауто)Комун21867РезинаСчиусев алексеи
 Репрезентанта нр.37 (ин инчинта вамеи)Комун21561РезинаЛомоносов михаил
"банка сочиала" банка комерчиала ор.Резина, 5400Каса / паза 23708РезинаЕминеску михаи
 Контабил сеф 22358РезинаЕминеску михаи
 Контабилитате 23320РезинаЕминеску михаи
 Директор 23184РезинаЕминеску михаи
 Директор аджункт 22559РезинаЕминеску михаи
 Програматор 22565РезинаЕминеску михаи
 Сектиа кредите 22133РезинаЕминеску михаи
"бекад" с.р.л. ор. Резина, 5400Комун 23560Резина1 маи
"бекад" с.р.л. ор.Резина, 5400Контабил-сеф 22080Резина1 маи
 Депозит 24783Резина1 маи
 Директор 21112Резина1 маи
"бемол ретаил" с.р.л. статиа де алиментаре ку петрол ор.Резина, 5400Комун 21895РезинаЛомоносов михаил
   21897РезинаЛомоносов михаил
"бироул вамал чентру" ор.Резина, 5400Контабилитате 22532РезинаЛомоносов михаил
 Директор 23999РезинаЛомоносов михаил
 Директор аджункт 25051РезинаЛомоносов михаил
   25059РезинаЛомоносов михаил
 Оператор 23882РезинаЛомоносов михаил
 Пост вамал 24545РезинаЛомоносов михаил
 Сектиа информатии 23667РезинаЛомоносов михаил
 Сеф де пост 22164РезинаЛомоносов михаил
 Сеф сектиа оригинеа марфурилор 24595РезинаЛомоносов михаил
"бисерика крестина евангелика баптиста с.чинисеути, 5412Комун 51682ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"броктримекс" с.р.л. брокер вамал, 5400Директор 25316РезинаЛомоносов михаил
 Репрезентанта с.матеути, 5423Комун43738МатеутиМатеути /сатул/
"бусинесс маркет" (биснес маркхет) с.р.л. ор. Резина, 5400Комун 21660РезинаСчиусев алексеи
"кадом-газ" с.р.л. ор. Резина, 5400  25634Резина27 аугуст
   25635Резина27 аугуст
 Директор 22452Резина27 аугуст
"калеа ферата дин молдова" статиа Бэлць - слобозиа и.с. ор.Резина, 5400Каса де билете 21327Резина27 аугуст
 Филиала с.матеутиКомун43710МатеутиМатеути /сатул/
  Комун43711МатеутиМатеути /сатул/
"кандидус" с.р.л. ор.Резина, 5400Директор / факс 21100Резина27 аугуст
 Сектиа винзари 24543Резина27 аугуст
 ДепозитКомун26030РезинаВииторулуи
"караман" господарие таранеаска с.игнатеи, 5420Комун 48330ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"карат" компаниа де асигураре ор.Резина, 5400  25649Резина27 аугуст
"каса буничилор" (азил) ор. Резина, 5400Директор 93180Резина27 аугуст
"казаченко лиудмила" и.и. с.чинисеути, 5412Комун 51743ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"чебан п.и." господарие таранеаска с.екимаути, 5416  47455ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
"чебанов виктор георге" и.и. ор. Резина, 5400  21652Резина27 аугуст
"чеботари михаи" и.и. фармачие ветеринара (ин пиата) ор.Резина, 5400  21618РезинаСчиусев алексеи
"чеботари тудор" и.и. магазин с. игнатеи, 5420  48668ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"чентру" ал и.и "чентру-мардари" ор.Резина, 5400  24148Резина27 аугуст
"чентрул стоматологик-лука" и.и. ор. Резина, 5400  23552Резина27 аугуст
"кимват ком" с.р.л. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 23683РезинаЛомоносов михаил
 Директор 24499РезинаЛомоносов михаил
 Диспечерат 24993РезинаЛомоносов михаил
 Сервичиул транспорт 24590РезинаЛомоносов михаил
"клос" с.р.л. поста рапида ор.Резина,5400Директор 21616Резина27 аугуст
"кобзар" с.а. либрарие ор. Резина, 5400Офичиу 21735РезинаБасарабиа
 Сала де комерт 23652РезинаБасарабиа
"когилничени" кооператива агрикола с.когилничени 5414Комун 72290КогилничениКогилничени /сатул/
"колпродкооп" интреприндереа кооператиста де колектаре си продуктиеи а молдкооп дин ор.Резина, 5400Контабилитате 23338Резина27 аугуст
 Директор 22948Резина27 аугуст
"колпродкооп" интреприндереа кооператиста де колектаре си продуктиеи а молдкооп дин ор.Резина, 5400Директор 22948Резина27 аугуст
 Директор пиата 22258Резина27 аугуст
"конфектал" с.р.л. ор.Резина, ("пром-комбинат") 5400Антикамера 24439Резина1 маи
 Контабилитатеа 24705Резина1 маи
 Директор / факс 22642Резина1 маи
 Паза 22842Резина1 маи
"конструкторул" спб олоинита дин с.бусаука, 5432Комун 73310БусаукаБусаука /сатул/
"консум кооп тареука" ор.Резина, 5400Контабил-сеф 23166Резина27 аугуст
 Дипозит 23265Резина27 аугуст
 Директор 22852Резина27 аугуст
"кооператива де консум" с.чинисеути, 5412Контабилитатеа 51267ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Депозит 51268ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Пресединтеле 51110ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"котитеб груп"с.а. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 23162Резина27 аугуст
 Директор 23183Резина27 аугуст
"ковкор" с.р.л. ор.Резина, 5400Комун 92480Резина27 аугуст
 Директор 21458Резина27 аугуст
 Факс 25133Резина27 аугуст
"кристал" с.р.л. ор.Резина, 5400Комун 23941РезинаДачиа
"кукосул де аур" градинита нр.6 ор.Резина, 5400Сеф 24505Резина1 маи
"кувинтул " публикатие периодика ор. Резина, 5400Директор 21583РезинаПачии
"даниела згуреан" и.и. ор.Резина, 5400Комун 25359РезинаВолунтарилор
"диавор магдалена" с.р.л. магазин де карне (санитас) ор.Резина, 5400  22598Резина27 аугуст
"директиа комунал локатива" и.м. (апа-канал) ор.Резина, 5400Каса 24884РезинаДачиа
 Контабилитатеа 24811РезинаДачиа
 Директор 22134РезинаДачиа
 Ингинер принчипал 24377РезинаДачиа
 Журист 23699РезинаДачиа
 Сервичиул апровизионаре ку апа потабила 23372РезинаДачиа
 Сервичиул персонал 22531РезинаДачиа
 Статиа де помпаре (с. чиорна)Комун26151ЧиорнаЧиорна /сатул/
"директиа де економие" ор.Резина, 5400Комун 21825Резина27 аугуст
 Сефул директиеи 21644Резина27 аугуст
"директиа друмури-Резина" с.а. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 24784РезинаЕнергетичилор
 Директор 22657РезинаЕнергетичилор
 Ингинер-сеф 22259РезинаЕнергетичилор
 Сервичиул друмури 22169РезинаЕнергетичилор
 Филиала с.чинисеути, 5412Депозит де техника ауто51285ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"догавлад" с.р.л. ор. Резина, 5400Контабилитатеа 22661Резина27 аугуст
"донарис гроуп" с.а. сочиетате де асигурари-реасигурари ор.Резина, 5400Комун 21057Резина27 аугуст
"друта-виорика" и.и. с.тахнаути, 5437  44274ТахнаутиТахнаути /сатул/
"думбрава" ал с.р.л."алинк" ор.Резина, 5400  25272РезинаТрандафирилор
"думилиал ком" с.р.л. ор.Резина, 5400Администратор 21595РезинаМатросов а.
 Контабилитатеа 21596РезинаМатросов а.
 Паза 21597РезинаМатросов а.
"елена корнос" бироул нотариал ор.Резина, 5400Комун 21298Резина27 аугуст
   22138Резина27 аугуст
"еленге-конс" с.р.л. ор. Резина, 5400  92399РезинаМатросов а.
"елизабет- прим" с.р.л. интернет клуб ор.Резина, 5400  21680Резина1 маи
"еугениа джеферов" и.и. ор. Резина, 5400  26465ЧиорнаГагарин иурие
"еугениа ника" и.и. с.гидулени, 5417  66390ГидулениГидулени /сатул/
"еуродантранс" с.р.л. агентие де транспорт с.бусаука, 5432  93777БусаукаБусаука /сатул/
"евра плус" магазин ал и.и."меркур-кузуиок"(пеата) ор. Резина, 5400  21188РезинаСчиусев алексеи
"ексим асинт" с.а. компание де асигураре ор.Резина, 5400Манагер 25070Резина27 аугуст
"експрес" и.и. (ин инчинта чинематографулуи), ор. Резина, 5400Комун 21672Резина27 аугуст
"фармачиа фамилиеи" с.р.л. ор.Резина, 5400Сала 25613Резина27 аугуст
 Сеф 25614Резина27 аугуст
"фарул нистреан" публикатие периодика, ор. Резина, 5400Редактор-сеф 21074Резина27 аугуст
"фермопродеко" с.р.л. с.печесте, 5428Директор 92910ПечистеПечисте /сатул/
"финконбанк" б.к. ор.Резина, 5400Каса 25652Резина27 аугуст
 Контабил сеф 25651Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 25653Резина27 аугуст
 Директор 25658Резина27 аугуст
 Сектиа кредите 25654Резина27 аугуст
"флореа лариса" и.и. с.тахнаути, 5437Комун 44409ТахнаутиТахнаути /сатул/
"фрати" с.р.л. ор.Резина, 5400  24381РезинаПирогова
 Паза 21730РезинаПирогова
"г.г.г. матросу" и.и. ор. Резина,5400Комун 24803РезинаСчиусев алексеи
"гализ с.в." с.р.л. ор.Резина, 5400Директор 23835РезинаЕнергетичилор
 Диспечерат 21600РезинаЕнергетичилор
"гама" с.р.л. ор. Резина, 5400Директор 22758Резина27 аугуст
"гарант-хангану" и.и. паркаре ор.Резина, 5400Комун 23742Резина1 маи
"гатиунвал"с.р.л., ор. Резина, 5400  24398РезинаЛомоносов михаил
"гемени-попа" и.и. ор.Резина, 5400  22738РезинаСчиусев алексеи
"гиочел" ал и.и. "алфромита-киабур" с.печисте, 5428  74499ПечистеПечисте /сатул/
"гиочел" гидулени с.гидулени, 5417  66424ГидулениГидулени /сатул/
"гиочел" градинита с.тахнаути, 5437  93242ТахнаутиТахнаути /сатул/
"главзпласан" с.р.л. ор. Резина, 5400  24851РезинаЛомоносов михаил
"гратуит" "бироул вамал чентру" с. матеути 5423  43240МатеутиМатеути /сатул/
"грубии георге" и.и. ор. Резина, 5400Директор 21728РезинаБасарабиа
"грубии георге" и.и. с.чинисеути, 5412Комун 51239ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
   51795ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"грубии георге" и.и.ор. Резина, 5400Директор 21483Резина1 маи
"хабитат" агентиа пентру дезволтаре регионала ор.Резина, 5400Контабилитатеа 21372РезинаТрандафирилор
 Директор 21360РезинаТрандафирилор
 Директор / факс 21290РезинаТрандафирилор
 Сала де калкулатоаре 21291РезинаТрандафирилор
"и.к.с. имсат чим" с.р.л. ор.Резина, 5400Комун 26460РезинаВииторулуи
   26491РезинаВииторулуи
"иаса" и.и. ор.Резина, 5400Контабил 21626Резина27 аугуст
"игнат-кредит" агентиа економие си импрумут банеск четатенилор с.игхатеи, 5450Комун 48552ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"илие мереакре" господариа таранеаска с.месени, 5424Директор 62230МесениМесени /сатул/
"инмекс" и.с. с.чиорна, 5401Сеф 26257ЧиорнаЧиорна /сатул/
"интехагро" инспекторатул де стат ор.Резина, 5400Инспектор 25287РезинаВолунтарилор
"интреприндереа де стат" ор. Резина, 5400Директор 21718СтохнаиаНистреана
"инваков - мариа" и.и. с.тахнаути, 5437Комун 44421ТахнаутиТахнаути /сатул/
"инвестприватбанк" с.а. банка комерчиала ор.Резина, 5400Каса 21862Резина27 аугуст
 Директор 21841Резина27 аугуст
"ион балан" господарие таранеаска с.игнатеи, 5420  92394ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"ион балан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420Комун 48581ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"ион балан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420Комун 48581ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"ион креанга" личеул теоретик с.куизаука, 5415  46207КуизаукаКуизаука /сатул/
"иринута-лернер"  22327Резина27 аугуст
"иуглиди-транс" и.и. ор.Резина, 5400  21711РезинаДечебал
"извоареле-хородисте" господарие таранеаска с.хородисте, 5419Бригада де трактоаре 76246ХородистеХородисте /сатул/
 Контабил-сеф 76231ХородистеХородисте /сатул/
 Депозит 76286ХородистеХородисте /сатул/
   76345ХородистеХородисте /сатул/
 Директор 76237ХородистеХородисте /сатул/
"изворас" асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор с.бусаука, 5432Комун 93294БусаукаБусаука /сатул/
"жигули русу" и.и., статие де десервире техника а аутомобилелор, 5400Директор 23938РезинаМатросов а.
"кодак" ал с.р.л. "фото-рапид" ор. Резина, 5400Комун 22043Резина27 аугуст
"л.вирлан" и.и. магазин с.игнатеи, 5420  48495ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"ла бадика" бар ал и.и."базал" ор.Резина, 5400  25190Резина27 аугуст
"ла пиата" ал и.и. "норд-васиан", ор. Резина, 5400  24153РезинаСчиусев алексеи
 Контабилитатеа 21636РезинаСчиусев алексеи
"лакримиоара-алас" с.р.л. ор.Резина ( ин пиата), 5400Комун 24188РезинаСчиусев алексеи
"лада кучеренко" и.и. ор.Резина, 5400  24873РезинаЛомоносов михаил
"ланграфт" с.р.л. ор.Резина 5400  21333РезинаПачии
"лаванда" ал и.и "барбалат григоре" ор.Резина, 5400  23553РезинаСчиусев алексеи
"лидер ланд" ал с.р.л "ланграфт" ор.Резина, 5400  21313Резина27 аугуст
"лидиа гумении" и.и. магазин с.печестеа, 5428  92259ПечистеПечисте /сатул/
"лумина адеварулуи" бисерика ор.Резина, 5400  21402РезинаСолтис ион
"макон лукс" ал с.р.л. "русу оптимал" ор.Резина, 5400  21144РезинаЛомоносов михаил
 Комун / факс 21140РезинаЛомоносов михаил
"мариа" фризериа ор.Резина, 5400Комун 21524РезинаБасарабиа
"мариа-кондреа" с.р.л. с.припичени-разести, 5430  65286Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
"маст-татаров" и.и. ателиер де кроиторие ор.Резина, 5400Ателиер 24353Резина27 аугуст
 Директор 23577Резина27 аугуст
"макс виктор" с.р.л. ор.Резина, 5400Антикамера 21663Резина1 маи
 Директор 21666Резина1 маи
"максимал"с.р.л. ор. Резина, 5400Комун 22950РезинаСчиусев алексеи
"мазарести-рурал" с.р.л. господарие таранеаска с.припичени-резеси, 5430Контабилитатеа 65280Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
 Директор 65230Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
 Ингинер-сеф 65289Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
 Паза 65399Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
"меркуриус" ал с.р.л. "новикор-агро" ор. Резина, 5400Комун 22963РезинаБасарабиа
"местеаканул" градинита нр.3 с.чинисеути, 5412  51691ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"метаско-ком" с.р.л. ор. Резина, 5400  22232РезинаЕнергетичилор
"метпласт" с.р.л. ор.Резина, 5400Сеф 21761Резина27 аугуст
"мидус-агро" с.р.л. с.куизаука, 5415Комун 46235КуизаукаКуизаука /сатул/
"михаил романеску" бироул нотариал ор.Резина, 5400  21322Резина27 аугуст
"минион груп" с.р.л. ор.Резина, 5400  21657РезинаСчиусев алексеи
"мобагро" с.р.л. с.екимаути, 5416Контабилитатеа 47444ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
"молдова агроиндбанк" банка комерчиала ор.Резина, 5400Каса 23152Резина27 аугуст
 Контабил сеф 22947Резина27 аугуст
 Контабил сеф аджункт 24205Резина27 аугуст
 Контабилитате 24311Резина27 аугуст
 Директор 22590Резина27 аугуст
 Економист / сектиа кредит 24646Резина27 аугуст
 Гарда 24490Резина27 аугуст
 Сектиа депунери си трансфер 22430Резина27 аугуст
"молдоватрансгаз" с.р.л. статиа де алиментаре ку газ ор. Резина, 5400Комун 22006РезинаМитрополит дософтеи
   22983РезинаМитрополит дософтеи
"молдтелеком" с.а. ор.Резина, 5400Администратор пе господарие 22492Резина27 аугуст
 Антикамера 22470Резина27 аугуст
 Антикамера-факс 21734Резина27 аугуст
 Асистента техника интернет 22306Резина27 аугуст
 Чентрала телефоника аксе-10 21199Резина27 аугуст
 Чентрала телефоника крос-бар 22070Резина27 аугуст
 Контабил сеф (иа.гандрабура) 21005Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 22274Резина27 аугуст
 Директор (иу. уреки) 21001Резина27 аугуст
 Директор техник (г. парту) 21010Резина27 аугуст
 Ингинер пе експлуататие 23570Резина27 аугуст
 Паспортист 22475Резина27 аугуст
 Паза 24/24 22854Резина27 аугуст
 Сала де трансмисиуни 22331Резина27 аугуст
 Сеф сервичиу интретинере ретеле (в. морари) 21011Резина27 аугуст
 Сеф сервичиул комерчиал (в. попа) 23251Резина27 аугуст
 Сеф сервичиул техник (гх. перлог) 21299Резина27 аугуст
 Сервичиу информатии 1188Резина27 аугуст
 Сервичиу ресурсе умане, ингинер протектиа мунчии 22770Резина27 аугуст
 Бироул чентрализат репаратииОператор (рурал)21013Резина27 аугуст
  Оператор (рурале, урбане)119Резина27 аугуст
  Оператор (урбан)21301Резина27 аугуст
  Репаратии апарате де телефоане21606Резина27 аугуст
 Бироул трафик телефон,телеграф(конворбири прин кабине,факс,ксерокс)Оператор23505Резина27 аугуст
  Телеграф1699Резина27 аугуст
 Бироул винзари (инсталари)Оператор персоане журидиче, физиче22370Резина27 аугуст
  Оператор персоане журидиче, физиче22470Резина27 аугуст
 Сервичиу клиентела (деконтари, акитари)Каса24288Резина27 аугуст
  Оператори22457Резина27 аугуст
 Сервичиул комерчиалРетеауа мобила "уните"21009Резина27 аугуст
  Сеф сервичиул комерчиал (в. попа)23251Резина27 аугуст
  Техничиан пентру евидента22370Резина27 аугуст
"морол-транс" с.р.л. с.гординести, 5418Директор 64473ГординестиГординести /сатул/
"наталиана-фарм" с.р.л. ор.Резина, 5400Антикамера 22684РезинаСчиусев алексеи
 Комун 23787РезинаСчиусев алексеи
"ника" с.р.л. ателиер ор.Резина, 5400Ателиер 24324РезинаВолунтарилор
"николаие андроник" и.и. с.тареука, 5438Комун 33262ТареукаТареука /сатул/
"нистру агро консулт" о.о. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 21389РезинаСчиусев алексеи
 Директор 24006РезинаСчиусев алексеи
"нистру", табара де одихна дин сахарна, 5432Комун 93123СахарнаСахарна /сатул/
"нукарул-воитенко" магазин де карне ор. Резина, 5400  23554Резина27 аугуст
"одучи"с.р.л. ор.Резина, 5400  21633РезинаЕнергетичилор
"олтл-гирлеа" и.и. господарие таранеаска ор.Резина, 5400  23079Резина1 маи
"омприко-инвест" с.р.л. ор.Резина, 5400  23861РезинаФлорилор
 Паза 23958РезинаФлорилор
"ора имплинирилор" клубул де фемеи ор.Резина, 5400Комун 21785РезинаСксчиусев алексеи
"ора имплинирилор" клубул де фемеи ор.Резина, 5400Комун 21785РезинаСчиусев алексеи
"Орхей-газ" с.р.л. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22407РезинаЛомоносов михаил
 Директор 22377РезинаЛомоносов михаил
 Диспечерат 904РезинаЛомоносов михаил
   22004РезинаЛомоносов михаил
 Маистру 22788РезинаЛомоносов михаил
 Маистру пе ретеле 21439РезинаЛомоносов михаил
 Оператори 23261РезинаЛомоносов михаил
 Сектиа де евидента газе 24026РезинаЛомоносов михаил
 Сектиа де продучере 25108РезинаЛомоносов михаил
"ост-норд-агроком" с.р.л. фабрика де пасари с.чинисеути, 5412Комун 51225ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"ост-норд-агроком" с.р.л. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 23939Резина27 аугуст
"ост-норд-агроком" с.р.л. с.сахарна-ноуа, 5432Комун 78203Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
"ост-норд-агроком" с.р.л.(с.р.л.хермес) ор.Резина, 5400База 22574РезинаМатросов а.
 Директор 24072РезинаМатросов а.
"падов - друта" и.и. ор.Резина, 5400 (ин пиата)Комун 21566РезинаСчиусев алексеи
 Сала де комерчиализаре 23304РезинаСчиусев алексеи
"панифкооп" фабрика де пиине ор.Резина, 5400Антикамера 23445РезинаДачиа
 Контабилитатеа 23071РезинаДачиа
 Директор 22062РезинаДачиа
 Експедитиа 22802РезинаДачиа
 Паза 23662РезинаДачиа
"парсе-тутун" с.р.л. с.тареука, 5400Антикамера 33490ТареукаТареука /сатул/
 Директор 33492ТареукаТареука /сатул/
 Паза 33491ТареукаТареука /сатул/
"перла" фризериа ор.Резина, 5400Комун 24195РезинаБасарабиа
"платон анатоли-жессика" и.и. с.месени, 5423  62300МесениМесени /сатул/
"радиокомуникатии" и.с. ретранслатор с.трифести, 5436  92270ТрифестиТрифести /сатул/
"ранао-транском" с.к. ор.Резина, 5400  26502РезинаВииторулуи
"ред-норд" с.а. ("унион феноса") с.игнатеи, 5420Диспечерат 48227ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"ред-норд" с.а. ор.Резина ("унион феноса"), 5400Антикамера 22458Резина1 маи
 Авариат 22477Резина1 маи
 Оператори 24992Резина1 маи
"рефрачим" с.р.л. ор.Резина, 5400Директор 26490РезинаВииторулуи
"регистру" интреприндереа де стат "чентрул ресурселор информатионале де стат (сектиа де пасапоарте) ор.Резина, 5400Сектиа евидента 21609РезинаЕминеску михаи
 Сектиа евидента документелор 21589РезинаЕминеску михаи
 Сеф 21588РезинаЕминеску михаи
"реглатранс" с.р.л. с.матеути, 5423Комун 43714МатеутиМатеути /сатул/
   43715МатеутиМатеути /сатул/
"ремтен прогрес" с.к. с.р.л. ор. Резина 5400  21719РезинаБасарабиа
"Резина тур" и.и. ор.Резина, 5400Контабилитате 21707РезинаПачии
"резиндмонтаж" с.а. ор.Резина, 5400Антикамера 22204РезинаДачиа
 Ателиер 22303РезинаДачиа
 Контабил-сеф 22189РезинаДачиа
 Контабилитатеа 22903РезинаДачиа
 Директор 22473РезинаДачиа
 Факс 23233РезинаДачиа
 Меканик супериор 22592РезинаДачиа
 Паза 23409РезинаДачиа
 Сектиа техничии секуритатии 22402РезинаДачиа
 Сеф сектор 22882РезинаДачиа
"риндуника" кафенеа (ин пиата) ор.Резина, 5400Комун 23078РезинаСчиусев алексеи
"романита" градинита с.тареука, 5438  93241ТареукаТареука /сатул/
"рз транском"с.а. паркул де ауто ор.Резина, 5400Антикамера 22292Резина27 аугуст
 Контабилитате 22372Резина27 аугуст
 Директор 23437Резина27 аугуст
 Диспечерат 22853Резина27 аугуст
 Меканик 22853Резина27 аугуст
"сагас-груп" с.р.л. с.чинисеути, 5412Комун 51242ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Контабилитатеа 51406ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"салве" с.р.л. ор. Резина, 5400Комун 26205РезинаВииторулуи
"салвис спиридон" (ла аутогара) ор.Резина, 5400  25076РезинаСчиусев алексеи
"салвис спиридон" и.и. с.матеути, 5423  43621МатеутиМатеути /сатул/
"салвис-спиридон" и.и. ор.Резина, 5400  22282Резина27 аугуст
"сектиа де конструктие господарие комунала си друмури" ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22146Резина27 аугуст
 Сеф 25655Резина27 аугуст
"сервизокс" с.р.л. ор.Резина 5400Комун 21840Резина27 аугуст
"сфинтул иоан ботезаторул" бисерика с.екимаути, 5416  47248ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
"сиера корческу" и.и. ор. Резина, 5400Сеф 23450Резина1 маи
"синал-агро" с.р.л. с.солончени, 5434Комун 41230СолончениСолончени /сатул/
"сипор-плак" с.р.л. ор. Резина, 5400  21845Резина27 аугуст
"сирковеану" и.и. с.сиркова 5415  63448СирковаСиркова /сатул/
"сириус" с.р.л. господарие таранеаска с.тареука, 5438  33487ТареукаТареука /сатул/
"слохор-урик" с.р.л. с.хородисте, 5419Антикамера 76239ХородистеХородисте /сатул/
 Авиачентрала (ток) 76249ХородистеХородисте /сатул/
 Бригада де трактоаре 76347ХородистеХородисте /сатул/
 Контабилитатеа 76241ХородистеХородисте /сатул/
 Директор 76230ХородистеХородисте /сатул/
"спечимонтаж" с.а. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 21564Резина27 аугуст
 Директор 23542Резина27 аугуст
"сперанта" чентрул де копии си тинерет с.куизаука, 5415  46423КуизаукаКуизаука /сатул/
"сперанта" с.а. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22264РезинаДечебал
 Директор 22131РезинаДечебал
 Сантиер 22479РезинаДечебал
"стефан чел маре" асочиатиа паринтеаска ор.Резина, 5400Камин 25188Резина27 аугуст
 Директор 24403Резина27 аугуст
"стефан чел маре" личеул теоретик ор.Резина, 5400Комун 23981Резина27 аугуст
   25352Резина27 аугуст
"стежаур маркет" каса де комерт, ор. Резина, 5400  23182Резина27 аугуст
"стелута" градинита с.матеути, 5423  43705МатеутиМатеути /сатул/
"стингинел" с.р.л. с.чинисеути, 5412  51822ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"супратен" ал с.к."аст-стил" с.р.л. ор.Резина, 5400  21726Резина27 аугуст
"светлана кожокари" и.и бар с.припичени-курки, 5430Бар 65309Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
 Магазин 65379Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
"тинерии пентру христос" асочиатиа обстеаска ор.Резина, 5400Комун 24588РезинаОрхей
"тодкаисан" с.р.л. ор.Резина, 5400  22254Резина27 аугуст
"труст-нискон" с.р.л. с.отак, 5426  40309ОтакОтак /сатул/
"тв елита", пост де телвизиуне прин каблу ал кооперативеи "молодости", 5400Контабилитате 23668Резина1 маи
 Директор 23247Резина1 маи
 Факс 22393Резина1 маи
"тв елита", пост де телвизиуне прин каблу ал кооперативеи "молодости", 5400Факс 22393Резина1 маи
"универмаг" ор.Резина, 5400Комун 24451Резина27 аугуст
"универсал платон" с.р.л. каса де престари сервичии ор.Резина, 5400Директор 22143Резина27 аугуст
"валеа кучиурчии" с.р.л. с.игнатеи, 5420Комун 93144ИгнатеиИгнатеи /сатул/
 Паза 48513ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"валеа росканеи" с.р.л. господарие таранеаска с.игнатеи, 5420Комун 48230ИгнатеиИгнатеи /сатул/
"валеа-росие" агентиа економие си импрумут банеск четатенилор дин молдова с.куизаука, 5415  46346КуизаукаКуизаука /сатул/
"валентина корческу" и.и. с.тареука, 5438  92379ТахнаутиТахнаути /сатул/
"валмадол" с.р.л. господарие таранеаска с.тареука, 5438  33403ТареукаТареука /сатул/
"веалисхард" с.р.л. с.чинисеути, 5412Директор 93312ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Паза 92216ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
"виком фирма" с.р.л. ор. Резина, 5400Комун 23243РезинаОрхей
"виком фирма" с.р.л. ор.Резина, 5400Контабилитатеа 23262РезинаОрхей
 Дипозит 24396РезинаОрхей
 Директор 22520РезинаОрхей
"вииторул ностру" с.р.л.(чентрул наркологик-дрогури), ор. Резина, 5400  21573РезинаСчиусев алексеи
"висзоосах" с.р.л. с.сахарна ноуа, 5432Комун 78471Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
"вита-лакт чи" с.игнатеи, 5420  48461ИгнатеиИгнатеи /сатул/
,,качиур иурие,, и.и. ор. Резина, 5400  21898РезинаЛомоносов михаил
,,романита,, градинита с.екимаути, 5416  92366ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
,,салве,, с.р.л. ор. Резина 5400  26254РезинаВииторулуи
Агентиа екологика зонала териториала ор.Резина, 5400Инспектори 21759РезинаВолунтарилор
 Сеф 22343РезинаВолунтарилор
Агентиа економие си импрумут банеск а четатенилор дин молдова с.гидулени, 5417Комун 66381ГидулениГидулени /сатул/
Агентиа пентру окупареа фортеи де мунка ор. Резина, 5400Контабилитатеа 21838Резина27 аугуст
 Директор 23173Резина27 аугуст
 Инспектори 24374Резина27 аугуст
Агентиа териториала де асигураре медикала ор.Резина, 5400Комун 23050РезинаСчиусев алексеи
Архива де стат ор.Резина, 5400  25329Резина27 аугуст
Асочиатиа биневола комбатереа инчедиилор ор.Резина, 5400Диспечерат 25332РезинаЕминеску михаи
 Телефон де контакт акаса 23774РезинаЕминеску михаи
Асочиатиа де економии си импрумут а четатенилор ор. Резина, 5400Комун 25640Резина27 аугуст
Аутогара ор.Резина, 5400Диспечерат / информатиа 22543РезинаСчиусев алексеи
Б.к. "молдиндконбанк" с.а.репрезентанта 21 дин ор. Резина, 5400Економист сеф 25353РезинаСчиусев алексеи
Б.к."молдиндконбанк" с.а. филиала ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22211Резина27 аугуст
   22656Резина27 аугуст
 Директор 22659Резина27 аугуст
 Сектиа кредите 21859Резина27 аугуст
   24788Резина27 аугуст
Банка де економии нр.37/132 с.лалова, 5421Комун 75487ЛаловаЛалова /сатул/
Банка де економии с.чинисеути, 5412  51366ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Банка де економии с.куизаука, 5415  93232КуизаукаКуизаука /сатул/
Банка де економии с.гидулени, 5417  66336ГидулениГидулени /сатул/
Банка де економии с.игнатеи, 5420  48549ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Банка де економии с.матеути, 5423  43644МатеутиМатеути /сатул/
Банка де економии с.папаути, 5427  77537ПапаутиПапаути /сатул/
Банка де економии с.печесте, 5428  74337ПечистеПечисте /сатул/
Банка де економии с.сиркова, 5415  63584СирковаСиркова /сатул/
Библиотека ор.Резина, 5400  24472РезинаЕминеску михаи
 Директор 22836РезинаЕминеску михаи
Библиотека с.чиорна, 5400Комун 26266ЧиорнаГагарин иурие
Бироул архитектура ор.Резина, 5400Архитектор 23650Резина27 аугуст
 Бироул де проиектаре 21712Резина27 аугуст
 Бироул де проиектаре. 22838Резина27 аугуст
Бироул де асистента журидика ор.Резина, 5400Комун 23901РезинаВолунтарилор
Бироул де ексаминаре си евидента а транспортулуи ор. Резина (инматрикуларе, мрао), 5400Инспектори 21275РезинаЕминеску михаи
 Сеф 21276РезинаЕминеску михаи
Бироул нотариал де стат ор.Резина, 5400Комун 24413РезинаЕминеску михаи
Бироул нотариат приват ор.Резина, 5400  21647РезинаСчиусев алексеи
Бисерика ортодокса "акопереминтул маичии домнулуи" ор.Резина, 5400  22600Резина27 аугуст
Бисерика с.матеути, 5423  43605МатеутиМатеути /сатул/
К.к."аqуатраде" с.р.л. ор.Резина, 5400  21892Резина27 аугуст
 Факс/интернет 21893Резина27 аугуст
Камера де комерт си индустрие филиала ор.Резина, 5400Експерти 22367Резина27 аугуст
Каминул сколии професионале 84 ор.Резина, 5400Комун 24560РезинаМатросов а.
Кариера с.трифести, 5436  93166ТрифестиТрифести /сатул/
Каса де култура ор.Резина, 5400Казангерие / паза 22776Резина27 аугуст
 Директор 23186Резина27 аугуст
Каса териториала де асигурари сочиале ор.Резина, 5400  21537Резина27 аугуст
 Директор аджункт 21693Резина27 аугуст
 Факс 22991Резина27 аугуст
 Инспектори 23854Резина27 аугуст
 Сектиа калкулареа пенсиеи 22681Резина27 аугуст
 Сектиа евидента индивидуала а контрибуабилилор 21277Резина27 аугуст
 Сектиа венитури 21536Резина27 аугуст
   23961Резина27 аугуст
 Сеф директиеи дрептури сочиале 22971Резина27 аугуст
Чентрул де медичина легала ор. Резина, 5400Антикамера 23358Резина27 аугуст
 Медик-сеф 21681Резина27 аугуст
Чентрул де медичина превентива ор.Резина, 5400Антикамера 24694РезинаСчиусев алексеи
 Контабилитатеа 21691РезинаСчиусев алексеи
 Директор 22673РезинаСчиусев алексеи
 Директор аджункт 24695РезинаСчиусев алексеи
 Лаборатор 24964РезинаСчиусев алексеи
 Сеф де сектие 24962РезинаСчиусев алексеи
Чентрул милитар а раионулуи Резина, ор. Резина, 5400Комисар 22890РезинаСчиусев алексеи
 Евидента рекрутилор 22323РезинаСчиусев алексеи
 Локтииторул комисарулуи 21690РезинаСчиусев алексеи
Комисариатул де политие ор.Резина, 5400Комисар 22880РезинаВолунтарилор
 Комисар аджункт 22236РезинаВолунтарилор
   23040РезинаВолунтарилор
   23841РезинаВолунтарилор
   23967РезинаВолунтарилор
 Контабилитатеа 24842РезинаВолунтарилор
 Факс 22634РезинаВолунтарилор
 Политиа криминала 24469РезинаВолунтарилор
 Политиа рутиера 22415РезинаВолунтарилор
   22935РезинаВолунтарилор
 Политист де сектор 25485РезинаВолунтарилор
 Сектиа анкхета пенала 22031РезинаВоволунтарилор
Комисариатул де политие ор.Резина, 5400Сектиа анкхета пенала 22031РезинаВолунтарилор
   25361РезинаВолунтарилор
 Сектиа деликате трансфронталиере 24736РезинаВолунтарилор
   25236РезинаВолунтарилор
 Сектиа ордине публика 22961РезинаВолунтарилор
 Сектиа телекомуникатии 24991РезинаВолунтарилор
 Телефон де инкредере 22288РезинаВолунтарилор
 Унитатеа де гарда 902РезинаВолунтарилор
   22980РезинаВолунтарилор
Консилиул раионал ор.Резина, 5400Администратиа публика 21012Резина27 аугуст
 Антикамера 22058Резина27 аугуст
 Архитектор 23650Резина27 аугуст
 Комитетул синдикал 24816Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 21014Резина27 аугуст
 Депутат парламентар 23501Резина27 аугуст
 Журист 24733Резина27 аугуст
 Паза 24412Резина27 аугуст
 Пресединте 22650Резина27 аугуст
 Секретар 22057Резина27 аугуст
 Сеф-аджункт ал директиеи административе тереториале де контрол Орхей 24320Резина27 аугуст
 Вичепресединте 22056Резина27 аугуст
 Вичепресединте / факс 22750Резина27 аугуст
Кооператива де консум ор.Резина, 5400Каса 23298Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 22791Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 23383Резина27 аугуст
   24864Резина27 аугуст
 Директор 22752Резина27 аугуст
Директиа агрикола ор.Резина, 5400Сеф директие 24537Резина27 аугуст
 Спечиалисти 24665Резина27 аугуст
Директиа асистента сочиала си протектиа фамилиеи ор.Резина, 5400Контабилитатеа 22934Резина27 аугуст
 Сеф 22250Резина27 аугуст
 Сеф сектиеи десервире сочиала ла домичилиул 23685Резина27 аугуст
 Спечиалист коордонатор 24344Резина27 аугуст
 Спечиалист принчипал 21874Резина27 аугуст
   22739Резина27 аугуст
Директиа култура ор. Резина, 5400Комун 22941Резина27 аугуст
Директиа де ексекутаре а дечизиилор жудичиаре ор.Резина, 5400  22864РезинаСчиусев алексеи
 Сеф 23627РезинаСчиусев алексеи
Директиа финанчиара ор.Резина, 5400Консултант 23707Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 21502Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 23739Резина27 аугуст
 Економист 23980Резина27 аугуст
   24617Резина27 аугуст
 Журист 21501Резина27 аугуст
 Сеф аджункт 21073Резина27 аугуст
 Сеф директие финанчиаре 21072Резина27 аугуст
Директиа генерала инватаминт, тинерет си спорт ор.Резина, 5400Чентру методик 22951Резина27 аугуст
 Комитетул синдикал 23378Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 24990Резина27 аугуст
 Директор 24369Резина27 аугуст
 Инспектор 22357Резина27 аугуст
   22748Резина27 аугуст
   25191Резина27 аугуст
Директиа паза де стат ор.Резина, 5400Антикамера 23794РезинаЛомоносов михаил
 Контабилитатеа 22340РезинаЛомоносов михаил
 Директор 22353РезинаЛомоносов михаил
 Ингинер-сеф 22097РезинаЛомоносов михаил
 Пупитру 1 23704РезинаЛомоносов михаил
 Пупитру 2 23966РезинаЛомоносов михаил
Директиа пентру статистика а раионулуи Резина, 5400Контабил-сеф 24547РезинаПачии
 Директор 22588РезинаПачии
 Економист 23187РезинаПачии
   25200РезинаПачии
Директиа раионале санитар-ветеринаре си пентру сигуранта продуселор де оригина анимала ор.Резина, 5400Комун 22438РезинаНекулче ион
 Контабилитатеа 22439РезинаНекулче ион
 Директор 21821РезинаНекулче ион
 Сектиа ресурсе умане 23891РезинаНекулче ион
 Репрезентанта с.чинисеути, 5412Комун51394ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Репрезентанта с.гординести, 5418Комун64288ГординестиГординести /сатул/
Директиа ситуатии ексчептионале ор.Резина, 5400Диспечерат 901Резина1 маи
   23001Резина1 маи
 Сефул 24376Резина1 маи
Диспечерателе ор.Резина,5400Диспечерат "апа - канал"Диспечерат / паралел24901РезинаРезина /сатул/
 Диспечерат сервичиул локативДиспечерат / паралел24901РезинаРезина /сатул/
 Диспечератул "Орхей-газ"Диспечерат22004РезинаРезина /сатул/
 Диспечератул "ред-норд" ("унион-феноса")Авариат22477РезинаРезина /сатул/
Фабрика материале де конструктие ор.Резина, 5400Антикамера 22558Резина27 аугуст
 Антикамера / факс 24299Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 22380Резина27 аугуст
 Директор 21320Резина27 аугуст
 Ингинер 22384Резина27 аугуст
Филиала поста молдовеи ор. Резина, 5400Каса 23740Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 22670Резина27 аугуст
 Директор 21436Резина27 аугуст
 Факс 22214Резина27 аугуст
 Сала 23541Резина27 аугуст
 Сектиа абонаре 23695Резина27 аугуст
 Сектиа асигураре 23446Резина27 аугуст
 Сектиа контрол мандате 23659Резина27 аугуст
 Сектиа економие 22561Резина27 аугуст
 Филиала офичиулуи постал чентрал Резина нр.3 ор. Резина, 5400Комун23541РезинаЕминеску михаи
Гимназиул интернат с.чинисеути, 5412Контабилитатеа 51259ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Директор 51241ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Пунктул медикал 51250ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Гимназиул ор.Резина, 5400Комун 22244РезинаПачии
Гимназиул с.бусаука, 5432  73224БусаукаБусаука /сатул/
Гимназиул с.чиорна, 5400  26146ЧиорнаГагарин иурие
Гимназиул с.когилничени, 5414  72271КогилничениКогилничени /сатул/
Гимназиул с.гидулени, 5417  66235ГидулениГидулени /сатул/
Гимназиул с.гординести, 5418  64329ГординестиГординести /сатул/
Гимназиул с.гординести, 5418Комун 64329ГординестиГординести /сатул/
Гимназиул с.лалова, 5421  75322ЛаловаЛалова /сатул/
Гимназиул с.липчени 5422  42221ЛипчениЛипчени /сатул/
Гимназиул с.месени, 5424  62274МесениМесени /сатул/
Гимназиул с.минчени де жос, 5429  92114Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
Гимназиул с.отак, 5426Директор 92233ОтакОтак /сатул/
Гимназиул с.папаути, 5427Канчелариа 77231ПапаутиПапаути /сатул/
Гимназиул с.припичени, 5430Комун 65245Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
Гимназиул с.сахарна ноуа, 5432  78239Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
Гимназиул с.си, 5433Канчелариа 63338СирковаСиркова /сатул/
Гимназиул с.сиркова, 5415Комун 63230СирковаСиркова /сатул/
Гимназиул с.слобозиа-хородисте, 5419  76355ХородистеХородисте /сатул/
Гимназиул с.солончени, 5434  41219СолончениСолончени /сатул/
Гимназиул с.тахнаути, 5437Директор 93156ТахнаутиТахнаути /сатул/
Гимназиул с.тарасова, 5435Канчелариа 79232ТарасоваТарасова /сатул/
Господариа силвика де стат с.матеути, 5423Комун 93368МатеутиМатеути /сатул/
Градинита "албинута" с.перени, 5416  50241ПерениПерени /сатул/
Градинита 2 "андриес", ор. Резина, 5400Сеф 23591РезинаПирогова
Градинита 5, "букуриа" ор.Резина, 5400  23691Резина27 аугуст
Градинита де копии с.солончени, 5434Комун 41415СолончениСолончени /сатул/
Градинита с. припичени-резеси, 5430  92195Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
Градинита с.месени, 5424  62413МесениМесени /сатул/
И.и. "дпв-дулгеру" ор.Резина, 5400  22891Резина27 аугуст
И.м. "тирекс-петрол" с.а. статиа алиментаре ку продусе петролиере ор. Резина, 5400  21255РезинаВолунтарилор
Имсп чентрул медичилор де фамилие ор. Резина, 5400Кабинет фтизиопнеумологик 23764РезинаСчиусев алексеи
 Кабинетул методик 22897РезинаСчиусев алексеи
 Комун 21847РезинаСчиусев алексеи
 Директор аджункт 25643РезинаСчиусев алексеи
 Факс 23598РезинаСчиусев алексеи
 Лаборатор 23286РезинаСчиусев алексеи
 Манагер 22987РезинаСчиусев алексеи
 Медикул сеф 21778РезинаСчиусев алексеи
 Регистратура 23389РезинаСчиусев алексеи
Инспектиа де стат ин конструктие ор. Резина, 5400Инспектор 22654РезинаСчиусев алексеи
Инспектиа мунчии ор. Резина, 5400  25123РезинаСчиусев алексеи
Инспекторатул енергетик де стат ор. Резина, 5400  23897Резина1 маи
Инспекторатул фискал де стат ор. Резина, 5400Антикамера 24507Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 23476Резина27 аугуст
 Директор 21870Резина27 аугуст
 Инспектори 23296Резина27 аугуст
 Сектиа администраре фискала 23249Резина27 аугуст
 Сектиа контрол 23178Резина27 аугуст
 Сектиа де урмарире а платилор 24273Резина27 аугуст
 Сектиа импозитареа а персоанелор физиче 24916Резина27 аугуст
 Сектие администраре фискала 23347Резина27 аугуст
 Сеф аджункт 21658Резина27 аугуст
 Сеф сектиеи администраре фискала 21654Резина27 аугуст
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчерКомун 25511РезинаПачии
Инспекторатул генерал де суправегере фитосанитара си контрол семинчер ор.Резина, 5400Инспектор 21853РезинаХасдеу богдан петричеико
Инспекторатул раионал де стат пентру семинте ор. Резина, 5400  23097РезинаМатросов а.
Институтиа пенитенчиара 17, 5400Директор / факс 22730СтохнаиаНистреана
 Паза 22649СтохнаиаНистреана
Институтул де реформе пенале 5400Комун 21767РезинаСчиусев алексеи
Интреприндереа де стат пентру силвикултура с. типова, 5421Кантонул нр.4 околул силвик 93183ТиповаТипова /сатул/
Жудекаториа ор.Резина, 5400Антикамера 25622РезинаВолунтарилор
 Канчелариа 25610РезинаВолунтарилор
 Контабилитатеа 25621РезинаВолунтарилор
 Жудекатор а.балан 25619РезинаВолунтарилор
 Жудекатор а.леаху 25616РезинаВолунтарилор
 Жудекатор л.котага 25617РезинаВолунтарилор
 Жудекатор макриничи 25618РезинаВолунтарилор
 Жудекатор т.ангел 21755РезинаВолунтарилор
 Пресединте 21617РезинаВолунтарилор
Лабораторул директиеи раионале санитар-ветеринаре си пентру сигуранта продуселор де оригине анимала (дин пиата) ор.Резина, 5400Комун 22347РезинаСчиусев алексеи
Личеул теоретик рус "а.пускин" ор.Резина, 5400Канчелариа 23230РезинаЕминеску михаи
 Директор 22552РезинаЕминеску михаи
Личеул теоретик с.екимаути, 5416Комун 47268ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
Личеул теоретик с.игнатеи, 5420Канчелариа 48275ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Личеул теоретик с.печесте, 5428  74224ПечистеПечисте /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.припичени, 5430Комун 65268Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.сахарна ноуа, 5432  78477СахарнаСахарна /сатул/
Магазин алиментар "консум кооп" с.сахарна векхе, 5432  78277СахарнаСахарна /сатул/
Магазин алиментар ал "консум кооп" с.игнатеи, 5420  48350ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Магазин алиментар с.босернита, 5401  26197БосернитаБосернита /сатул/
Магазин алиментаре "консум кооп" с.тарасова, 5435  79255ТарасоваТарасова /сатул/
Магазин де продусе алиментаре (асекооп) с.печесте, 5428  74225ПечистеПечисте /сатул/
Магазин де продусе алиментаре (асекооп) с.сиркова, 5433  63251СирковаСиркова /сатул/
Магазин де продусе алиментаре 17 (дежурнии), ор. Резина, 5400  23059РезинаЕминеску михаи
Магазин де продусе алиментаре ал с.р.л."догавлад" (хермес), ор. Резина, 5400  22712Резина27 аугуст
Магазин де продусе алиментаре нр.11, ор. Резина, 5400 (стеклиаска)  23368Резина27 аугуст
Магазин де продусе алиментаре с.чиорна, 5400  26207ЧиорнаЧиорна /сатул/
Магазин де продусе алиментаре с.стокнаиа, 5400  22603СтохнаиаЧиресилор
Магазин нр.1 ал "феникс еремеев" и.и. с.сиркова, 5415  63451СирковаСиркова /сатул/
Магазин универсал ал асочиатиеи де консум, ор. Резина, 5400  24707Резина27 аугуст
 Дипозит 23291Резина27 аугуст
 Сектиа кулинарие 24459Резина27 аугуст
Магазину нр.2 ал "феникс еремеев" с. сиркова, 5415Комун 63566СирковаСиркова /сатул/
Манастиреа сахарна, 5432  78500СахарнаСахарна /сатул/
Манастиреа типова, 5421  31255ТиповаТипова /сатул/
Околул силвика де стат с.чинисеути, 5412  51208ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Офичиул кадастрал териториал ор.Резина (бти), 5400  25106РезинаЕминеску михаи
 Сеф 21608РезинаЕминеску михаи
Офичиул де старе чивила ор. Резина, 5400Антикамера 21602РезинаЕминеску михаи
 Сеф 21601РезинаЕминеску михаи
Офичиул постал с. чинисеути, 5412Комун 51233ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Офичиул постал с. чиорна, 5400  26243ЧиорнаГагарин иурие
Офичиул постал с. когилничени, 5414  72233КогилничениКогилничени /сатул/
Офичиул постал с. екимаути, 5416  47233ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
Офичиул постал с. гидулени, 5417  66233ГидулениГидулени /сатул/
Офичиул постал с. гординести, 5418  64233ГординестиГогординести /сатул/
Офичиул постал с. гординести, 5418Комун 64233ГординестиГординести /сатул/
Офичиул постал с. игнатеи, 5420  48233ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Офичиул постал с. лалова, 5421  75233ЛаловаЛалова /сатул/
Офичиул постал с. матеути, 5423  43233МатеутиМатеути /сатул/
Офичиул постал с. минчени, 5429  92102Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
Офичиул постал с. отак, 5426  40233ОтакОтак /сатул/
Офичиул постал с. печесте, 5428  74233ПечистеПечисте /сатул/
Офичиул постал с. припичени, 5430  65233Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
Офичиул постал с. сиркова, 5415  63233СирковаСиркова /сатул/
Офичиул постал с. тахнаути, 5423  44233ТахнаутиТахнаути /сатул/
Офичиул постал с. тарасова, 5435  79233ТарасоваТарасова /сатул/
Офичиул постал с.бусаука, 5432  73233БусаукаБусаука /сатул/
Офичиул постал с.куизаука, 5415  46233КуизаукаКуизаука /сатул/
Офичиул постал с.хородисте, 5427  76233ХородистеХородисте /сатул/
Офичиул постал с.липчени, 5422  42244ЛипчениЛипчени /сатул/
Офичиул постал с.месени, 5424  62233МесениМесени /сатул/
Офичиул постал с.папаути, 5427  77233ПапаутиПапаути /сатул/
Офичиул постал с.перени, 5429  50222ПерениПерени /сатул/
Офичиул постал с.сахарна ноуа, 5432  78233Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
Офичиул постал с.сахарна векхе, 5432  78209СахарнаСахарна /сатул/
Офичиул постал с.солончени, 5434  41233СолончениСолончени /сатул/
Офичиул постал с.тареука, 5438  33276ТареукаТареука /сатул/
Офичиул постал с.трифести, 5436  49233ТрифестиТрифести /сатул/
Пардидул алианта молдовеи ор. Резина, 5400  21869Резина27 аугуст
Пардидул популар крестин демократ ор. Резина,5400  21002Резина27 аугуст
Примариа минчени де жос, 5429Контабилитатеа 92105Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
 Примар 93170Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
 Примар/факс 92262Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
Примариа ор. Резина. 5400Антикамера 22844Резина27 аугуст
 Архитектор 23005Резина27 аугуст
 Касангериа 23959Резина27 аугуст
 Контабил-сеф 21653Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 23172Резина27 аугуст
   25471Резина27 аугуст
 Журист 21649Резина27 аугуст
 Примар 21650Резина27 аугуст
 Секретарул консилиулуи орасенеск 21648Резина27 аугуст
 Сектиа де планификаре 22644Резина27 аугуст
 Сектиа тинерет си спорт 23500Резина27 аугуст
 Спечиалист пентру реглементареа регимулуи проприетатии фунчиаре 22444Резина27 аугуст
 Спечиалисти ин проблемеле причеперии фискале (импозитареа) 22141Резина27 аугуст
 Вичепримар 23131Резина27 аугуст
Примариа с. папаути, 5427Антикамера 77238ПапаутиПапаути /сатул/
 Контабилитатеа 77385ПапаутиПапаути /сатул/
 Примар 77236ПапаутиПапаути /сатул/
Примариа с. печесте, 5428Антикамера 74238ПечистеПечисте /сатул/
 Контабил- сеф 74409ПечистеПечисте /сатул/
 Примар 74236ПечистеПечисте /сатул/
Примариа с. перени, 5416Антикамера 50238ПерениПерени /сатул/
 Контабилитатеа 50294ПерениПерени /сатул/
 Примар 50236ПерениПерени /сатул/
Примариа с. трифести, 5436Антикамера 49238ТрифестиТрифести /сатул/
 Контабилитатеа 49349ТрифестиТрифести /сатул/
 Примар 49236ТрифестиТрифести /сатул/
Примариа с.бусаука, 5432Антикамера 93500БусаукаБусаука /сатул/
 Контабилитатеа 73236БусаукаБусаука /сатул/
 Примар 92436БусаукаБусаука /сатул/
Примариа с.чинисеути, 5412Антикамера 51238ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Контабилитатеа 51237ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
 Примар 51236ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Примариа с.когилничени, 5414Антикамера 72236КогилничениКогилничени /сатул/
 Контабилитатеа 72301КогилничениКогилничени /сатул/
 Примар 72236КогилничениКогилничени /сатул/
Примариа с.куизаука, 5415Антикамера 92246КуизаукаКуизаука /сатул/
 Консултант локал 92697КуизаукаКуизаука /сатул/
 Примар / контабилитатеа 46236КуизаукаКуизаука /сатул/
Примариа с.екимаути, 5416Антикамера 47238ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
 Контабил-сеф 47202ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
 Контабилитатеа 47531ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
 Примар 47236ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
Примариа с.гидулени, 5417Антикамера 66236ГидулениГидулени /сатул/
 Контабилитатеа 66434ГидулениГидулени /сатул/
 Примар 66238ГидулениГидулени /сатул/
Примариа с.гординести, 5418Антикамера 64236ГординестиГординести /сатул/
 Контабилитатеа 64487ГординестиГординести /сатул/
 Примар 64486ГординестиГординести /сатул/
Примариа с.хородисте, 5419Антикамера 76238ХородистеХородисте /сатул/
 Контабилитатеа 76478ХородистеХородисте /сатул/
 Примар 76236ХородистеХородисте /сатул/
Примариа с.игнатеи, 5420Антикамера 48238ИгнатеиИгнатеи /сатул/
 Примар 48236ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Примариа с.лалова, 5421Антикамера 75238ЛаловаЛалова /сатул/
 Примар 75236ЛаловаЛалова /сатул/
Примариа с.липчени, 5422Антикамера 42238ЛипчениЛипчени /сатул/
 Примар 42236ЛипчениЛипчени /сатул/
Примариа с.матеути, 5423Антикамера 43238МатеутиМатеути /сатул/
 Комун 43619МатеутиМатеути /сатул/
 Контабилитатеа 43618МатеутиМатеути /сатул/
 Примар 43236МатеутиМатеути /сатул/
Примариа с.месени, 5424  62236МесениМесени /сатул/
Примариа с.отак, 5426Антикамера / контабилитатеа 40238ОтакОтак /сатул/
 Примар 40236ОтакОтак /сатул/
Примариа с.припичени, 5430Антикамера 65403Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
 Контабилитатеа 65404Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
 Примар 65236Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
Примариа с.сахарна, 5432Контабилитатеа 78238Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
 Примар 78236Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
 Секретара 78426Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
Примариа с.сиркова, 5433Антикамера 63238СирковаСиркова /сатул/
 Контабилитатеа 63628СирковаСиркова /сатул/
Примариа с.сиркова, 5433Контабилитатеа 63628СирковаСиркова /сатул/
 Примар 63236СирковаСиркова /сатул/
Примариа с.солончени, 5434Комун 41483СолончениСолончени /сатул/
 Контабилитатеа 41266СолончениСолончени /сатул/
 Примар 41236СолончениСолончени /сатул/
Примариа с.тареука си с.тахнаути, 5438Антикамера 33238ТареукаТареука /сатул/
 Контабилитатеа 33515ТареукаТареука /сатул/
 Примар 33236ТареукаТареука /сатул/
Прокуратура орасулуи Резина, 5400Канчелариа 23871РезинаПачии
 Комун 25623РезинаПачии
 Прокурор 22990РезинаПачии
 Прокурор аджункт 21555РезинаПачии
   22946РезинаПачии
   23130РезинаПачии
   23772РезинаПачии
Пунктул медикал с. бучиуска, 5432Комун 78514БучиускаБучиуска /сатул/
Пунктул медикал с. бусаука, 5432  73324БусаукаБусаука /сатул/
Пунктул медикал с. хородисте, 5419  76268ХородистеХородисте /сатул/
Пунктул медикал с. игнатеи, 5420  48344ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Пунктул медикал с. лалова, 5421  75249ЛаловаЛалова /сатул/
Пунктул медикал с. отак, 5426  40217ОтакОтак /сатул/
Пунктул медикал с. папаути, 5427  77316ПапаутиПапаути /сатул/
Пунктул медикал с. печисте, 5428  74281ПечистеПечисте /сатул/
Пунктул медикал с. пискарести, 5433  92559ПискарестиПискарести /сатул/
Пунктул медикал с. припичени, 5430  65244Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
Пунктул медикал с. тарасова, 5435  79275ТарасоваТарасова /сатул/
Пунктул медикал с. тареука, 5438  33209ТареукаТареука /сатул/
Пунктул медикал с. типова, 5421  31236ТиповаТипова /сатул/
Пунктул медикал с. трифести, 5436  49217ТрифестиТрифести /сатул/
Пунктул медикал с.чинисеути, 5412  51307ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Пунктул медикал с.когилничени, 5414  72278КогилничениКогилничени /сатул/
Пунктул медикал с.куизаука, 5415  46273КуизаукаКуизаука /сатул/
Пунктул медикал с.екхмаути, 5416  47246ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
Пунктул медикал с.гидулени, 5417  66322ГидулениГидулени /сатул/
Пунктул медикал с.горднести, 5418  64279ГординестиГординести /сатул/
Пунктул медикал с.липчени,5422  42210ЛипчениЛипчени /сатул/
Пунктул медикал с.матеути, 5423  43254МатеутиМатеути /сатул/
Пунктул медикал с.месени, 5424  62269МесениМесени /сатул/
Пунктул медикал с.минчени де жос, 5429  92106Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
Пунктул медикал с.сахарна ноуа, 5432  92999Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
Пунктул медикал с.сахарна векхе, 5432  78279СахарнаСахарна /сатул/
Пунктул медикал с.сиркова, 5433  63270СирковаСиркова /сатул/
Пунктул медикал с.слобозиа хородисте, 5419  76207ХородистеХородисте /сатул/
Пунктул медикал с.солончени, 5434  41240СолончениСолончени /сатул/
Пунктул медикал с.тахнаути, 5437  44283ТахнаутиТахнаути /сатул/
Пунктул медикал, с. перени 5436  50357ПерениПерени /сатул/
Рестарантул ал с.р.л. "сематрус - лилиа" ор. Резина, 5400  21155РезинаЕминеску михаи
С.а."ауто-презент", ор. Резина, 5400Директор 189РезинаЛомоносов михаил
   25400РезинаЛомоносов михаил
С.а."аутоприм-сервиче", ор. Резина, 5400Комун 21620РезинаЛомоносов михаил
С.а."букуриа" нр.7/1 ор.Резина, 5400  24488Резина27 аугуст
С.к. "басапетрол" с.р.л., статиа пеко дин хородисте, 5419  76248ХородистеХородисте /сатул/
С.к. "басапетрол" с.р.л., статиа пеко дин припичени-разести, 5430  65336Припичени-разестиПрипичени резес /сатул/
С.к. "еко-био-пласт" с.р.л. ор.Резина, 5400Директор 93371РезинаДачиа
С.к. "лукоил-молдова" с.р.л., статиа пеко дин тареука, 5438Комун 22873ТареукаТареука /сатул/
С.к. "навикор-агро" с.р.л. с.тареука, 5438  33517ТареукаТареука /сатул/
С.к. "пластал" с.р.л. ор.Резина, 5400  93300РезинаСчиусев алексеи
С.к. "примаутосервиче нр.2" с.р.л. ор.Резина, 5400Директор 21830РезинаЕнергетичилор
 Експерт ла тестаре 21844РезинаЕнергетичилор
С.к. "роксетех-сервиче" с.р.л. ор.Резина, 5400Сеф 23155РезинаМатросов а.
С.к. "сзарваси ф.р.п." с.р.л., 5419Комун 76484ХородистеХородисте /сатул/
 Сеф 76464ХородистеХородисте /сатул/
С.к. "власмат-агро" с.р.л., 5423Комун 43230МатеутиМатеути /сатул/
С.к."ауратус" с.р.л. ор.Резина, 5400  25625Резина27 аугуст
С.к."ден брокер"срл с. матеути,  43716МатеутиМатеути /сатул/
 Сеф 43717МатеутиМатеути /сатул/
С.к."маркапровиз" с.р.л. с.матеути, 5423Комун 43680МатеутиМатеути /сатул/
С.к."оминософт" с.р.л. ор. Резина, 5400  23888РезинаСчиусев алексеи
С.к."рурал консултинг"с.р.л. с. печестеа, 5428  74273ПечистеПечисте /сатул/
Скоала ауто а и.с. "чентрул де прегатире а спечиалистилор пентру армата натионала" филиала дин ор. Резина (досааф), 5400Каса 23635РезинаВолунтарилор
 Комисар 23535РезинаВолунтарилор
 Контабил-сеф 23735РезинаВолунтарилор
 Гарда 23754РезинаВолунтарилор
Скоала де арте пластиче ор.Резина, 5400Комун 22773РезинаПачии
Скоала интернат ауксилиара ор.Резина, 5400Аджункт 21631Резина27 аугуст
 Антикамера 22301Резина27 аугуст
 Канчелариа 23892Резина27 аугуст
 Контабилитатеа 22091Резина27 аугуст
 Директор 23872Резина27 аугуст
Скоала медие де култура генерала с.хородисте, 5419Канчелариа 76336ХородистеХородисте /сатул/
Скоала медие с.чинисеути, 5412  51283ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Скоала медие с.матеути, 5423  43245МатеутиМатеути /сатул/
Скоала медие с.тареука, 5438  33255ТареукаТареука /сатул/
Скоала медие с.трифести, 5436  49342ТрифестиТрифести /сатул/
Скоала музикала ор.Резина, 5400Директор 23232Резина27 аугуст
Скоала примара с. бучиуска, 5432Комун 92218БучиускаБучиуска /сатул/
Скоала примара с. минчени де сус, 5429  93176Минчении де сусМинчени де сус /сатул/
Скоала примара с.пискарести, 5433Канчелариа 92565ПискарестиПискарести /сатул/
Скоала примара с.сахарна, 5432  78488СахарнаСахарна /сатул/
Скоала професионала техника 84 ор.Резина, 5400Контабил-сеф 22279РезинаМатросов а.
 Директор 24362РезинаМатросов а.
 Директор аджункт 23640РезинаМатросов а.
 Маистру супериор 23639РезинаМатросов а.
Скоала с.перени, 5416Канчелариа 50345ПерениПерени /сатул/
Скоала с.роскани де сус, 5417Комун 32217Роскани де сусРоскана де сус /сатул/
Скоала спортива ор.Резина, 5400  25397РезинаЕминеску михаи
Секторул де политие с. бусаука, 5432  92221БусаукаБусаука /сатул/
Секторул де политие с. чинисеути, 5412  51274ЧинисеутиЧинисеути /сатул/
Секторул де политие с. липчени, 5422  42327ЛипчениЛипчени /сатул/
Секторул де политие с. месени, 5424  62231МесениМемесени /сатул/
Секторул де политие с. месени, 5424Комун 62231МесениМесени /сатул/
Секторул де политие с. минчени де жос, 5429  92224Минчении де жосМинчении де жос /сатул/
Секторул де политие с. отак, 5426  92212ОтакОтак /сатул/
Секторул де политие с. печестеа, 5428  74404ПечистеПечисте /сатул/
Секторул де политие с. припичени, 5430  92194Припичени-курикиПрипичени куркх /сатул/
Секторул де политие с. солончени, 5434  41459СолончениСолончени /сатул/
Секторул де политие с.куизаука, 5415  92225КуизаукаКуизаука /сатул/
Секторул де политие с.екимаути, 5416  47654ЕкимаутиЕкимаути /сатул/
Секторул де политие с.гидулени, 5417  66435ГидулениГидулени /сатул/
Секторул де политие с.гординести, 5418  64418ГординестиГординести /сатул/
Секторул де политие с.хородисте, 5419  76520ХородистеХородисте /сатул/
Секторул де политие с.игнатеи, 5420  48687ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Секторул де политие с.лалова, 5421  75473ЛаловаЛалова /сатул/
Секторул де политие с.перени, 5429  50277ПерениПерени /сатул/
Секторул де политие с.сахарна ноуа, 5432  93293Сахарна ноуаСахарна ноуа /сатул/
Секторул де политие с.сиркова, 5433  63630СирковаСиркова /сатул/
Секторул де политие с.тареука, 5438  33514ТареукаТареука /сатул/
Секторул де политие с.трифести, 5436  49445ТрифестиТрифести /сатул/
Сервичиул де информатии си секуритате ал рм ор.Резина, 5400  22883РезинаПачии
Сервичиул хидрометеорологик де стат с.матеути, 5423  43673МатеутиМатеути /сатул/
Сервичиул релатии фуничиаре си кадастру ор. Резина, 5400  25035Резина27 аугуст
Сочиетатеа кручии росии дин р.м. ор.Резина, 5400  22186Резина27 аугуст
Сочиетатеа орбилор дин р.м., филиала Резина, 5400  22669Резина27 аугуст
Сочиетатеа винаторилор си пескарилор дин молдова ор. Резина 5400Сеф 21829Резина1 маи
Спиталул раионал Резина, 5400Антикамера 22448Резина27 аугуст
 Букатарие 22787Резина27 аугуст
 Консилиери / тестареа волунтара пентру инфектиа хив 24508Резина27 аугуст
 Контабил сеф 21623Резина27 аугуст
 Контабилитате 23086Резина27 аугуст
 Економист 22103Резина27 аугуст
 Лаборатор 23391Резина27 аугуст
 Матернитате / сектиа гинекологие 23202Резина27 аугуст
 Медик сеф 21622Резина27 аугуст
 Медик сеф аджункт 23984Резина27 аугуст
 Сектиа кирургие (медичи) 23587Резина27 аугуст
 Сектиа кирургие / сектиа трауматологие 23687Резина27 аугуст
 Сектиа консултатива 23393Резина27 аугуст
 Сектиа де боли контагиоасе 22686Резина27 аугуст
 Сектиа де копии 23785Резина27 аугуст
 Сектиа интернаре 23085Резина27 аугуст
 Сектиа реанимаре 22988Резина27 аугуст
 Сектиа статистика 21659Резина27 аугуст
 Сектиа терапие 23087Резина27 аугуст
 Сора супериоара 23885Резина27 аугуст
Статиа де десервире техника (нистру-лада) ор.Резина, 5400Паза 24475РезинаДачиа
 Сеф 22955РезинаДачиа
Статие де помпаре, ор.Резина 5400Диспечерат 26267БосернитаБосернита /сатул/
Табара де одихна дин игнатеи, 5420Комун 92988ИгнатеиИгнатеи /сатул/
Тепографиа ор. Резина, 5400Контабилитатеа 25161РезинаПачии
 Редактор - сеф 22449РезинаПачии
Трезорариа териториала Резина ор. Резина, 5400Контабил- сеф 22790Резина27 аугуст
 Оператор 20029Резина27 аугуст
 Сеф 25273Резина27 аугуст
 
Protelefona.ru информационная служба предоставляет информацию о телефонных номеров Молдовы, частных лиц и государственных учреждений по полных и неполных данных. Если вы хотите узнатъ номер телефона физических лиц должны знать : Фамилия,Имя,Отчество, а если Юридические Лица необходимо знать только:Название компани и адрес... Сайт содержит информацию о Справочник номеров,Телефонный справочник Кишинева,Молдовы,Бельцы,Numere de telefoane Moldova,Телефонная Книга Кишинева,Молдовы,Молдтелеком,Moldtelecom,1188 Информация онлайн,домашние телефоны Кишинёва,Молдовы,Бельцы,номер телефона,справочник домашних телефонов,стационарные телефоны,Фиксированные телефонные номера,база данных,информация MD,компаний, список абонентов,список телефонов,Физические лица,фирмы,Юридические-лица. Статистика сайта: Физические лица: 951932, Компании: 84126. Обратите внимание! Для расширенного поиска номера телефонов на странице, нажмите на клавиатуре Ctrl + F